انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1001 100 1

ماده باوری

ماده باوری در دانشنامه ویکی پدیا

ماده باوری
مادّه گرایی، مادّه باوری یا ماتریالیسم (به انگلیسی: Materialism)، به دیدگاهی گفته می شود که بر این باور است که هر آنچه در هستی وجود دارد ماده یا انرژی است و همهٔ چیزها از ماده تشکیل شده اند و همهٔ پدیده ها (از جمله آگاهی) نتیجهٔ برهم کنش های مادی است. به عبارت دیگر، ماده تنها چیز است و واقعیت عملاً همان کیفیت های در حالِ رخ دادنِ ماده و انرژی است. ماتریالیسم یک مکتب فلسفی می باشد که در مقابل مکتب ایده آلیسم مطرح شده است. شاخه های مهم آن ماده باوری مکانیکی و ماده باوری دیالکتیکی می باشند. ماتریالیسم مکانیک را فویرباخ بنیان گذاری کرد و ماده باوری دیالکتیک را مارکس.
رئالیسم انتقادی
ماده باوری فرهنگی
ماده باوری دیالکتیکی
ماده باوری حذف گرا
هستی
ماده باوری تاریخی
تجرد
طبیعت گرایی متافیزیکی
طبیعت گرایی (فلسفه)
فیزیکالیسم
فلسفه ذهن
انرژی کوانتومی
خودپرستی عقلایی
تنزیه
از دیدگاه مکاتب فلسفی ای که حقیقت را منحصر در ماده نمی دانند، مادّه باوری، ایدئولوژی حس گرایی در مقابل عقل گرایی است و با رئالیسم در تقابل قرار می گیرد؛ و از آنجا که پیش فرض آن منحصر بودن شناخت بر حس پنجگانه و انحصار هستی در مادّه است، اتفاقاً، مکتبی ایده آلیسم، به شمار می آید.
اشیای بی نهایت زیاد و متنوعی انسان را احاطه کرده است که برخی از آن ها از کوچک ترین ذرات اتم گرفته تا عظیم ترین ستارگان کیهانی بی جان هستند و برخی دیگر از ساده ترین موجودات تک سلولی گرفته تا بغرنج ترین و رشدیافته ترین جانوران که انسان باشد جان دارند. این اشیاء بی نهایت متفاوت دارای خواص گوناگون هستند. بشر در طول تاریخ و در نتیجهٔ آزمایش های پیاپی خود با پیشرفت دانش وگسترش فعالیت های پراتیک خویش کم کم دریافت که هر قدر هم اشیاء و خواص شان گوناگون باشد با این همه آن ها دارای مبانی مشترکی هستند. در دوره های باستان گروهی از فلاسفهٔ یونان باستان این مبنای مشترک یا اساس جهان و پایه واقعیت را این یا آن شیء مثلاً آب یا آتش می دانستند. نزد متفکران باستانی چین و هند نظیر همین عوامل دو، چهار یا پنجگانه بوده است و در ایران کهن نیز عقیده مربوط به وجود چهار آخشیج (یا عنصر ماه): آب، هوا، آتش، خاک یا طبایع چهارگانه: گرمی، خشکی، سردی و تری با رخنه از منابع هندی و یونانی رایج بوده است.
زروانیان، «زروان بیکران» یا گیتی ماده را عنصر نخستین می دانستند که تمام موجودات از آن پا به عرصهٔ وجود نهاده اند. دمکریت فیلسوف بزرگ یونان باستان می گفت اصل جهان از یک عنصر تجزیه ناپذیر است که از ترکیب آن، اشیاء مختلف پدید می آید و آن را «اتم» (ا به معنای نفی، تم از واژه بریدن و قطع کردن) یا «بخش ناپذیر» (در اصطلاح فلسفی ما ـ جزءِ لایَتَجَزی) نامید.
عکس ماده باوری
ماده گرایی تاریخی یا ماتریالیسم تاریخی یعنی درک و تحول و برخورد ماتریالیستی و دیالکتیکی با جامعه و تاریخ بشری؛ ماتریالیسم تاریخی بخش جدایی ناپذیر از فلسفه مارکس است. كارل ماركس (1818-1880) يكي از برزگترین متفکران قرون نوزدهم و بیستم در دوران اوج رونق فلسفه هگل، فعالیت علمی خویش را در دانشگاه برلین آغاز کرد و در تکوین شخصیت علیم او، دو دسته افکار، یکی اندیشه های هگل که زیرنبای فلسفه او ، دو دسته افکار، یکی اندیشه های هگل که زیر بنای فلسفه و آثار او را تشکیل داده است و دیگری اندیشه های هگلیان جوان که علی رغم وفاداری به سنت هگلی به بسیاری از جوانب نظام فلسفی او انتقاد داشند، تآثیر گذار بود. ماتریالیسم تاریخی علمی است که عام ترین و بنیادین ترین قوانین مربوط به فرگشت جامعهٔ انسانی و راه های دگرگونی آن را بیان می کند؛ در حقیقت بیانِ دیالکتیکی ماتریالیسم در زندگی اجتماعی، و بعبارتی همان چگونگیِ فرگشتِ تاریخِ جامعه است. که آن هم اولین بار توسط هگل بیان شد. رویکرد دیالکتیکی هگل مورد اهتمام و استفاده جدی مارکس واقع شده، رویکرد ایده الیستی وی مورد نقد او بوده است.به علاوه نگرش دینی هگل مورد انتقاد مارکس قرار گرفته و تحت تأثیر فوئرباخ رویکردی الحادی اتحاذ کرده است. کما این که در ماده گرایی و ماتریالیسم نیز از فوئرباخ و انتقادهایی که نسبت به نظام ایده گرای هگل داشته تأثیر پذیرفته است. لودویک فرئرباخ به عنوان یک هگلی جوان، به برخی از دیدگاه های هگل به خصوص تأکید بیش از اندازه او بر آگاهی و روح چامعه انتقاد داشت و بر مادی گرایی تأکید می نمود. نقد فرئرباخ به نگرش دینی هگل و رویکرد الحادی اواز همن منظر فلسفه مادی گرایی او بود.البته مارکس هم چون هگل بر فوئرباخ نیز خرده می گرفت و تأکید بیش از حد اندازه وی بر دین و اعتقادات ومادی گرایی غیر انقلابی او را که تنها جنبه ذهنی داشت و فاقد نمود عملی کارآمد بود را مورد نقد قرار می داد. صرف نظر از سهم بنیادین هگل در رویکرد دیالکتیکی و سهم فوئرباخ در مادی گرایی که بر روی هم اساس ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس را تشکیل داده است؛ مارکس در مادی اندیشی و به ویژه رویکرد اقتصادی خود در تفسیر جامعه و تاریخ، از اندیشه های اقتصاددانان سیاسی از جمهل آدم اسمیت، جرمی بنتام و دیوید ریکاردو تأثیر پذیرفته است. این فرض بنیادین که کار سرچشمه همه ثروت ها است و نظریه ارزش کار به عنوان یکی از ارکان نظام فلسفی مارک تحت تإثیر آراء ایشان بوده است. البته مارک نسبت به این اندیشمندان هم انتقاد داشت. از دید وی اقتصاددانان سیاسی مذکور اگر چه بر معایب نظام سرمایه داری اذعان داشتند اما معایب موجود را ذاتی نظام سرمایه داری و جز گریزناپذیر ان می دانستند و بر ضرورت نیاز به یک دگرگونی ریشه ای در نظام اقتصادی موجود تأکید نکرده و به اصطلاح نگرش غیرانقلابی داشتند. به علاوه همچون آگوست کنت، سعی در تحلیل علمی پدیده ها داشت و از تفسیر حکمی و فلسفی آنها عدول می کرد. به همین سبب هم شاید نتوان اندیشه های مارکس را در شمار فلسفه قلمداد کرد. از این حیث شاید بهتر باشد مارکس را یک جامعه شناس تاریخی در نظر داشته باشیم تا فیلسوفی نظریه پرداز درباره تاریخ قلمداد نماییم. او به شدت در پی دگرگونی و انجام اصلاحات در جامعه بود و از این حیث علاوه بر اقتصاددانان سیسای پیشین از مکتب بنتام و رویکرد اقتصادی وی نیز موثر بود. چنان که پیدا است، آرا مارکس، آمیزه ای پررنگ از فلسفه ایده آلیستی آلمان، عقل گرایی و سوسیالیسم فرانسه و اقتصاد سیاسی بریتانیا را در خود داشت. از این جهت، با وجود تلاش جدی او در راستای تفسیر و بلکه تغییر جهان با رویکردی کاملا متمایز که مجموعه نظرات او را به عنوان فلسفه جامعه درباره تاریخ تبدیل کرده است او را باید اندیشمندی دانست که دغدغه اصلی او فلسفه تاریخ نبوده و در راستای نقد نظام سرمایه داری چنین رهیافتی در پیش گرفته است. در همین جهت است که گفته شد بهتر است او را به عنوان جامعه شناسی تاریخی تلقی کرد تا فیلسوف تاریخ. اگر بخواهیم از از منظر جامعه شناسی تاریخی به نگرش مارکس نستب هب جامعه و تاریخ بنگریم، مارکس را باید یک جامعه شناس رایدگال و انقلابی دانست که قائل به ضورت انقلاب در جهت دگرگونی وضع موجود و ساختار اقتصاید و اجتماعی آن بود. مارکس منتقد نظام سرمایه داری مستقر بود و در راستای نقد نظام مذکور دستگاه فلسفی خود را بنا نهاد. وی با ابتناء بر تاریخ، رویکردی انتقادی درباره وضع موجود را را به سراسر تاریخ تعمیم داد و یک نظام ساختاری مبتنی بر اصالت و اولویت اقتصاد و امریت ابزار تولید بنا نهاد که آن را ماتریالیسم تاریخی نام نهاد.
نظریه تاریخ مارکس
واقعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا تاریخی دارای پیچیدگی نامحدودی است. برای بدست آوردن واقعیتی اینچنین متغیر و پیچیده، فقط می توان از ساده کردن آن توسط یک شِما (طرح کلی) استفاده کرد؛ و اگر این کار به طور کامل پاسخگو نبود، باید دینامیک محرک آن را فهمید. این همان کاریست که مارکس بوسیلهٔ تئوری ماتریالیسم تاریخی اش انجام داد: فهم پذیر ساختن توسعهٔ تاریخی بشر بدون اینکه در دام ساده انگاری بیفتد. مِتُد (روش) مارکس آنچنان که وی آنها را تعریف می کند، وسیله ای برای فهم بهتر است. اصول جزمی ای نیست برای از برداشتن و به کار بستن بدون تطبیق دادن با وضعیت مشخص.
ماتریالیسم تاریخی ابزاری است برای فهم نظام سرمایه داری که مبتنی بر اصالت و اولویت اقتصاد و امریت ابزار تولید است. این ابزار یکی از راه های فهم گذشته، حال و آینده بشر با استفاده از اقتصاد و ابزارهای تولیدی است. ماتریالیسم تاریخی (به انگلیسی: Historical Materialism) روشی برای تحلیل جامعه، اقتصاد، و تاریخ می باشد که بار اول توسط کارل مارکس مطرح شد.
مارکس خودش از این اصطلاح استفاده نکرد و بجای آن از عنوان تصور ماتریالیسی از تاریخ (به انگلیسی: the materialist conception of history) استفاده می کرد. ماتریالیسم تاریخی به دنبال عواملی که باعث توسعه و تغییر در نحوه تأمین ضروریت های معاش در جوامع انسانی می شود، می گردد. در این نظریه ویژگی های جامعه مانند طبقات اجتماعی، ساختارهای سیاسی و ایدئولوژی ها نتیجه فرعی فعالیت های اقتصادی جامعه قلمداد می شوند. کارل مارکس در پیشگفتار کتاب «در نقد اقتصاد سیاسی» چنین بیان می کند:
ماده باوری حذف گرا موضعی در ماتریالیستی در فلسفه ذهن است. ادعای اصلی در این شاخه این است که فهم باور عرفی مردم از ذهن (که به نام روانشناسی عامیانه شناخته می شود) غلط است و کلاس های مشخصی از حالات ذهنی که بسیاری از مردم به آن باور دارند اصلاً وجود ندارد. برخی از حذف گراها برا این باورند که هیچ پایهٔ عصبی برای بسیاری از مفاهیم روزمره روانشناسی مانند "باور" و "تمایل" وجود ندارد زیرا چنین مفاهیمی بسیار ضعیف تعریف شده اند. به جای آن آن ها بر این باورند که مفاهیم روانشناختی رفتار و تجربه تنها بر اساس این که چقدر خوب می توان آنها را به سطح بیولوژیکی کاهش داد قضاوت شوند. نسخه های دیگر از ماده باوری حذف گرا عدم وجود حالات ذهنی مانند درد و ادراک تصویری را در خود دارند. حذف گرایی در تقابل با ماتریالیسم کاهش گرا است که در آن بر این باورند که حالت ذهنی به خوبی تعریف شده است و پیشرفت های بعدی جزئیات بیشتر آن را نشان می دهد. حذف گرایی در مورد یک کلاس از موجودیت ها بر این باور است که آن موجودیت ها اصلاً وجود ندارند. به طور مثال تمام فرم های ماتریالیسم در مورد موجودیت "روح" حذف گرا هستند، شیمی دان های مدرن در مورد "فلوژیستون" حذف گرا هستند و نیز فیزیک مدرن در مورد "اتر" حذف گراست. ماتریالیسم حذف گرا ایده نسبتاً جدیدی(۱۹۶۰-۱۹۷۰) است که که نسبت به وجود کلاس خاصی از حالات ذهنی مانند "باور"،"تمایل" و حس سوبژکتیو درد حذف گرا است. نسخه های بسیار متداول حذف گرایی در باره "تمایلات گزاره ای"(propositional attitudes) توسط پاول و پاتریشیا چرچلند ارائه شده است. همچنین حذف گرایی در مورد "کیفیات ذهنی" توسط دنیل دنت و جرج ری ارائه شده است. از آنجا که ماتریالیسم حذف گرا بر این عقیده است که پیشرفت علم نشان خواهد داد که هیچ پایه ای برای پدیده های ذهنی وجود ندارد باید منتظر پیشرفت علم در این زمینه ها بماند.نبو
ویکی پدیای انگلیسی
ماده باوری دیالکتیکی یا ماتریالیسم دیالکتیکی (به انگلیسی: Dialectical materialism) نام یک فلسفه مارکسیستی در جهان بینی مارکسیسم-لنینیسم است. فلسفه مارکسیستی پایه تئوریک جهان بینی مارکسیستی-لنینیستی است.
پراگماتیسم
ایدئولوژی
شناخت شناسی
ماده باوری
در وهله نخست معرفت شناسی به شمار می آید، یعنی نظریه شناخت یا دانش. هدف اصلی این فلسفه تجربه گرایی است، یعنی دیدگاهی از شناخت که در آن سوژه شناسنده با ابژه واقعی رویارو می شود و به یاری انتزاع ذات آن را آشکار می سازد، و از این پیش فرضِ رویارویی سرراست اندیشه با واقعیت، و پیش فرض بیشتر بی میانجی سوژه نسبت به ابژه، در پی تضمین های بیرونی حقیقت شناخت بر می آید. ماده گرایی دیالکتیکی در برابر مفهوم شناخت همچون بینش، مفهوم شناخت همچون تولید و همچون کردار نظری را قرار می دهد، و بنابراین، می توان گفت که خود نظریه کردار نظری است.
مارکس دیالکتیک را تنها با رویدادهای تاریخ و جامعه همساز می دید و انگلس بود که دامنه دیالکتیک را به حوزه طبیعت گسترش داد. اما انگلس مدعی نشد که ماده گرایی تاریخی را می توان از ماده باوری دیالکتیکی استنتاج کرد. این کار را پلخانف کرد که نخستین بار این اصطلاح را به کار برد؛ و نیز لنین، که آن را چنان تفسیر کرد که ماهیت جهان با آرزوهای انقلابی سازگار در آید. استالین باز هم آن را بیشتر دستکاری کرد و از آن یک جهان شناسی سیاسی بیرون کشید. کتاب «تکامل دید یگانه انگار از تاریخ» (۱۸۹۵) از پلخانف، و «ماده باوری و آمپریوکریتیسیسم» (۱۹۰۹) از لنین، و «ماده گرایی دیالکتیکی و تاریخی» (۱۹۳۹) از استالین، پله به پله مراحل تحول ماده باوری دیالکتیکی را به یک فلسفه حزبی بیان می کنند. برخی از متفکران مارکسیست تنها مارکس را مرجع می شناسند.
ماده باوری فرهنگی یا ماده گرایی فرهنگی یا ماتریالیسم فرهنگی یک نظریه کلان در انسان شناسی و استوار بر این اصل می باشد که اکثر ابعاد فرهنگی انسان را می توان از خلال اشکال مادی فرهنگ توضیح داد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ماده باوری

ماده باوری را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ماده باوری

علی سیریزی ١٤:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٦
، مادّه‌باوری، مادّه‌گرایی یا ماتریالیسم (به انگلیسی: Materialism)، به دیدگاهی گفته می‌شود که بر این باور است که هر آنچه در هستی وجود دارد ماده یا انرژی است و همهٔ چیزها از ماده تشکیل شده‌اند و همهٔ پدیده‌ها (از جمله آگاهی) نتیجهٔ برهم‌کنش‌های مادی است. به عبارت دیگر، ماده تنها چیز است و واقعیت عملاً همان کیفیت‌های در حالِ رخ دادنِ ماده و انرژی است.
|

پیشنهاد شما درباره معنی ماده باورینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

جهانگير دره شورى > گوميچشن
عسلی > Sour
Ali mohammadi > Dances with wolves
فرزانه > Im not big on
الینا > involved in
مونا > meant to do sth
رامین حنیفه > privacy in family
elham > cooperative

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ماده باوری   • مفهوم ماده باوری   • تعریف ماده باوری   • معرفی ماده باوری   • ماده باوری چیست   • ماده باوری یعنی چی   • ماده باوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماده باوری
کلمه : ماده باوری
اشتباه تایپی : lhni fh,vd
عکس ماده باوری : در گوگل


آیا معنی ماده باوری مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )