برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1306 100 1

لباس حوا (قرآن)

لباس حوا (قرآن) در دانشنامه اسلامی

لباس حوا (قرآن)
آدم و حوا (علیهماالسلام) بعد از خوردن از درخت ممنوع لباس هایشان فرو ریخت و عیوبشان آشکار شد.
بدن حوا (علیهاالسّلام) با لباس در بهشت، پیش از فریفته شدن و تناول از درخت ممنوع پوشیده بود. «ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة... • فدلـهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما...؛ و ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید، بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود• و به این ترتیب، آنها را با فریب (از مقامشان) فرودآورد. و هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان (عورتشان) بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که: «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟»«یـبنی ءادم لا یفتننکم الشیطـن کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما...؛ ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید؛ (اما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند».«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک... • فوسوس الیه الشیطـن... • فاکلا منها فبدت لهما سوءتهما...؛ پس گفتیم: «ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد• ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم! آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟• سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد».
آشکارشدن عیوب
لباس حوا (علیهاالسّلام)، در پی تناول او از درخت ممنوع کنده شد.«ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة... • فدلـهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة...» از جمله بالا به خوبی استفاده می شود که به مجرد چشیدن از میوه درخت ممنوع، این عاقبت شوم به سراغ آنها آمد، و در حقی ...

ارتباط محتوایی با لباس حوا (قرآن)

لباس حوا (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لباس حوا (قرآن)   • مفهوم لباس حوا (قرآن)   • تعریف لباس حوا (قرآن)   • معرفی لباس حوا (قرآن)   • لباس حوا (قرآن) چیست   • لباس حوا (قرآن) یعنی چی   • لباس حوا (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لباس حوا قرآن
کلمه : لباس حوا (قرآن)
اشتباه تایپی : gfhs p,h (rvHk)
عکس لباس حوا (قرآن) : در گوگل

آیا معنی لباس حوا (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )