برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماده تشخیص اسید و باز

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
تورنسل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ماده تشخیص اسید و باز   • مفهوم ماده تشخیص اسید و باز   • تعریف ماده تشخیص اسید و باز   • معرفی ماده تشخیص اسید و باز   • ماده تشخیص اسید و باز چیست   • ماده تشخیص اسید و باز یعنی چی   • ماده تشخیص اسید و باز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماده تشخیص اسید و باز
کلمه : ماده تشخیص اسید و باز
اشتباه تایپی : lhni jaodw hsdn , fhc
عکس ماده تشخیص اسید و باز : در گوگل

آیا معنی ماده تشخیص اسید و باز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )