برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1296 100 1

لباس آدم (قرآن)

لباس آدم (قرآن) در دانشنامه اسلامی

لباس آدم (قرآن)
حضرت آدم علیه السلام در بهشت بدنشان با لباس پوشیده بود و بعد از تناول از درخت ممنوعه لباس هایش کنده شد.در این مقاله آیات مرتبط با لباس حضرت آدم علیه السلام معرفی می شوند.
پوشیده بودن بدن آدم علیه السلام با لباس در بهشت، پیش از فریفته شدن:«... کما أخرج أبویکم من الجنّة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما ...؛
اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
کنده شدن لباس آدم علیه السلام در پى تناول او از درخت ممنوع:۱. «... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما ...؛
اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
کوشش شیطان براى کندن لباس آدم علیه السلام و آشکار کردن شرمگاه وى:«... کما أخرج أبویکم من الجنّة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما ...؛
اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
...

ارتباط محتوایی با لباس آدم (قرآن)

لباس آدم (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لباس آدم (قرآن)   • مفهوم لباس آدم (قرآن)   • تعریف لباس آدم (قرآن)   • معرفی لباس آدم (قرآن)   • لباس آدم (قرآن) چیست   • لباس آدم (قرآن) یعنی چی   • لباس آدم (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لباس آدم قرآن
کلمه : لباس آدم (قرآن)
اشتباه تایپی : gfhs Hnl (rvHk)
عکس لباس آدم (قرآن) : در گوگل

آیا معنی لباس آدم (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )