انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1072 100 1

لیل

/layl/

مترادف لیل: شام، شامگاهان، شامگاه، شب، فلق، تاریک

متضاد لیل: یوم

برابر پارسی: شب هنگام، شب

معنی لیل در لغت نامه دهخدا

لیل. [ ل َ ] (اِخ ) قصبه ای جزء دهستان مرکزی شهرستان لاهیجان ، واقع در 24000گزی جنوب خاوری لاهیجان. جلگه ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی. دارای 1608 تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا لبنیات ، عسل و برنج. شغل اهالی گله داری و زراعت و صنایع دستی آنان شال بافی و راه آن مالرو است. اغلب سکنه تابستان به ییلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).

لیل. [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان بوشهر، واقع در شش هزارگزی جنوب بوشهر و هزارگزی شوسه ٔ شیراز به بوشهر. جلگه ، گرمسیر، مرطوب و مالاریائی. دارای 574 تن سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا غلات و سبزیجات. شغل اهالی زراعت وراه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).

لیل.[ ل َ ] (ع اِ) شب. لیلاة. هو واحد بمعنی جمع، واحدهالیلة. ج ، لیالی ، لیایل. (منتهی الارب ). عشیة. شام. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لیل در لغت شب را گویند و بیان آن از حیث اصطلاح علم هیئت ضمن بیان و تفسیرلفظ یوم به طریق مستوفی بیاید - انتهی :
تا در بر هر پستی پیوسته بلندی است
تا در پس هر لیلی آینده نهاری است.
فرخی.
کی بود کردار ایشان همسر کردار او؟
کی تواند بود تاری لیل ،چون روشن نهار؟
فرخی.
که اوستاد نیابی به ازپدر ز فلک
پدر چه کرد همان پیشه کن به لیل و نهار.
ابوحنیفه ٔ اسکافی.
او بر دوشنبه و تو بر آدینه
تو لیل قدر داری و او یلدا.
ناصرخسرو.
اگر دهر منکر شود فضل او را
شود دشمن دهر لیل و نهارش.
ناصرخسرو.
پیش از من و تو لیل و نهاری بوده ست
گردنده فلک ز بهر کاری بوده ست.
خیام.
خاصه که مهر سپهر گوشه ٔ خوشه گذاشت
و آتش گردون گرفت پله ٔ لیل و نهار.
خاقانی.
اگر نه واسطه ٔ روی وموی او بودی
خدای خلق نگفتی قسم به لیل و نهار.
سعدی.
هر آن شب در فراق روی لیلی
که بر مجنون رود لیلی طویل است.
سعدی.
- لیل ٌ الیل ؛ شب نیک تاریک. لیل لائل ؛ شب نیک تاریک. (منتهی الارب ).
- لیل ٌ اغضف ؛ شبی دو چند شبی به درازی. شب تاریک. (منتهی الارب ).
- لیل ٌ اقعس ؛ شبی که روز نداند شد از درازی. شب دراز سخت. (منتهی الارب ).
- لیل ٌ دامج ؛شب تاریک. (منتهی الارب ).
- لیل التمام ؛ درازترین شبهای سال. (منتهی الارب ).
- لیل ٌ دامس ؛ شبی سخت تاریک. (منتهی الارب ).
- لیل السرار ؛ شب بیست ونهم ماه. (السامی ).
- میان لیل و نهار بزرگ شدن ؛ بسیار معاشرت و صحبتها کرده بودن.
البس لیل ٌلیلا؛ برچفسید بعض آن بر بعض. (منتهی الارب ).
|| شوات. چوزه ٔشوات. چوزه ٔ کروان. (منتهی الارب ). بچه ٔ مرغی است که آن را کروان گویند. (منتخب اللغات ). و فی المثل هو اجبن من لیل و قال ابن فارس ان بعض الطیر یسمی لیلا و لااعرفه الا ان النهار و لدالحباری. (منتهی الارب ). || مجازاً سیاه. سیاهی :
جهاندیده پیری ز ما بر کنار
ز دور فلک لیل مویش نهار.
سعدی.

لیل. [ ل َ ] (اِخ ) نام تیغ عرفجةبن سلامت کندی. (منتهی الارب ).

لیل. [ ل َ ] (اِخ ) سوره ٔ نودودومین از قرآن ، مکیة و آن بیست ویک آیت است ، پس از شمس و پیش از ضحی.

لیل. (اِخ ) نام شهری معروف به فرانسه ، کرسی دپارتمان نرد، کنار رود دُل. دارای 200575 تن سکنه و راه آهن ، واقع در 250هزارگزی شمال پاریس.

معنی لیل به فارسی

لیل
شارل ماری شاعر فرانسوی ( و. جزیره بوربون ۱۸۱۸ - ف. ۱۵۹۴ م . ) . وی بنیانگذار مکتب ادبی [ پارناس ] بود . مهمترین آثارش عبارتند از : [ منظومه ها و اشعار ] و [ آخرین منظومه ها ] وی بعضویت فرهنگستان فرانسه برگزیده شد .
شب، لیالی جمع
( اسم ) شب مقابل روز جمع : لیالی واحد آن : لیله . یا لیل و نهار . ۱- شب و روز. ۲- رزوگار: و صفح. جبین لیل و نهار باقی است . یا میان لیل و نهار گشنه بودن . آداب دان بودن مجرب بودن .
نام شهری معروف به فرانسه کرسی دپارتمان نرد کنار رود دل ٠ واقع در ۲۵٠ هزار گزی شمال پاریس ٠
دهی از دهستان گورک بخش حوم. شهرستان مهاباد ٠ واقع در هفتاد هزار گزی جنوب خاوری مهاباد و ۳۳ هزار گزی خاور شوس. مهاباد به سردشت کوهستانی ٠ معتدل ٠ سالم ٠ محصول غلات و توتون ٠ شغل اهالی زراعت و جاجیم بافی و راه مالروست ٠
درازترین شبها در سال . اطول لیالی الشتائ . درازترین شب زمستان : و اجلت نظری لیل التمام و الحجور .
( اسم ) شب آخر ماه شب بیست نهم ماه ( السامی ) : برجان من چو نور امام زمان بتافت لیل السر بودم و شمس الضحی شدم . ( ناصرخسرو )
شب آخر ماه شب بیست و نهم ماه و منه قولهم استسر بمعنی خفی و استسر القمر بمعنی خفی .
لیله لیلی . لیل لایل . لیل الیل .
از اتباع است شب و روز٠ یامیان لیل و نهار گشته بودن آداب و رسوم دانسته بودن ٠ میان لیل و نهار گشته است رسم دان است ٠ لیل و نهار دیده مجرب ٠
در شهر لیل ( فرانسه ) شالده اصلی آن در سال ۱۵۳٠ و افتتاح مجدد آن در سال ۱۸٠۸ م .صورت گرفته .
نام دیهی جزئ دهستان بخش مرکزی لنگرود
شارل ماری شاعر فرانسوی ( و. جزیره بوربون ۱۸۱۸ - ف. ۱۵۹۴ م . ) . وی بنیانگذار مکتب ادبی [ پارناس ] بود . مهمترین آثارش عبارتند از : [ منظومه ها و اشعار ] و [ آخرین منظومه ها ] وی بعضویت فرهنگستان فرانسه برگزیده شد .

معنی لیل در فرهنگ معین

لیل
(لَ) [ ع . ] (اِ.) شب . ج . لیالی .
(لَ لُ سَّ) [ ع . ] (اِمر.) شب آخر ماه قمری که ماه در محاق است و دیده نمی شود.
(لَ لُ نْ نَ) [ ع . ] (اِمر.) شب و روز.

معنی لیل در فرهنگ فارسی عمید

لیل
۱. شب.
۲. نود ودومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۲۱ آیه.
شب بیست ونهم ماه، شب آخر ماه قمری.

لیل در دانشنامه اسلامی

لیل
معنی لَّيْلَ: شب
معنی لَيَالٍ: شبها (جمع ليل)
معنی لَيَالِيَ: شبها (جمع ليل)
معنی نَّهَارَ: روز(کلمه نهار علاوه بر معناي روز دلالت بر گسترش نور نيز دارد ، و شايد به همين جهت بوده که تنها اين کلمه در مقابل کلمه ليل استعمال ميشود ولي کلمه يوم را در جائي استعمال ميکنند که قصد اشاره به گسترش نور نداشته باشند ، مثل مواردي که سخن از شمردن ايام با...
معنی ﭐلْيَوْمَ: امروز- اکنون - در این زمان (يوم به معناي مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثهاي از حوادث را در بر گرفته باشد ، و به همين جهت کوتاهي و بلندي اين زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف ميشود ، هر چند که استعمالش در مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد شايع شده ...
معنی يَوْمِ: روز - مقداري از زمان که حادثه ي قابل ملاحظه اي در آن رخ داده است - دوران (يوم به معناي مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثهاي از حوادث را در بر گرفته باشد ، و به همين جهت کوتاهي و بلندي اين زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف ميشود ، هر چند که استعمال...
معنی يَوْمِکُم: روزتان(يوم به معناي مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثهاي را در بر گرفته باشد ، و به همين جهت کوتاهي و بلندي اين زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف ميشود ، هر چند که استعمالش در مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد شايع شده است ولي چه بسا که در ملک و سلط...
معنی يَوْمِهِمُ: روزشان(يوم به معناي مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثهاي را در بر گرفته باشد ، و به همين جهت کوتاهي و بلندي اين زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف ميشود ، هر چند که استعمالش در مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد شايع شده است ولي چه بسا که در ملک و سلط...
معنی يَوْمَيْنِ: دو روز(يوم به معناي مقدار قابل ملاحظه از زمان است ، که حادثهاي را در بر گرفته باشد ، و به همين جهت کوتاهي و بلندي اين زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف ميشود ، هر چند که استعمالش در مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد شايع شده است ولي چه بسا که در ملک و سلط...
تکرار در قرآن: ۹۲(بار)
شب. لَیْل و لَیْلَة هر دو به یک معنی است. به قولی لیل مفرد است به معنی جمع و لَیْلَة برای واحد است ولی در قرآن هر دو برای مطلق آمده‏اند مثل . و مثل . جمع آن در قرآن لیالی است . * . رجوع شود به «قدر».
لیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سوره لیل، نود و دومین سوره قرآن• لیل، زمان بین غروب آفتاب تا طلوع فجر صادق و مقابل روز
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَیٰ
قسم به شب تار هنگامی که (جهان را در پرده سیاه) بپوشاند.
سوگند به شب هنگامی که فرو پوشد
سوگند به شب چون پرده افکند،
سوگند به شب آنگاه که جهان را در خود فرو پوشد،
قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند،
By the night when it covers
By the Night as it conceals (the light);
فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَیٰ
پس به زودی کار او را (در دو عالم) دشوار می کنیم.
پس او را برای راه سخت و دشواری آماده می کنیم،
بزودی راه دشواری به او خواهیم نمود.
او را برای دوزخ آماده می سازیم.
بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم؛
We will ease him toward difficulty.
We will indeed make smooth for him the path to Misery;
وَمَا یُغْنِی عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّیٰ
و گاه عذاب و هلاکت داراییش وی را هیچ نجات نتواند داد.
و هنگامی که سقوط کند ثروتش را از او دفع نمی کند.
و چون هلاک شد، مال او به کارش نمی آید.
و چون هلاکش دررسد، دارایی اش به حالش سود نبخشد.
و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط می کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت!
And what will his wealth avail him when he falls?
Nor will his wealth profit him when he falls headlong (into the Pit).
إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَیٰ
و البته بر ماست که (خلق را) هدایت کنیم.
بی تردید هدایت کردن بر عهده ماست.
و آنچه بر ماست راهنمایی است.
به یقین هدایت کردن بر ماست،
Indeed, upon Us is guidance.
Verily We take upon Ourselves to guide,
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَیٰ
و ملک دنیا و آخرت از ماست (به هر که بخواهیم و صلاح دانیم می بخشیم).
و به یقین دنیا و آخرت در سیطره مالکیّت ماست.
و در حقیقت، دنیا و آخرت از آن ماست.
و از آنِ ماست آن جهان و این جهان.
و آخرت و دنیا از آن ماست،
And indeed, to Us belongs the Hereafter and the first .
And verily unto Us (belong) the End and the Beginning.لیل در دانشنامه ویکی پدیا

لیل
واژه لیل ممکن است در اشاره به موارد زیر باشد:
لَیل در عربی به معنی شب است.
لیل (لاهیجان) نام یکی از دهستان های شهرستان لاهیجان
لیل (فرانسه) یکی از شهرهای فرانسه
لیل (سوره) یکی از سوره های قرآن
لیل (پرنده) نام نوعی پرنده
لیل (درخت) (انجیر معابد) نام نوعی درخت در جزیره خارگ، خلیج فارس
باشگاه فوتبال لیل
لیل
شهر لیل (به فرانسوی: Lille) در شهرستان تورنو در استان آنتوئر در منطقه فلاندری در کشور بلژیک واقع شده است.
بلژیک
فهرست شهرهای بلژیک
لیل (پرنده) (نام علمی: Hypotriorchis) نام یک زیرسرده از سرده شاهین است. این سرده شاهین های کوچک، لاغر و سریعی را دربرمی گیرد و شامل گونه های متعددی از جمله لیل اوراسیا می شود. این حیوان بیشتر پرندگان و حشرات کوچک را می خورد و همچنین می تواند به سرعت طعمه خود را در هوا شکار کند.
سوره لیل در مکه نازل شده و دارای ۲۱ آیه است. کلمه لیل به معنی شب است.
ترجمهٔ فارسی
قبل از سوره فجر و بعد از سوره اعلی نازل شده است.
این سوره مردم را به دو گروه تقسیم می کند:
پایان کار گروه اول راخوشبختی و سهولت و آرامش، و پایان کار گروه دوم را سختی و تنگی و بدبختی می شمرد. در بخش دیگر، بعد از اشاره به این که هدایت بندگان بر خداست، همگان را از دوزخ انذار می کند. و آخرین بخش اوصاف کسانی است که در این آتش می سوزند و گروهی را که از آن نجات می یابند.
لیل (به فرانسوی: Lille به هلندی، Rijsel) از شهرهای شمالی در ناحیه نور-پا-دو-کاله کشور فرانسه، شهر اصلی لیل متروپل چهارمین منطقه شهری در فرانسه پس از پاریس، لیون، و مارسی می باشد. لیل در بستر رودخانه دئول شکل گرفته است و در مرز فرانسه و بلژیک قرار دارد.
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
جمعیت شهر لیل که در ۲۷ فوریه ۲۰۰۰ لوم نیز به آن ملحق شد، در سرشماری سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۲۲۶٬۰۱۴ نفر بوده است. با این وجود لیل متروپل که شامل شهرهای روبه، تورکوآن، و دیگر مناطق حومه ای می باشد، ۱٬۰۹۱٬۴۳۸ نفر جمعیت دارد.
لیل در ۳۸ دقیقه ای بروکسل، یک ساعتی پاریس، دو ساعتی لندن و سه ساعتی کلن قرار دارد.
روستای لیل در استان گیلان شهرستان لنگرود بخش اطاقور می باشد و دارای طبیعتی بکر و دست نخورده است، سرسبزی، جنگل، رودخانه و اهالی بسیار خوب این روستا در کنار هم باعث شده تا این روستا شکل بسیار قشنگی به خود بگیرد. نزدیکی کوه ها به هم و از میان این کوه ها رودخانه که روان شده و باغ چای وشالیزارهای که در نوع خود قشنگی خاصی که دارد این روستا را جزو بهترین مناظر طبیعی کشور کرده است.
بعد از روستای لیل روستای دیگری بنام روستای سراجان وجود دارد، پارک جنگلی ستاره لیل یکی از مناظر و طبیعت زیبا و دیدنی می باشد که مکانی تفریحی جذابی می باشد که توریستهای زیادی رو به این منطقه بکر جذب کرده است. پارک جنگلی ستاره لیل در روستای سراجان از دهستان لیل، که از طریق جاده (اطاقور –لیل- خرما) که حدود سه و نیم کیلومتر مانده به روستای خرما است که حدود پانصد متر بعد از پُلِ چِشتلِه می توان به آنجا رفت. با داشتن طبیعتی زیبا دارای چشم انداز کوهستان و رودخانه بوده و استقرار گونه های متنوع درختی (توسکا، لرک، انجیلی) محیطی مناسب برای گردشگران فراهم ساخته است. در ضمن کاربران میتوانند این پارک را بنام ( پارک جنگلی ستاره لَیل در نقشه گوگِل مراجعه کنند .
در جاده لیل خرما (نزدیکی پارک جنگلی) روستای بسیار کوچکی در منطقه کوهستانی وجود دارد بنام چشتله، که جمعیت آن حدود شش یا هفت خانوار می باشد که شغلشان دامداری و کشاورزی می باشد.
لیل آفریقایی (نام علمی: Falco cuvierii) نام یک گونه از سرده شاهین است.
لیل استرالیایی (نام علمی: Falco longipennis) نام یک گونه از سرده شاهین است.
لیل اسکنسود (به دانمارکی: Lille Skensved) یک شهرک در دانمارک است که در شهرداری کوگ واقع شده است. لیل اسکنسود ۱٬۵۶۲ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای دانمارک
لیل-او-آلومت (به فرانسوی: L'Isle-aux-Allumettes) شهری در منطقه شهری پونتیاک ناحیه اوتاوه در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهر ۱٬۳۹۲ نفر جمعیت داشته است و مساحت آن ۱۹۰٫۱۹ کیلومتر مربع است.
فهرست مناطق مسکونی استان کبک
لیل-او-کودر (به فرانسوی: L'Isle-aux-Coudres) شهری در منطقه شهری شارلووا ناحیه کاپیتل-ناسیونال در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهر ۱٬۳۰۴ نفر جمعیت داشته است و مساحت آن ۲۹٫۵۴ کیلومتر مربع است.
فهرست مناطق مسکونی استان کبک
الیزابت لیل (انگلیسی: Elizabeth Lail؛ زادهٔ ۲۵ مارس ۱۹۹۲) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
از فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها نقش داشته است می توان به روزی روزگاری (۲۰۱۴) اشاره نمود.
باشگاه فوتبال لیل (به فرانسوی: LOSC Lille Métropole) یک باشگاه فوتبال در شهر لیل در فرانسه می باشد که در لیگ ۱ فرانسه بازی می کند.
وب سایت رسمی باشگاه لیل
این باشگاه در سال ۱۹۴۴ تأسیس شده است.
بخش لیل (به فرانسوی: Arrondissement de Lille) یک بخش در فرانسه است که در نر واقع شده است.
فهرست شهرهای فرانسه
تراموا لیل (فرانسوی: Tramway de Lille) سیستم تراموا در لیل، فرانسه است.پیش از برقی شدن   پیش از برقی شدن   پیش از برقی شدن   ۱۹۰۶   ۱۹۱۴   ۱۹۱۴   ۱۹۳۰   ۱۹۸۲   ۲۰۱۰   ۲۰۱۳
این تراموا که در سال ۱۸۷۴ با نیروی حرکتی اسب تأسیس شده در سال ۱۹۰۰ برقی شده و هم اکنون دارای ۲ خط، ۳۶ ایستگاه و ۲۲ کیلومتر است.
پیش از برقی شدن
۱۹۰۶
حشره خوار مونت لیل (نام علمی: Sorex lyelli) نام یک گونه از سرده حشره خوارهای دم دراز است.
خوزه کارلوس گارسیا لیل (به پرتغالی: José Carlos Garcia Leal) هافبک، مدافع اهل برزیل است که در شهر Manga-MG و در تاریخ ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۰ به دنیا آمده است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ January 22, 2012.
خوزه کارلوس گارسیا لیل در تیم های فوتبال Goiás سابقهٔ حضور دارد.
دانشگاه لیل (به فرانسوی: Université de Lille) دانشگاهی است در شهر لیل در کشور فرانسه. این دانشگاه در سال ۱۵۶۲ تأسیس شده و حدود ۱۱۰٬۰۰۰ دانشجو در آن تحصیل می کنند. نام کامل آن «دانشگاه لیل - شهرستان نورد فرانسه» (به فرانسوی: Université de Lille - Nord de France) است.
محمدعلی مجتهدی گیلانی
یدالله سحابی
لویی پاستور
Alfred Mathieu Giard
Henri Padé
دانشگاه مرکزی لیل (به فرانسوی: École centrale de Lille) یک دانشگاه مهندسی در شهر لیل در شمال فرانسه است. حدود ۱۳۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های گوناگون مهندسی در این دانشگاه به تحصیل و پژوهش مشغولند.
وبگاه دانشگاه مرکزی لیل
این دانشگاه در سال ۱۸۵۴ میلادی با نام «دانشگاه هنرهای صنعتی و معدن شناسی» تأسیس شد و در سال ۱۸۷۲ به «دانشگاه صنعتی شهرستان نورد» تغییر نام داد.
لات لیل نام دهستانی در بخش اتاقور شهرستان لنگرود، استان گیلان در ایران می باشد.
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۱۱۹ نفر (۱۳۵۶ خانوار) بوده است.
اکثر روستاهای این دهستان در مجاورت رودخانه لله رود(شلمان رود) واقع شده اند. مرکز این دهستان، روستای لات لیل با جمعیت بالغ بر 900 نفر می باشد که در فاصله تقریبی 5 کیلومتری جنوب غربی شهر املش و 25 کیلومتری جنوب شهر لنگرود واقع شده است.
از جمله روستاهای مهم این دهستان، روستاهای لات لیل،کهلستان،سیامنسه(بالا و پایین)، بلوردکان،حسین آباد، شصتن رود، گرسک ، لاتک، خاله سر، چالدشت و... می باشند.
دهستان لیل نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان، استان گیلان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۱۸۳ نفر (۳۵۲۳ خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

لیل در دانشنامه آزاد پارسی

لیل (پرندگان)(hobby)
نوعی شاهین کوچک. در شمال آسیا و اروپا یافت می شود. این پرنده حدود ۳۰ سانتی متر طول دارد و پشت بدنش خاکستری آبی است. جلوی بدنش رگه رگه، و ران هایش بلوطی رنگ است. در جنگل های کم درخت و بوته زارها یافت می شود و از حشرات و پرندگان کوچک تغذیه می کند. این پرنده متعلق به گونه Falco subbuteo است. این جانور در جنوب بریتانیا آشیانه سازی، و در زمستان ها، به جنوب، به سمت صحرا، مهاجرت می کند. لیل ها به جای ساخت آشیانه برای خود از آشیانه های متروک، و معمولاً از آشیانۀ متروک کلاغ ها، استفاده می کنند. این پرنده در ایران نیز یافت می شود. لیل (Falco subbuteo) با ۱۰ گونه پرندۀ دیگر از جمله دیپر، ترمتا، لاچین، بحری، بالابان، و شاهین، خانوادۀ شاهین را در ایران تشکیل می دهند. این خانواده از راستۀ شاهین سانان است.

ارتباط محتوایی با لیل

لیل در جدول کلمات

معنی لیل به انگلیسی

night (اسم)
تاریکی ، شب ، غروب ، شب هنگام ، برنامه شبانه ، خادم حبش ، لیل ، نزدیک بوقت خواب

لیل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

یسنا ٠٢:٤٧ - ١٣٩٥/١٠/٢٢
این واژه از اساس پارسى و پهلوى ست و تازیان (اربان) آن را از واژه پهلوىِ لِلیا Lelya به معناى شب ، شب هنگام برداشته معرب نموده و ساخته اند : اللیل ، لیالی ، لیال و ...!!!! همتایان دیگر آن در پارسى اینهاست: شپ Shap (پهلوى: شب ، درستش شپ است پ به ب در شب
به نظر مى رسد تحت گرایش به اربى ابدال یافته) ، اِویسروسریم/اِویسروتریم Evisrusrim/Evisrutrim (پهلوى: سر شپ ، مغرب) ، اِخْشَپَوا Xshapava (اوستایى : شپ) شَوْ (کردى : شپ) ، شُ Sho (زبان محلى ایرانى : شپ)
|

آریا بهداروند ١١:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥
در زبان لری بختیاری
نام پرنده ای سفید رنگ با دمی
دراز.تخم این پرنده سبز رنگ است
Lil
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لیل سوره   • معنی لیل   • باشگاه فوتبال لیل   • لیل فرانسه   • لیل پرنده   • تیم لیل   • لیل پرنده شکاری   • دانلود سوره لیل   • مفهوم لیل   • تعریف لیل   • معرفی لیل   • لیل چیست   • لیل یعنی چی   • لیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لیل
کلمه : لیل
اشتباه تایپی : gdg
آوا : layl
نقش : اسم
عکس لیل : در گوگل


آیا معنی لیل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )