انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1073 100 1

لوله

/lule/

مترادف لوله: استوانه، لول

معنی لوله در لغت نامه دهخدا

لولت. [ لو ل َ ] (اِخ ) موضعی به مازندران. (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 122). دهی کوچک از دهستان بندرج بخش دودانگه ٔ شهرستان ساری واقع در بیست هزارگزی شمال کهنه ده ، کنار راه مالرو عمومی دودانگه ٔ ساری. دارای 80 تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).

لوله. [ لو ل َ / ل ِ ] (اِ) انبوب. نایژه. قصب. قصبه. اَنبوبه. نایزه. تنبوشه. تنوره. مِبْزَل. مِبزَلَه. ماشوره. (برهان ). ناوه ٔ کوزه. (آنندراج ). هر چیز میان کاواک دراز که گذرانیدن مایعی را به کار باشد. هر مجرای استوانه ای شکل. آنچه مدور و دراز و میان خالی باشد و گاه میان پر :
شه چو حوضی دان حشم چون لوله ها
آب او از لوله ها در کوله ها...
ور درآن حوض آب شور است و پلید
هر یکی لوله همان آرد پدید
زآنکه پیوسته ست هر لوله به حوض
خوض کن در معنی این حرف خوض.
مولوی.
آب حیات در لب اینان به ظن من
از لوله های چشمه ٔ کوثر مکیده اند.
سعدی.
ابریق گر آب تا به گردن نکنی
بیرون شدن از لوله تقاضا نکند.
سعدی.
خوایة؛ لوله ٔ سنان که سرنیزه در وی باشد. (منتهی الارب ).
- خوشی ها را از لوله ٔ دماغ او برآوردن ؛ با عذاب و ایذاء لذات برده ٔ او را به آلام بدل کردن.
- لوله ٔ آفتابه ؛ نایژه ٔآن .
- لوله ٔ اطمینان ؛ لوله ٔ خمیده که در تجربیات شیمیائی برای جلوگیری از ترکیدن ظروف به کار است.
- لوله ٔ بخاری ؛ دودکش آن. استوانه شکلی که تنه ٔبخاری را به دیوار پیوندد یا مجرائی در دیوار گذشتن دود بخاری را.
- لوله ٔ تفنگ ؛ قسمت آهنین کاواک و دراز تفنگ که در قنداق جای دارد .
- لوله ٔ چراغ ؛ لوله ٔ لامپا. آبگینه ٔ استوانه شکلی که فراز چراغ نهند محیط بر شعله.
- لوله ٔ دماغ ؛ نای بینی.
- لوله ٔ سماور ؛ دودکش آن. آتش دان آن.
- مثل لوله ٔ آفتابه خون از بینی کسی سرازیر شدن ؛ بسیار و پیوسته آمدن آن.
|| درنوردیده چون طوماری. مطوی. ملفوفه : لوله ٔ کاغذ؛ طومار. لوله ٔ دعا. || لوکه که آرد نخود و گندم و امثال آن بود که بریان کرده و بعضی گویند یک مشت آرد گندم یا جو بریان کرده باشد که آن را خمیر کرده باشند. (برهان ). و ظاهراً در این معنی مصحف لوله باشد.

معنی لوله به فارسی

لوله
رودیست در شمال سوئد که بخلیج [ بوتنی ] میریزد . درازای آن ۴۵٠ کیلومتر است .
هرچیزدرازواستوانه شکل که میان آن خالی باشد
( اسم ) ۱- هرچیز میان تهی دراز و استوانه یی که بتوان از آن مایعی گذرانید انبوب نایژه جمع : لولجات : آب حیات در لب اینان بظن من از لوله های چشم. حیوان مکیده اند . ( بدایع سعدی . ۳۴۳ ) یا ترکیبات اسمی : لول. آزمایش . لوله ای شیشه یی که در آزمایشگاهها جهت اعمال شیمیایی بکار برند . یا لول. آفتابه . قسمتی لوله یی شکل که بتن. آفتابه متصلاست و از دهان. آن مایع بیرون ریزد نایژ. آفتابه . یا لول. اطمینانی . لول. خمیده ای که در آزمایشهای شیمیایی برای جلوگیری از ترکیدن ظروف کار گذارند . یا لول. بینی . قسمم بر آمد. صورت که عمودا بین پیشانی ودهان قرار دارد و در انتهای جوف آن رشته های عصبی حساس حسی شامه جای دارند و هوای تنفسی نیز بتوسط آن داخل و خارج شود دماغ . یا لول. تفنگ مسلسل توپ و غیره . قسمت فلزی میان تهی و دراز تنفگ مسلسل توپ و غیره که گلوله از دهان. آن خارج میشود . یالول. چراغ ( لامپا ) . شیش. استوانه یی که بالای چراغ و محیط برفتیله گذارند . یا لول. دماغ . لول. بینی . یا لول. سماور . ۱- دودکش سماور . یا لوله های مرتبطه . ظروف مرتبطه . ۲- آنچه که بشکل استوانه در آورند . یا لول. تریاک . ۱- استوانه ای از تریاک که خود واحدی برای آن بشمار میرود . ۲- شخص بدعنق . یا ترکیبات فعلی : خوشیها را از لول. دماغ کسی بیروه آوردن . با اذیت و آزار وی خوشیها و لذات او را تبدیل برنج واندوه کردن .
انبوب . نایژه . قصب
[tubectomy, salpingectomy] [علوم پایۀ پزشکی، علوم تشریحی، علوم سلامت] برداشتن همه یا بخشی از لوله های رحم از طریق جراحی
[tubal ligation] [علوم پایۀ پزشکی، علوم سلامت] جمع کردن یا قطع کردن یا فشردن لوله های رحم
[Bourdon tube] [علوم جَوّ] لولۀ بستۀ خمیده ای با مقطع بیضی شکل که در برخی دماسنج ها و فشارسنج ها به کار می رود
( صفت و اسم ) ۱- کسی که دودکش بخاری و مانند آنرا تمیز کند . ۲ - پارچه یا دسته ای از موی اسب که بر سر چوبی بندند و بوسیل. آن لول. چراغ را تمیز کنند .
( اسم ) هر قماشی که آنرا مانند مکتوب پیچند ( چنانکه دارایی اطلس ساتن ) .
نام دهی جزئ دهستان بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین .
( صفت ) هرچه که دارای لوله باشد . ۲- ( اسم ) آفتابه .
دهی از دهستان نشتا شهرستان شهسوار .
[ گویش مازنی ] /loole deh/ از توابع نشتای عباس آباد
( صفت ) آنکه لوله سازد .
۱- عمل و شغل لوله ساز ۲- ( اسم ) دکان لوله ساز .
( مصدر ) بشکل لوله در آمدن شکل استوانه بخود گرفتن ( چنانکه فرش یا کاغذکه در نوردند .
( صفت ) ۱- آنکه لوله ها را شوید . ۲- آلتی که بوسیل. آن لوله را شویند .
لولمان . قریه به گیلان نزدیک آستانه سید جلال الدین اشرف کنار راه رشت به لاهیجان .
[salpingography] [پزشکی] پرتونگاری از یک یا هر دو لولۀ زهدان پس از وارد کردن مادۀ حاجب در زهدان
( اسم ) طومار ( کاغذ ) .
( مصدر ) ۱- درهمپیچیدن و بصورت لوله در آوردن ( چنانکه فرش و کاغذ را ) . ۲- حب کردن .
۱- درهم پیچیده و بصورت لوله در آمده ( چنانکه فرش و کاغذ ) . ۲- حب کرده : عبکه پست لوله کرده .
آنکه لوله ها را نصب کند
نصب لوله های فلزی یا سیمانی و غیره در زیر خاک تا آب از منبع در داخل آنها جریان یابد و بخانه ها باغها و جز آنها رسد یانفت از مبدا آن بنقاط دیگری جاری شود .

معنی لوله در فرهنگ معین

لوله
(لِ)(اِ.)هرچیز میان تهی دراز و استوانه ای شکل .
( ~ . کَ دَ) (مص م .) در نوردیدن ، درپیچیدن .

معنی لوله در فرهنگ فارسی عمید

لوله
۱. استوانۀ دراز فلزیِ توخالی که از فلز، پلاستیک یا مواد دیگر تهیه می شود و برای عبور گاز، آب و امثال آن به کار می رود.
۲. هر چیز دراز و استوانه شکل که میان آن خالی باشد: لولهٴ قلیان.
کسی که پیشه اش نصب کردن لوله است.
نصب کردن لوله های فلزی در ساختمان ها یا در زیر زمین برای عبور آب، نفت، یا گاز، شغل و عمل لوله کش.

لوله در دانشنامه اسلامی

آب لوله به آبی که در لوله های آب جریان دارد اطلاق می شود و از آن به مناسبت در باب طهارت سخن گفته شده است.
آب لوله به آب جاری در لوله گفته می شود.
احکام آب لوله در باب طهارت
آب لوله در صورت اتصال به منبعى که به اندازه کر است، حکم آب کر را دارد و به ملاقات با نجاست، نجس نمى شود.
توضیح المسائل، ج۱، ص۶.    
 ۱. ↑ توضیح المسائل، ج۱، ص۶.    
...لوله در دانشنامه ویکی پدیا

لوله
لوله استوانه ای توخالی است که از آن برای انتقال یا نگهداری سایر مواد و مایعات استفاده می کنند. لوله ها می توانند از مواد مختلفی مثل آهن، فولاد، پلیمر، شیشه و غیره ساخته شوند. از انواع اوله می توان به لوله های فلزی و لوله های پلی اتیلنی که کاربرد فراوانی دارند اشاره نمود.
لوله های ساخته شده از پلی ایتلن که با نام های اختصاری PE در بازار و در بین دانشگاهیان شناخته می شود پاسخی است جهت هزینه هایی که در لوله کشی صرف می گردد. لوله پلی اتیلن که با عمری نزدیک به ۱۰۰ سال زیر زمین می تواند هزینه های دفن لوله که ۶۰ تا ۷۰ در صد هزینه لوله کشی را به خود اختصاص می دهد کاهش بدهد. مواد اولیه لوله پلی اتیلن در گریدهای گوناگن تولید می گردد، در حال حاضر در این مواد اولیه پلی اتیلن با گرید PE 80 و PE 100 تولید می شود و در جهان لوله پلی ایتلن با مواداولیه با گرید PE 120 نیز شروع شده است.
کاربرد لوله پلی ایتلن در انتصال فاضلاب های شهری و منازل، آبیرای گیاهان، آبیاری باغات و باغچه ها، استفاده در آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی ، انتقال آب شرب شهری ، انتقال گاز و.. مورد استفده قرار می گیرد لوله ها بر اساس نوع مصرف دسته بندی می شوند.
لوله های فلزی بر اساس کاربردشان می توان به لوله های مانیسمان (بدون درز) لوله گالوانیزه (درزدار) تقسیم بندی نمود لوله های مانیسمان (بدون درز):
عکس لوله
لوله ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
لوله
خط لوله
نرم افزار خط لوله
لوله (بازی) (انگلیسی: The Conduit) یک بازی ویدئویی تیراندازی اول شخص تک نفره و گروهی برای سکو های می باشد که توسط های ولتیج سافت ویر، وار درامز استودیوز توسعه و سگا (وی)، های ولتیج سافت ویر (اندروید) نشر پیدا کرده است.
لوله (به پرتغالی: Loulé) یک منطقهٔ مسکونی در پرتغال است که در الگاروه واقع شده است.-->
لوله ۷۶۳٫۶۷ کیلومترمربع مساحت و ۷۰٬۶۲۲ نفر جمعیت دارد.
-->
مختصات: ۳۷°۰۹′ شمالی ۸°۰۰′ غربی / ۳۷٫۱۵۰°شمالی ۸٫۰۰۰°غربی / 37.150; -8.000 یکی از شهرهای کشور پرتغال است.-->
-->
لوله یا کوه لوله روستایی در دهستان بندان بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۱۱۴ نفر (در ۳۴ خانوار) بوده است.
لوله آزمایش (به انگلیسی: test tube) یا لوله کشت (به انگلیسی: culture tube) یا لوله نمونه (به انگلیسی: sample tube) یکی از ابزارهای متداول آزمایشگاهی است که در بیشتر آزمایشگاه های شیمی یافت می شود.این وسیله که از شیشه یا پلاستیک شفاف ساخته می شود به شکل یک لوله بلند است که از یک سر باز و از سر دیگر بسته و به صورت محدب است.لوله های آزمایشگاهی بزرگتر که برای جوشاندن مایعات استفاده می شود به لوله جوش معروف است.برخی از انواع لوله ها به نام لوله های مخروطی معروف هستند که این لوله ها بیشتر برای سانتریفوژ استفاده می شوند.
Thomas Scott (transl., ۱۹۹۶), Concise Encyclopedia: Biology. Walter de Gruyter. ISBN 3-11-010661-2, 9783110106619. ۱۲۸۷ pages.
MiniScience.com catalog: Test Tube, accessed March ۲۷, ۲۰۰۹]
M. Jeremy Ashcraft, General Manager, Lake Charles Manufacturing (۲۰۰۷). Test Tube Molding Process: A discussion on the molding of plastic test tubes. Lake Charles Manufacturing.
TheFreeDictionary> blue top tube Citing: McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. ۲۰۰۲ by The McGraw-Hill Companies, Inc.
لوله آزمایش برای نگهداشتن، ترکیب کردن و گرم کردن مواد شیمیایی مایع یا جامد در مقادیر کم استفاده می شود. از لوله کشت در آزمایشگاه های زیست شناسی برای کشت و نگهداری اورگانهای زنده مانند باکتریها، کپک ها و ... استفاده می شود و در پزشکی برای نگهداری از نمونه های خون استفاده می شود. در آزمایشگاه های مختلف برای سازمان دهی لوله های آزمایش، از رک یا با عنوان جالوله استفاده می شود.
برای مقاومت بیشتر در برابر گرما و خوردگی معمولاً لوله های آزمایش از شیشه ساخته می شود این شیشه ها از جنس بوروسیلیکات(پیرکس) بوده که می توان آن را مستقیما بر روی شعله قرار داد. لوله های کشت معمولاً از پلاستیک شفاف مانند پلی استایرن یا پلی پروپیلن استفاده می شود.
لوله احتراق(به انگلیسی: Ignition tube) گونه ای از لوله های آزمایشگاهی است که مانند لوله جوش بوده با این تفاوت که دیواره های کوتاه تر و نازک تر دارد.این وسیله برای نگه داشتن نمونه های آزمایش در شرایطی که باید حرارت مستقیم چراغ بونزن یا دیگر گرم کن ها مورد استفاده قرار گیرد، کاربرد دارد.
Elementary Manual of Chemistry by William Ripley Nichols
لوله ان ام ار(به انگلیسی: NMR tube) یک وسیله آزمایشگاهی است که به شکل یک لوله شیشه ای باریک است که برای قرار دادن نمونه در دستگاه اسپکتروسکوپ ان ام آر استفاده می شود. این لوله ها معمولاً در قطر ۵ میلی متر ساخته می شوند اما در قطر ۳ میلی متر و ۱۰ میلی متر نیز موجود است.
لوله بران (نام علمی: Siphonophorida) نام یک راسته از رده هزارپائیان است.
لوله برق یا کاندوییت (به انگلیسی: conduit) وسیله ای است که به عنوان یک پوشش محافظ هادی هایی که از درونش گذر داده شده اند در جهت جلوگیری از صدمه دیدن سیم یا عایق آن، و نیز محافظت افراد در برابر تماس ناخواسته با هادی استفاده می شود. استفاده از لوله های برق در ساختمان های تجاری و صنعتی، هتل ها، بیمارستان ها، ساختمان های اداری، فروشگاه ها، تأسیسات زیرزمینی معمولاً لازم دانسته می شود اما ممکن است در سیم کشی ساختمان ها و آپارتمان ها به کار گرفته نشود. در استانداردها تعداد و اندازهٔ مجاز هادی هایی که می توان از درون یک لوله با اندازهٔ استاندارد عبور داد مشخص شده اند. انواع مختلف کاندوییت برای اهداف مشخص طراحی و ساخته شده اند.
کابل (برق)
سینی کابل
برق کار
لوله
از انواع مختلف کاندوییت ها می توان به کاندوییت های فلزی، فلزی انعطاف پذیر، پلی وینیل کلراید (پی وی سی)، گالوانیزهٔ سخت (RGC) یا فولاد سخت (RSC) و آی ام سی با/بدون پوشش پی وی سی اشاره کرد؛ که هر یک از این موارد از نظر قیمت، شیوهٔ اتصال، محل کاربرد، شرایط استفاده، خمش و… ویژگی ها و دستورالعمل های خود را دارند.
ترانکینگ یک اصطلاح بریتانیایی است و به کانال های پلاستیکی ای گفته می شود که به عنوان مجرای سیم های الکتریکی به کار می رود و دارای سطح مقطع مستطیل شکل با درپوش قابل برداشتن است.
در استانداردهای ان ئی سی لوله ها باید دارای برچسب UL باشند که مشخص کند محصول برای استفاده مطابق استانداردهای آیین نامهٔ ملی برق تأیید شده است؛ بنابراین استانداردها هر کاندوییت تنها می تواند در جهت های عمودی و افقی و به موازات اجزای ساختمان کشیده شود و در مسیر خود حداکثر ۴ خم (معادل ۳۶۰ درجه) داشته باشد. کاندوییت هایی که پوشانده و پنهان هستند باید از کوتاه ترین مسیر ممکن کشیده شوند تا با کم شدن طول، در کنار پایین آمدن مصالح مصرفی، افت ولتاژ نیز به حداقل برسد.
عملیات انسداد یا مسدود کردن خط (Line Stopping) یکی از ابزارهای ایزوله کردن بخشی از یک سیستم پایپینگ می باشد . این فرایند به عنوان یک ولو کنترلی یا موقتی که می تواند بعد از جایگزینی برداشته شود، به کار گرفته می شود. با یک عملیات هات تپ که قبلاً بر روی لوله انجام شده است یک مسدودکننده به ولو موقتی متصل شده و ولو باز می شود. مسدودکننده با نیروی محرکه مکانیکی یا هیدرولیکی به داخل خط جهت آب بندی لوله فرستاده می شود. خط اصلی به کمک اتصالات تقویت کننده مانند اسپلیت تی مستحکم می شود. بعد از انجام سرویس های لازم، مسدودکننده برداشته می شود. و یک فلنج کور بر روی اتصال گذاشته می شود. مسدودکننده های متنوعی وجود دارند. مسدودکننده تکی برای توقف سیستم پایپینگ استفاده می شود. مسدودکننده های دوتایی یا بیشتر یه صورت جفتی برای ایزوله کردن و ایجاد گذرگاه متقاطع در خطوط لوله به کار گرفته می شوند. سیال در خط به وسیلهٔ یک مسیر گذرگاه عبور کرده و قسمت معیوب خط برای جایگزینی یا تعمیرات برداشته می شود در حالی که خط لوله در حال سرویس دهی می باشد.
باشگاه فرهنگی ورزشی فوتبال یزد لوله یک باشگاه فوتبال در شهر یزد است. امتیاز این باشگاه پس از عدم تیم داری شرکت سنگ آهن بافق در لیگ دسته اول کشور در مرداد ۱۳۹۲ توسط شرکت یزد لوله خریداری شد.ورزشگاه این باشگاه ورزشگاه شهید نصیری است.
وبگاه رسمی
یزد لوله در لیگ آزادگان 93-1392 انگلیسی
جان لوله فضایی در قسمت انتهایی لوله سلاح در برخی از سلاح های گرم است که فشنگ قبل از شلیک در آن قرار دارد. معمولاً گلنگدن در حرکت به جلو فشنگ را در جان لوله قرار می دهد.
وقتی فشنگ در جان لوله است اصطلاحا می گویند سلاح «پُر» است یا «مسلح» است. قرارداشتن فشنگ در جان لوله بدون اینکه حمل کننده از آن مطلع باشد عامل بسیاری از قتل های اتفاقی با سلاح «پر» بوده است.
خم کردن لوله، اصطلاح چتر برای فرایند شکل دهی فلزات است که به صورت دائمی برای لوله ها یا تیوب ها شکل می گیرد. باید بین روش های فرم دهی خم و فرم دهی، روش های خنثی سازی گرم و همچنین روش های خنثی سازی سرد تفاوت ایجاد می شود.
شكل دهي هيدروليكي
كشش عميق
شكل دهي حرارتي
شكل دهي با فشار
در فارسی برای کلمه تیوب معادل خاصی در نظر گرفته نشده است. مفهوم تیوب و لوله بسیار مشابه اند با این تفاوت که در لوله قطر داخلی اهمیت دارد درحالیکه در تیوب عموماً قطر خارجی مطرح است. فرم های خمشده محدود مانند «خمش فشاری» یا «خم شدن چرخش دوار» برای تشکیل قطعه کار به شکل یک خمیر استفاده می شود. با استفاده از یک ماشین خمش می توان از لوله های مستقیم برای ایجاد انواع خم های تک یا چند و شکل دادن قطعه به شکل مورد نظر استفاده کرد. این فرایندها می توانند برای ساخت اشکال پیچیده از انواع مختلف لوله های فلزی مجلل استفاده شوند. فرایندهای خم شدن آزاد، مانند سه رول-خمش فشاری، قطعه کار را به شکل سینماتیک شکل می دهند، بنابراین شکل خمش به هندسه ابزار وابسته نیست. به طور کلی، قنداق در خم شدن لوله استفاده می شود. با این حال، لوله ها و لوله های مربع و مستطیل نیز ممکن است برای پاسخگویی به مشخصات کاری خم شوند. سایر عوامل در روند خمش عبارتند از: ضخامت دیوار، ابزار و روانکاری مورد نیاز لوله و خم کننده لوله برای بهترین شکل مواد و روش های مختلف استفاده از لوله (لوله، سیم لوله).
لوله را می توان در جهات مختلف و زاویه خم کرد. خم های ساده متداول شامل تشکیل آرنج می شوند که خم های آن از ۲ تا ۹۰ درجه و U خم ها، که خم ۱۸۰ درجه است. هندسه های پیچیده تر شامل چند خم دو بعدی (2D) و خم سه بعدی (3D). یک لوله 2D دارای یک سوراخ در یک هواپیما است. یک 3D دارای ورق های مختلف است.
یک خمش دو صفحه ای یا خمش مرکب به عنوان خمش مرکب تعریف شده است که دارای خم در نمای طرح و خم در ارتفاع است. هنگام محاسبه دو خم شدن هواپیما، باید زاویه خمش و چرخش (زاویه دیفرانسیل) را بدانید. یک اثر جانبی خم شدن قطعه کار تغییر ضخامت دیوار است؛ دیوار در داخل شعاع داخلی لوله ضخیم تر می شود و دیوار بیرونی ضخیم تر می شود. برای کاهش این لوله ممکن است از داخل یا خارجی برای حفظ بخش مقطعی پشتیبانی شود. بسته به زاویه خمشی، ضخامت دیواره و فرایند خم شدن، در داخل دیوار ممکن است چروک شود.
خط لوله ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:
خط لوله انتقال
خط لوله (رایانش)
نرم افزار خط لوله
داوید لوله (انگلیسی: David Lelay؛ زادهٔ ۳۰ دسامبر ۱۹۷۹) دوچرخه سوار اهل فرانسه است.
Rider (retired)
Team manager
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به تیم دوچرخه سواری اگریتوبل اشاره کرد.
روپوش لوله بخشی از سلاح های دستی است که در بر روی لولهٔ شلیک قرار داده می شود تا حفاظت دست و انگشتان را بهبود ببخشد. روپوش لوله همچنین می تواند برای اتصال قطعاتی دیگر به اسلحه همچون دستگیره مسلح کننده و سه پایه کاربرد داشته باشد.
مجله جنگ افزار، تهران، سال سوم، مهرماه ۱۳۸۶، شماره ۳۴، ص۷۵.
سوخته لوله، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت در استان گیلان ایران.
این روستا در دهستان پیربازار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۱خانوار) بوده است.
سیم لوله(به انگلیسی: Solenoid) یک سیم پیچ به شکل استوانه است که معمولاً طول آن بیشتر از قطرش است و هنگامی که جریان الکتریکی از آن می گذرد در آن میدان مغناطیسی تولید می شود و بنابر قانون لنز با تغییر میزان جریان در برابر تغییر جریان مقاومت می کند. از سیم لوله برای مدیریت تغییر ناگهانی جریان در مدارها استفاده می شود.
چنبره
پیچه هلمهولتز
میزان نیروی محرکه خودالقایی ناشی از تغییر جریان از فرمول زیر بدست می آید:
که در آن:
میزان ضریب خودالقایی برای سیم لوله از فرمول زیر بدست می آید:
روستای علی آباد لوله ، روستایی است در دهستان باقران از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند، واقع در استان خراسان جنوبی که بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، جمعیت آن بالغ بر ۳۸۹ نفر بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

لوله در دانشنامه آزاد پارسی

لوله (Pipe)
قطعۀ استوانه ای توخالی برای جابه جا کردن گاز ها، مایعات، مخلوط های مایع ـ جامد، و ذرات جامد از نقطه ای به نقطۀ دیگر. لوله های آب، بخار، و گاز در خانه ها و شبکه های بزرگ و گستردۀ لوله کشی، شامل شبکه های لوله کشی آب شهری، گاز، و شبکه های جمع آوری فاضلاب نیز در سطح شهر ها به کار گرفته می شوند. با استفاده از خط لوله می توان سیالاتی مانند نفت، گاز یا آب را به فواصل دور حمل کرد.

لوله در جدول کلمات

لوله
لف
لوله ای از جنس پی وی سی
پلیکا
لوله ای در شکم
روده
لوله ای در گیاهان
اوند
لوله ای غضروفی در جلوی مری
نای
لوله ای غضروفی که از گلو به پایین جلوی مری قرار دارد
نای
لوله باریک در ساقه گیاه
اوند
لوله خروجی کلیه
میزنای
لوله شیره گیاه
اوند
لوله گوارشی
مری

معنی لوله به انگلیسی

spout (اسم)
دهانه ، جوش ، لوله ، ناودان ، فوران ، شیر آب ، فواره
conduit (اسم)
مجرا ، لوله ، مجرای اب ، مجرای سیم ، لوله اب ، اب گذر
tube (اسم)
مجرا ، نای ، نی ، لوله ، دودکش ، ناودان ، لامپ ، تونل ، لوله خمی رریش و غیره
cannon (اسم)
توپ ، استوانه ، لوله ، تصادم دو توپ
roll (اسم)
تمایل ، گردش ، صورت ، توپ ، لوله ، نورد ، فهرست ، ثبت ، غل ، چرخش ، طومار ، فرد ، غلتک ، نان ساندویچی ، چیز پیچیده
pipe (اسم)
نای ، نی ، لوله ، پیپ ، چپق ، نی زنی ، لوله حمل مواد نفتی ، ساقهتوخالی گیاه
cylinder (اسم)
استوانه ، لوله ، سیلندر

لوله را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمدحسین ابادی ١٩:٤٩ - ١٣٩٦/١١/١٤
لف
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لوله فلزی   • معنی لوله   • لوله در جدول   • نام دیگر لوله   • لوله و اتصالات   • لوله فولادی   • لوله آهنی   • لوله چیست   • مفهوم لوله   • تعریف لوله   • معرفی لوله   • لوله یعنی چی   • لوله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لوله
کلمه : لوله
اشتباه تایپی : g,gi
آوا : lule
نقش : اسم
عکس لوله : در گوگل


آیا معنی لوله مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )