برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1334 100 1

مانع حرکت شدن

معنی مانع حرکت شدن به انگلیسی

hobble (فعل)
داد و بیداد کردن ، خمیدن ، لنگیدن ، شلیدن ، لنگ لنگان راه رفتن ، مانع حرکت شدن ، دست و پای کسی را بستن

معنی کلمه مانع حرکت شدن به عربی

مانع حرکت شدن
عقال

مانع حرکت شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مانع حرکت شدن   • مفهوم مانع حرکت شدن   • تعریف مانع حرکت شدن   • معرفی مانع حرکت شدن   • مانع حرکت شدن چیست   • مانع حرکت شدن یعنی چی   • مانع حرکت شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مانع حرکت شدن
کلمه : مانع حرکت شدن
اشتباه تایپی : lhku pv;j ank
عکس مانع حرکت شدن : در گوگل

آیا معنی مانع حرکت شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )