برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

لگاریتم

/logAritm/

معنی لگاریتم در لغت نامه دهخدا

لگاریتم. [ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) (از: یونانی لگس ،لغت + آریتمس ، عدد) و دراصطلاح ، لگاریتم مجموعه ٔ اعدادی است که دارای خاصیت های مخصوص هستند و در محاسبات مختلف به کار میروند.
تعریف : هرگاه aیک عدد ثابت و رابطه ٔ ay=x برقرار باشد y را لگاریتم در دستگاه به مبنای a مینامند و مینویسند:
logax=y
در حالت خاصی که a مساوی با عدد 10 باشد لگاریتم را لگاریتم معمولی یا اعشاری مینامند و در اینحالت بخصوص مینویسند: و در حالت خاصی که logx=y و درحالت خاصی که a مساوی با عدد e باشد (......2/718 =e) لگاریتم را لگاریم نپری مینامند و مینویسند Lx=y. رجوع به جبر تألیف صفاری و قربانی شود.

معنی لگاریتم به فارسی

لگاریتم
[logarithm] [ریاضی] لگاریتم عدد مثبت مفروض در یک پایه، عددی است که اگر به توان آن عدد برسد برابر با عدد مفروض شود
[mantissa] [ریاضی] جزء اعشاری لگاریتم یک عدد متـ . مانتیس

معنی لگاریتم در فرهنگ معین

لگاریتم
(لُ) [ فر. ] (اِ.) نمادی است در ریاضی که نشان می دهد عدد A (مبنای لگاریتم ) به چه توانی برسد تا عدد معینی به دست آید.

لگاریتم در دانشنامه ویکی پدیا

لگاریتم
لُگاریتم یک عدد در یک پایه، برابر با توانی از پایه است که آن عدد را می دهد. برای نمونه لگاریتم ۱۰۰۰ در پایهٔ ۱۰، برابر با ۳ است. چون ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ = ۱۰۰۰ یا به بیان کلی تر اگر x = by باشد آنگاه لگاریتم x در پایهٔ b برابر با y خواهد بود و به زبان ریاضی آن را به صورت log b ⁡ ( x ) = y {\displaystyle \log _{b}(x)=y\,} نمایش می دهیم. مانند: log 10 ⁡ ( 1000 ) = 3 . {\displaystyle \log _{10}(1000)=3\,.}
لگاریتم نخستین بار از سوی جان نپر در اوایل سده ۱۷ میلادی به عنوان وسیله ای برای آسان تر کردن محاسبات، معرفی شد؛ که به سرعت از سوی دانشمندان و مهندسان پذیرفته شد و برای آسان تر کردن و سریع تر کردن محاسبه جدول های لگاریتم اعشاری و خطکش های لغزنده ایجاد شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. تمامی این ابزارها بر پایهٔ این مفهوم که «لگاریتم حاصل ضرب برابر است با مجموع لگاریتم ها»، ساخته شده بودند:
مفهوم امروزی لگاریتم از تلاش های لئونارد اویلر در قرن ۱۸ گرفته شده است؛ او توانست مفهوم لگاریتم را با مفهوم تابع نمایی پیوند دهد.
لگاریتم در پایهٔ ۱۰ را لگاریتم اعشاری می نامند که کاربرد بسیار زیادی در مهندسی دارد. لگاریتم در مبنای ثابت e یا عدد نپر ≈ ۲٫۷۱۸ را لگاریتم طبیعی می نامند. این لگاریتم در ریاضیات محض به ویژه حساب دیفرانسیل و انتگرال بسیار کاربرد دارد. لگاریتم دو دویی نیز در مبنای ۲ نوشته می شود و کاربرد زیادی در علوم رایانه دارد.
عکس لگاریتم
لگاریتم در پایهٔ ۱۰ را لگاریتم اعشاری می گویند و آن را با log نشان می دهند.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

لگاریتم در دانشنامه آزاد پارسی

لُگاریتم (logarithm)
لُگاریتم
نمای نشان دهندۀ عدد در پایهای معیّن. پایۀ لگاریتم متعارفی ۱۰ است. مثلاً لگاریتم ۱۰۰۰ در پایۀ ۱۰ برابر ۳ است، زیرا ۱۰ باید به توان ۳ برسد تا ۱۰۰۰ به دست آید. لگاریتم در این پایه۰.۳۰۱۰ است، زیرا ۳۰۱۰/۰ ۱۰=۲. جزء صحیح۲ لگاریتم را مفسّر و جزء کسری اعشاری آن را مانتیسمی گویند. پیش از عرضۀ حسابگرهای الکترونیک ارزان قیمت، به منظور ساده سازی محاسبات، به جای ضرب و تقسیم اعداد، لگاریتم های آن ها را جمع و تفریق می کردند، زیرا طبق قواعد لگاریتم،Log (xy) = Log x + Log yو (فرمول ۱)پس می توان لگاریتم هایx وy را جمع کرد و سپس آنتی لگاریتم جواب، یعنی عددی را که لگاریتم آن برابر جواب است، از جدول یافت.فرمول ۱:
جدول هایی برای لگاریتم و آنتی لگاریتم در دست اند که تبدیل اعداد به لگاریتم ها و بالعکس را نشان می دهند. مثلاً برای ضرب کردن ۶۵۶۰ در ۹۸۰، لگاریتم های آن ها،۳.۸۱۶۹ و۲.۹۹۱۲، را از جدول می یابیم و با هم جمع می کنیم. حاصل۶.۸۰۸۱ است. سپس، آنتی لگاریتم این عدد را که برابر با ۶,۴۲۸,۸۰۰ است می یابیم. پایۀ لگاریتم طبیعی یا نپری، عدد e، عددی گنگ و تقریباً برابر با۲.۷۱۸۳ است. اصل لگاریتم مبنای تهیۀ خط کش محاسبه بود. با رواج گستردۀ حسابگرهای الکترونیک جیبی، نیاز به لگاریتم کاهش یافت. نخستین جدول لگاریتم در پایۀ e را ریاضی دان اسکاتلندی، جان نپِر، در ۱۶۱۴ منتشر کرد. لگاریتم های در پایۀ ۱۰ را هنری بریگز انگلیسی (۱۵۶۱ـ۱۶۳۱) و آدریان ولاک هلندی (۱۶۰۰ـ۱۶۶۷) عرضه کردند.

ارتباط محتوایی با لگاریتم

معنی لگاریتم به انگلیسی

log (اسم)
کنده ، سرعت سنجکشتی ، لگاریتم ، کارنامه ، صورت عملیات ، سفرنامهکشتی ، گزارش سفرنامه کشتی ، گزارش سفر هواپیما ، قطعهای از درخت که اره نشده
logarithm (اسم)
کنده ، لگاریتم ، کارنامه ، صورت عملیات ، گزارش سفرنامه کشتی ، گزارش سفر هواپیما ، قطعهای از درخت که اره نشده ، پایه لگاریتم
mantissa (اسم)
اعشاری ، لگاریتم ، مانتیس ، افزایش عدد اعشاری ، رقم اعشاری لگاریتم معمولی ، جزء کسری

معنی کلمه لگاریتم به عربی

لگاریتم
لوغاريتم
لوغاريتم

لگاریتم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
پادتوان

از آنجا که پردازه (تابع) لگاریتمی، وارون پردازه توانی است، واژه پادتوان برای لگاریتم پیشنهاد می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لگاریتم طبیعی   • لگاریتم دوم دبیرستان   • قوانین لگاریتم   • محاسبه لگاریتم   • فرمول لگاریتم   • جدول لگاریتم   • حل لگاریتم   • آموزش لگاریتم   • معنی لگاریتم   • مفهوم لگاریتم   • تعریف لگاریتم   • معرفی لگاریتم   • لگاریتم چیست   • لگاریتم یعنی چی   • لگاریتم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگاریتم
کلمه : لگاریتم
اشتباه تایپی : g'hvdjl
آوا : logAritm
نقش : اسم
عکس لگاریتم : در گوگل

آیا معنی لگاریتم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )