برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1310 100 1

لباس احرام

لباس احرام در دانشنامه اسلامی

لباس احرام
یکی از واجبات حج ، احرام بستن است و نحوه پوشش احرام برای مرد و زن متفاوت است که در ذیل به آن پرداخته شده است.
پوشیدن دو جامۀ احرام برای مرد که یکی ازار (لنگ) نام دارد و از ناف تا زانو را می پوشاند و دیگری رداء که بر دوش انداخته شود. لباس احرام باید شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد.
لباس احرام برای زن
در لباس احرام زن کیفیّت خاصی شرط نیست و در این که می تواند حریر خالص بپوشد یا نه، اختلاف است.

ارتباط محتوایی با لباس احرام

لباس احرام را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لباس احرام   • مفهوم لباس احرام   • تعریف لباس احرام   • معرفی لباس احرام   • لباس احرام چیست   • لباس احرام یعنی چی   • لباس احرام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لباس احرام
کلمه : لباس احرام
اشتباه تایپی : gfhs hpvhl
عکس لباس احرام : در گوگل

آیا معنی لباس احرام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )