انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 716 100 1

ماهور

/mAhur/

مترادف ماهور: پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار

معنی اسم ماهور

اسم: ماهور
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: māhvar) (ماه + وَر (پسوند دارندگی) )، دارای ویژگی و صفت ماه، (به مجاز) زیبا رو، ]چنانچه این نام ماهور/mahur/ تلفظ شود به معنای تپه های به هم پیوسته ی دامن کوه و نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی می باشد[ - نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی

معنی ماهور در لغت نامه دهخدا

ماهور. (اِ) تپه های مسلسلی که در دامنه ٔکوه پدید باشد. (ناظم الاطباء). هریک از تپه های پیوسته که در دامنه ٔ کوه پدید باشد. حصه ٔ پیش آمده ٔ کوه. (فرهنگ فارسی معین ). || گل ماهور. (فرهنگ فارسی معین ). خرگوشک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || نام شعبه ای است از موسیقی. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نام یکی از دو شعبه ٔ «نوا» است و شعبه ٔ دیگر «نوروز خارا» است. (فرهنگ نظام ). شعبه ٔ نهم از 24 شعبه ٔ موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین ). در آن دو قول بوده است.بعضی آن را پنج نغمه دانسته اند و بعضی هشت ، و گفته اند که مرکب است از گردانیا و عشاق که گردانیا مقدم باشد. آنان که ماهور را پنج نغمه دانسته اند گردانیا وعشاق را در یک بعد ذوالخمس مندرج داشته اند... و آنان که ماهور را هشت نغمه دانسته اند گردانیا و عشاق رادر یک بعد ذوالکل مندرج گردانیده اند، ذوالاربع نغمات عشاق را با ذوالخمس گردانیا ترکیب کرده اند... (مجمعالدوار، نوبت دوم ص 26 و 27). و رجوع به تاریخ موسیقی روح اﷲ خالقی و مجمعالادوار نوبت سوم صص 83-88 شود.
- ماهور صغیر ؛ گوشه ای است از دستگاه ماهور. (فرهنگ فارسی معین ).

ماهور. (اِخ ) دهی از دهستان عقیلی است که در شهرستان شوشتر واقع است و 300 تن سکنه دارد که از طایفه ٔ بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ماهور به فارسی

ماهور
پستی وبلندی زمین، زمین ناهموار، دره کوه، یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی
( اسم ) ۱- هر یک از تپه های پیوسته که در دامن. کوه پدید باشد حص. پیش آمد. کوه . ۲- گل ماهور . ۳- شعب. نهم از ۲۴ شعب. موسیقی قدیم و در آن دو قول بوده است : بعضی آنرا پنج نغمه دانسته اند و بعضی هشت . و گفته اند که مرکب است از : گردانیا و عشاق که گردانیا مقدم باشد . آنان که ماهور را پنج نغمه دانسته اند گردانیاوعشاق را دریک بعدذوالخمس مندرج داشته اند ... و آنان که ماهور راهشت نغمه دانسته اند گردانیا و عشاق را در یک بعدذوالکل مندرج گردانیده اند ذوالاربع نغمات عشاق را باذوالخمس گردانیا ترکیب کرده اند ... توضیح ماهور یکی از آوازهای ایرانی است . گام آن بدون هیچ اختلاف مانند گام بزرگ است . نوت تنیک و شاهد در گام ماهور یکی است و اگر گام ماهور را گام بزرگ دو فرض کنیم تنیک و شاهد ماهور درج. اول نوت دو خواهد بود . آواز مذکور پس از اینکه از تنیک شروع شد وروی نوتهای اولی. گام گردش کرد و در آمدها تمام شد بانغم. مخصوص روی درج. دوم گام توقف مینماید واین درجه حالت دومین شاهد را پیدا میکند . توقف ماهور روی درج. دوم که از لحاظ هارمونی جزو نوتهای متوسط گام است حالت خاصی دارد . البته توقف روی این درجه زیاد دوام ندارد ومجددا به تنیک فرود میاید . در ماهور کمتر روی درج. سوم گام توقف میشود ولی ایست روی درج. چهارم ممکن است . پس از آن روی درج. پنجم توقف میشود که نوعی تغییر مقام ایجاد میگردد . تغییر مقام در ماهور بیش از شور است زیرا تغییرات شور را نمی توان تغییر مقام گفت چونکه تمام تغییر مایه است یعنی گام عوض میشود چنانکه وقتی از شوربه شهنازمیرویم بازهم شوراست ولی شور یک چهارم فوقانی در صورتیکه از ماهور به دلکش میرویم تغییر مقام است زیرا مقام ماهور تبدیل به شور میشود . مایه شناسی ماهور طبق قواعد مایه شناسی گامهای بزرگ است یعنی آخرین دیز نوت محسوس و بمل قبل از آخر تنیک است . کیفیت آواز - ماهور آوازیست موقر . خواننده در موقع سراییدن این آواز اگر شعر مناسبی بخواند ابهت و جلال مخصوصی بان میدهد . آواز شکسته ودلکش که در ماهور بکار میرود بیشتر بدیگر نغمات موسیقی ایرانی شبیه است تا در آمدها ومقدمات ماهور . هرچند در آمدها و مخصوصا توقف روی درج. دوم هم حالت خاصی دارد . آواز عراق که معمولا قسمت زیر و اوج ماهوراست اغلب با غلت و چهچهه توام و مخصوص هنر نمایی آواز خوان است . ماهور نسبت باوازهای دیگر البته از شورو سه گاه کمتر متداولست زیرا موسیقی ایرانی گویا هرچه غم انگیزتر باشد مطلوبتر است ولی در سالهای اخیر - که مردم تا اندازه ای بموسیقی خارجی انس گرفته اند - ماهور بیشتر رواج یافته .چون گام بزرگ همان گام ماهور است آنچه به گام بزرگ در کتابهای تئوری نسبت داده میشود درماهورهم تقریبا صادق است . گام بزرگ بخلاف گام کوچک نشاط آور است و بهمین جهت مارشهای باهیجان و پر شور نظامی اغلب درین گام ساخته شده است . پس هر جا که سازند. آهنگ بخواهد نمونه ای از عظمت و جلال وصفاتی چون شجاعت و تهور و دلیری ووقار را نشان دهد ملودیها را در گام بزرگ ترکیب میکند که همان گام ماهور است . بخلاف آنان که تصور میکنند موسیقی ایرانی همیشه محزون و غمانگیز است مقام ماهور طرب انگیز و نشاط آور میباشد . البته این نکته را هم باید تذکر داد که حرکت موسیقی هم علاوه بر ساختمان ملودی در شادی و حزن آن دخالت دارد و هرچه وزن موسیقی تندتر باشد نشاط آن بیشتر میشود .
دهی از دهستان عقیلی شهرستان شوشتر
[ گویش مازنی ] /maahoor/ مهار بند
یکی از دهستانهای سه گانه بخش خشت شهرستان کازرون در شمال غرب و مرکز بخش . کوهستانی گرمسیر ۲۲ ده ۳۵٠٠ تن سکنه . محصول : غله تنباکو. صنعت : قالیبافی .
[ گویش مازنی ] /maahoor haakerden/ مهار کردن بند کردن
[rolling terrain] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] جاده ای که شیب آن بین سه تا هفت درصد متغیر باشد
یکی از گوشه های ماهور .
دستگاه ماهور در اصطلاح موسیقی
گل خر گوشک گلی که برگهای آن کرک بسیار دارد و گلهای زرد آن خوشه های بزرگ میسازد برگ و گل آن ملین است

معنی ماهور در فرهنگ معین

ماهور
(اِ.) از دستگاه های موسیقی .

معنی ماهور در فرهنگ فارسی عمید

ماهور
۱. (زمین شناسی) هریک از برآمدگی های تپه مانندِ دشت یا دامنۀ کوه.
۲. (موسیقی) از دستگاه های هفتگانۀ موسیقی ایرانی.
۳. (زیست شناسی) = گُل * گل ماهور
۴. (موسیقی) [قدیمی] از شعبه های بیست چهارگانۀ موسیقی ایرانی.
زمین پست وبلند.

ماهور در دانشنامه ویکی پدیا

ماهور
ماهور به تپه های پیوسته ای که در دامنه ٔکوه باشد می گویند.
ماهور (دستگاه)
علاوه بر این ماهور ممکن است به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد:
ماهور (گل)
دستگاه ماهور یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی است. این دستگاه در ردیف های گوناگون در حدود ۵۰ گوشه دارد و به علت حالت و ملودی روانی که دارد اغلب به صورت موسیقی شاد در جشن ها و اعیاد نواخته می شود. گوشه های این دستگاه در سه بخش بم، میانی و زیر اجرا می شوند.
ماهور با طمانینه و باوقار است و اگر با شعر مناسبی همراه باشد ابهت و شکوه خاصی خواهد داشت. ماهور طرب انگیز و بشاش است، به همین دلیل برای مارش های پر هیجان و پرشور مناسب است و هر جا بخواهند شجاعت و دلیری را نشان دهند ماهور مناسب است. طبق تعبیر متافیزیکی استاد مجید کیانی دربارهٔ موسیقی ایرانی، «ماهور» آغاز روز، آغاز زندگی، شور و جوانی، غرور و توانگری، بی نیازی، سلحشوری و استغناء است. (مقام استغناء در هفت وادی عرفان)
دستگاه ماهور یکی از گسترده ترین دستگاه های موسیقی ایرانی است و در ردیف های گوناگون در حدود ۵۰ گوشه داردو به علت حالت و ملودی روانی که دارد اغلب به صورت موسیقی شاد در جشن ها و اعیاد نواخته می شود. این دستگاه دارای گوشه های متنوعی است که با مقام های کاملاً متفاوت در سه بخش بم، میانی و زیر اجرا می شود. ناگفته نماند تمام گوشه ها به وسیلهٔ فرود به درآمد رجعت می کنند.
ماهور با طمانینه و باوقار است و اگر با شعر مناسبی همراه باشد ابهت و شکوه خاصی خواهد داشت. ماهور طرب انگیز و بشاش است، به همین دلیل برای مارش های پر هیجان و پرشور مناسب است و هر جا بخواهند شجاعت و دلیری را نشان دهند ماهور مناسب است. طبق تعبیر متافیزیکی استاد مجید کیانی دربارهٔ موسیقی ایرانی، «ماهور» آغاز روز، آغاز زندگی، شور و جوانی، غرور و توانگری، بی نیازی، سلحشوری و استغناء است. (مقام استغناء در هفت وادی عرفان)
در موسیقی قدیم ایران، عشاق اولین مقام از دوازده مقام اصلی است و فواصل آن با دستگاه ماهور منطبق است؛ بنابراین بهتر است ماهور را اولین دستگاه یا مقام بدانیم.
ماهور فیلمی از مجید نیامراد و به تهیه کنندگی اصغر پورهاجریان محصول سال ۱۳۹۶ می باشد .
ماهور الوند (زاده ۱۳۷۳ در تهران) بازیگر سینما اهل ایران است وی فرزند کارگردان سرشناس ایرانی سیروس الوند نیز می باشد.
ماهور به قلم مخبرالسلطنه کتابی است دربارهٔ نت نویسی مهدی قلی هدایت از هفت دستگاه موسیقی ایران، نوشته سمن پورعیسی که در بهار ۱۳۹۰ توسط فرهنگستان هنر منتشر شده است. این کتاب از نامزدهای دریافت جایزه دوره هجدهم کتاب فصل در زمینه موسیقی بود.
این هزاران تپه ماهور (انگلیسی: These Thousand Hills) فیلمی آمریکایی به کارگردانی ریچارد فلایشر است که در سال ۱۹۵۹ منتشر شد. این فیلم بر اساس رُمانی به همین نام و به نویسندگی ای بی گوتری جونیور ساخته شده است.
تپه ماهور مربوط به عصر برنز است و در شهرستان سلسله (الشتر)، بخش فیروآباد، دهستان فیروزآباد، ۱۰۰ متری شرق روستای بهارآباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۳۱۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
دهستان ماهور نام دهستانی در بخش ماهورمیلانی شهرستان ممسنی، استان فارس در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۶۱۴ نفر (۱۲۸۷ خانوار) بوده است.
فصلنامه موسیقی ماهور یک نشریه است که هر سه ماه یکبار توسط موسسه فرهنگی-هنری ماهور منتشر می شود.
گل ماهور، خرگوشک یا بوصیر (نام علمی: Verbascum) نام یک سرده از تیره گل میمونیان است. گلی است خاص در منطقه آسیا و اروپا و مدیترانه. این گیاه دارای حدود ۳۵۰ گونه در جهان است، که حدود ۴۰ گونه آن در ایران است و تعدادی از این گونه ها بومی ایران هستند. پراکندگی این گیاه در غرب و شمال غربی ایران بیشتر است. استفاده از این گیاه از قدیم در طب سنتی برای معالجه سرماخوردگی، آنژین و برونشیت، و تسکین حالت های عصبی، اضطراب، اختلال های ضربان قلب و ناراحتی های معده و همچنین درد مفاصل و بهبود زخم ها و سوختگی رواج داشته است.
مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور یک مؤسسه نشر و تولید آثار موسیقی است که در سال ۱۳۶۶ با انگیزهٔ تولید و انتشار آثار موسیقی تأسیس شد. بخش عمدهٔ تولیدات انتشارات ماهور، آثار آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی ایران است. مجموعه گنجینهٔ موسیقی ایرانی در زمینهٔ موسیقی سازی و آوازی از جمله آوازهای اقبال آذر، رضاقلی میرزا ظلی و نواخته های استادان سعید هرمزی، علی اکبر شهنازی، آقاحسینقلی، درویش خان و دیگران و ردیف های موسیقی ایرانی، در مجموعهٔ «آثار آموزشی» معتبرترین ردیف های سازی و آوازی ایران است، که از جمله آنها: ردیف میرزا عبداللَّه، ردیف آقاحسینقلی و ردیف علی اکبر شهنازی و ردیف های آوازی دوامی و کریمی و آثاری دیگر است.
مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور در سال ۱۳۶۶ توسط سید محمد موسوی ماهور به عنوان یک مؤسسه فرهنگی هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید. از فعالیت های این انتشارات تولید و نشر آثار موسیقی کلاسیک ایرانی به شکل شنیداری، دیداری و مکتوب است. همچنین این مؤسسه ناشر آثار آموزشی ردیف های سازی و آوازی از استادان قدیم و معاصر ایران است. در بخش تحقیقات مؤسسه ماهور مجموعه بیش از ۷۰ عنوان موسیقی مناطق مختلف ایران را جمع آوری، طبقه بندی و منتشر نموده است. از دیگر حوزه های فعالیت نشر ماهور برای محققین و پژوهشگران انتشار نشریه تخصصی موسیقی به نام فصلنامه موسیقی ماهور است که در هر فصل مقاله های تحقیقی و توصیفی به قلم صاحب نظران موسیقی به چاپ می رسد. در زمینه ادبیات شنیداری فارسی نیز مجموعه ای گرانقدر از صدای شاعر و همچنین تفسیر آثار گنجینه ادبیات فارسی توسط این نشر در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. فعالیت ماهور در پژوهش، اشاعه، جمع آوری، انتشار کتاب، نشریه، نت نوشت و ضبط، گسترش دارد.
مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور یک موسسه نشر و تولید آثار موسیقی است که در سال ۱۳۶۶ با انگیزهٔ تولید و انتشار آثار موسیقی تأسیس شد. بخش عمدهٔ تولیدات انتشارات ماهور، آثار آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی ایران است. مجموعه گنجینهٔ موسیقی ایرانی در زمینهٔ موسیقی سازی و آوازی از جمله آوازهای اقبال آذر، رضاقلی میرزا ظلی و نواخته های استادان سعید هرمزی، علی اکبر شهنازی، آقاحسینقلی، درویش خان و دیگران و ردیف های موسیقی ایرانی، در مجموعهٔ «آثار آموزشی» معتبرترین ردیف های سازی و آوازی ایران است، که از جمله آنها: ردیف میرزا عبداللَّه، ردیف آقاحسینقلی و ردیف علی اکبر شهنازی و ردیف های آوازی دوامی و کریمی و آثاری دیگر است.
مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور در سال ۱۳۶۶ توسط سید محمد موسوی ماهور به عنوان یک موسسه فرهنگی هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید. از فعالیت های این انتشارات تولید و نشر آثار موسیقی کلاسیک ایرانی به شکل شنیداری، دیداری و مکتوب است. همچنین این موسسه ناشر آثار آموزشی ردیف های سازی و آوازی از استادان قدیم و معاصر ایران است. در بخش تحقیقات موسسه ماهور مجموعه بیش از ۷۰ عنوان موسیقی مناطق مختلف ایران را جمع آوری، طبقه بندی و منتشر نموده است. از دیگر حوزه های فعالیت نشر ماهور برای محققین و پژوهشگران انتشار نشریه تخصصی موسیقی به نام فصلنامه موسیقی ماهور است که در هر فصل مقاله های تحقیقی و توصیفی به قلم صاحب نظران موسیقی به چاپ می رسد. در زمینه ادبیات شنیداری فارسی نیز مجموعه ای گرانقدر از صدای شاعر و همچنین تفسیر آثار گنجینه ادبیات فارسی توسط این نشر در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. فعالیت ماهور در پژوهش، اشاعه، جمع آوری، انتشار کتاب، نشریه، نت نوشت و ضبط، گسترش دارد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی ماهور به انگلیسی

hill (اسم)
توده ، پشته ، تپه ، ماهور ، تل
mound (اسم)
خرپشته ، پشته ، تپه ، ماهور ، بر امدگی
barrow (اسم)
توده ، چرخ دستی ، چرخ دوره گردها ، کوه یخ ، زنبه ، قطعه عظیم یخ ، پشته ، کوه ، تپه ، خاک کش ، خنازیر ، ماهور
dale (اسم)
ماهور ، ناودان ، دره کوچک ، خلیج و غیره
knoll (اسم)
قله ، ماهور ، نوک تپه ، تیزی یا برامدگی خاک از اب
rising ground (اسم)
ماهور

معنی کلمه ماهور به عربی

ماهور
تل , ربوة

ماهور را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ماهور

مونا ٠٨:٣٦ - ١٣٩٥/١١/٢٠
این نام دخترانه هست. سپاس گزارم که اطلاعات درست در سایتتون قرار دادید.
در تعجبم که چطور یه عده ی محدود این نام لطیف رو برای پسر انتخاب میکنن
|

مهری ١٥:١٧ - ١٣٩٥/١٢/٢١
در ادبیات باستان ایران نماد روز و شب رو که (ماه) و (هور ) بوده بر روی یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی میگذارند به این خاطر که این نوع موسیقی رو هم در روز میشه نواخت به دلیل ایجاد شور و شوق (ای مه من ای بته چین استاد شجریان نمونه زیبا از این سر زندگیست )و هم در شب (مرغ سحر ) و از آنجا که ماه نماد شب و هور (خورشید ) نماد روز بوده این اسم رو برای این دستگاه انتخاب میکنن . در واقع هر دو این نمادها در ادبیات ما مونث هستند .مهتاب خانم و خورشید خانم و ...
|

عباس ١٩:٠٦ - ١٣٩٦/٠١/٠١

بزرگ.قوی.تودار.جذاب
|

سعید ١١:٢٨ - ١٣٩٦/٠١/٢٧
این اسم در سایت ثبت احوال کشور، در ردیف اسامی پسرانه اومده.
|

امین ١٣:٣٥ - ١٣٩٦/٠٢/٠٩
ماهور هم اسم پسرانه اس هم دخترانه اسم پسر خودم ماهوراست
|

فاروغ ١٥:٢١ - ١٣٩٦/٠٤/٠٢
ماهور نامی است پسرانه و ریشه کوردی دارد. در زبان کوردی به معنای تابناک می باشد.
من کورد هستم و نام پسرم ماهور است.
|

فاروغ ١٥:٢٤ - ١٣٩٦/٠٤/٠٢
ماه ور= ماه ور، این نام دخترانه است.
خواهش میکنم قبل از نظر تحقیق کنید و به ثایت ثبت احوال رجوع نمایید‌.
|

پریسا ١٥:١٦ - ١٣٩٦/٠٤/٠٤
ماهور اسمی پسرانه است وماه ور دخترانه متأسفانه اسم دختر رو با تلفظ اسم پسرانه میخواند
|

مهدی ١٦:٠٦ - ١٣٩٦/٠٤/٠٩
بسیار زیبا بود آنچه که بانو مهری درباره ی نام دلنشین ماهور گفتند، به هر روی ماهور نامی زیباست که هم برای دختران و هم برای پسران برگزیده می شود... من خود بیشتر برای دختران این نام زیبا را شنیده ام و ناگفته نماند که دختر و نورچشم خویش را نیز ماهور نامیده ام
|

مهسا ١٢:٥٣ - ١٣٩٦/٠٥/٠٢
ماهور اسم یکی از ارگ های معروف ایرانی و این اسم فارسی است و این اسم برای هردو جنس دختر و پسر کاربرد دارد
|

آقا ماهور ١٤:١٧ - ١٣٩٦/٠٥/١٠
در سایت ثبت احوال ماهور نامی پسرانه و ماه ور نامی دخترانه می باشد.
|

ماهور خانومی ١٧:١٣ - ١٣٩٦/٠٥/١١
دوست عزیز سایت ثبت احوال آیه قرآن نیست. بنده اسم دخترم در شناسنامه ماهور ثبت شده. بدون چون و چرا. بدون اگر و اما. انقد دنبال اطلاع رسانی غلط نباشید
|

ماهور ١٥:٢٥ - ١٣٩٦/٠٥/١٧
یکی ازمعنی های ماهور اسم یک گل هستش.اسم پسرروکه اسم گل نمیزارن.ماهور یک اسم دخترونس.واسم دختره خودمم هست
|

mahoor ١٦:٢١ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
ماهور ی اسم دخترونه اس و فارسی -ترکی البته اسم ماهور رو هم رو دختر میزارن هم رو دختر
|

امیر ١٦:٥١ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
هم‌ برای پسر و هم برای دختر می‌گذارند.
|

ماهورخان ٢٠:٢٠ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦
قبلا این اسم بعلت عدم آگاهی دخترانه بوده و پس از بررسی های دقیق حدود ده سال است که پسرانه ثبت ميشود
|

ماهورکارادایی ٢٠:٢١ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦
نام ترکی و کاملا پسرانه.دستگاه موسیقی.مانند همایون.سورنا.ماهور.همه پسرانه
|

هوشیار ١٣:١٣ - ١٣٩٦/٠٥/٢٩
سلام به همگی دوستان سفارش به اون دوستی که میگه سایت ثبتو احوال ایه قران نیست مثل اینکه بگید قوانین راهنمایی و رانندگی ایه قران نیست که.اسم ماهور اسمی پسرانه است و نتنها پسرانه است بلکه کاملا پسرانست زوری نیس که بعضی ها رفتن اسم دخترو گذاشتن ماهر عزیزم یکم تحقیق میکردی بعد اسم میذاشتی.قابل توجه عموم اسمی کاملا پسرانه است حتی دو پهلو هم نیست کاملا پسرانست برید تحقیق کنید حتی سالار عقیلی هم اسم پسرش ماهور افتاد
|

سجاد ١٧:٠٠ - ١٣٩٦/٠٥/٣٠
ماهور به معنی تابناک و نام دخترانه است
|

مجتبی عیوض صحرا ١٩:٥٩ - ١٣٩٦/٠٦/٠٤
دو پسوند (وَر) ، (اور) که هر دو پسوند دارندگی(دارایی)،مالکیت و همراهی در فارسی هستند،بسیار به هم شباهت دارند!
وَر: این پسوند بیشتر به هنر،دانش،بزرگی و زیبایی می پردازد.
مثل: دانشور،سخنور،هنرور،نامور،بارور،بهره ور،شناور،غوطه ور،جانور،داور،راهور،"سَروَر" و...
ماهوَر: اسم دخترانه-مثلِ گل ماهوَر
معنی: دارنده ماه،ماه پیشونی،ماهرُو،ماهرُخ-زیبارُو،خوشچهره،خوشگل،خوش بَر و رُو،سیمین سیما،تابناک،ماه تابان،مهتاب و...

اور: این پسوند بیشتر به کارهای مُهَیّج و حادثه انگیز می پردازد.
مثل: گنجور،کُرور،دستور،رنجور،مُزدور،شَرور،نَمور،مُرور،تنور،"سُرُور" و...
ماهُور: اسم پسرانه-اما امروزه واژه ای ساده است!
معنی: پُشته های(تپه های) زنجیرواری که در دامنه کوه پدید آید-
نام یکی از دستگاه های موسیقی ایران،آوازِ شاد و مهیج ایرانی و...
|

زهرا ١٠:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/١١
این اسم 2 تلفظ داره ماهور (mahvar) که اسم دختر هست به معنی زیبارو و ماهور (mahour) به معنی تپه های بهم پیوسته و اسم یه الت موسیقی هست که اسمی پسرونه هست
|

ماريا ١٥:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٩
ماهور يعني شبيه ماه وتا بوده ماه اسم دخترها بوده
حالا بعضيها دلشون ميخواد به زور يه تعبير ديگر واسش بكننن اگه دوس داري ايم پسرتو بذاري بذار ولي ديگه توجيهش نكن به زور
|

سیاوش ٢٠:٢٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠
ماهور یه اسم دو وجهی که هم برای پسر هم دختر به کار میره.
|

سمن ٢٣:٥٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٤
منم فكر ميكنم ماهور به معناى شب و روز يا يكي از دستگاه هاى ايراني كاملا يك اسم پسرانه هست.
|

ساجدی ١٥:٠٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٨
ماهور با ضمه اسم پسرانه و ماهور با فاتحه اسم دخترانه
همچنین من اسم دوقلوهامو که پسر و دختر هستند به این نام ها گذاشتم
|

Eli ١٨:٤٧ - ١٣٩٦/١٠/١٦
چرا انقدر بحث برای دخترانه و پسرانه بودن این اسم زیبا؟!
من متوجه شدم ماه ور نامی دخترانه است اما ماهور هم دخترانه و هم پسرانه...مثل رها،شروین،تیام،و...
اسم به این زیبایی جای بحث نداره برای انتخاب جنسیت بنظرم.چقدرر معنی زیبایی داره.
من خودم دوست دختری داشتم به نام آرین.خوب حالا باید مادر و پدرا بحث کنن که پسرانه است یا دخترانه.بقول آقایی عصبانی در ثبت احوال:اصلا دلم خواسته گذاشتم.
این دلیل نمیشه بقیه رو متقاعد کنیم به نظر خودمون.
الهی که هرچی ماهور داریم همگیشون سالم و سلامت در پناه حق باشن
|

محمد ٠٣:٠٤ - ١٣٩٦/١٠/١٩
ماهور به معنی شکلیا شمایل ماه هست یا زیبا مثل ماه است
|

رضا ٠٩:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/٢١
من فک می کنم ماهور اسم پسره ومنم اسم پسرمو گذاشتم محمد ماهور گذاشتم
|

محمد حیدری ٠٧:٣١ - ١٣٩٦/١٠/٢٣
با سلام
من فکر میکنم ماهور با ضمه اسم پسر و با فتحه اسم دختر هست، طبق تحقیقات و تصویب، ماهور اسم پسرانه شده است.
اسم پسرم ماهور هست که الهی فداش بشم.
|

خخ ٠٩:٣٨ - ١٣٩٦/١١/٠٧
به نظر من ماهور اسم پسرونه است وماهورا اسم دخترونه است کسانی که اسم دخترشون ماهور باید یه الف اخرش اضافه کنن
|

نسیم ٢٢:١١ - ١٣٩٦/١١/٠٩
دوست عزیزم مجتبی عیوض صحرا کاملا منطقی و درست گفتن اسم ماه ور به معنی زیبا رو دخترانه و ماهور یکی از دستگاههای موسیقی ایران پسرانه میباشد.
|

مصطفی ٢٢:٣٣ - ١٣٩٦/١١/١٠
مهم اینه که اسم اصیل ایرانی محسوب میشه من خودم اسم دخترم و گذاشتم ماهور ولی اسم پسر هم شنیدم که گذاشتن از نظر من ایرادی نداره مهم ایرانی بودنشه که قشنگه
|

سجاد ٠١:٢١ - ١٣٩٦/١١/١٧
اینکه ماهور با ضمه پسرانه است و ماهور با فتحه(ماه ور) دخترانه است عقلانی و منطقیه و قابل پذیرش نوشتار یکی نوشته میشه تنها مشکل در مصوت ها و بیانه که همگی میتونیم رعایت کنیم
|

جاوید مدرس اول ١٣:٣٣ - ١٣٩٦/١١/١٨
شهریار گوید:( در رابطه با موسیقی)
بگیر چنگی و راهم بزن به ماهوری
که ساز من همه راه عراق میزد و راک
....
شبی بود و شبابی و صبا در پرده ماهور
به جادو پنجگی راه عراقی میزد و راکی
...
قاآنی گوید :(تپه کوهپایه)
تا زان تل و ماهور برون رانم شبدیز
مهمیز زدم بر فرس نفس ستمکار

|

سایه ٠١:٣٧ - ١٣٩٦/١١/٢٤
من نمیدونم این چیه افتاده سر زبون یه عده که سالار عقیلی اسم پسرش ماهور گذاشته پس این اسم پسر ونه ست.ایشون نخواسته اسم همایون رو بزا ره با بقیه اسم های موسیقایی هم حال نکرده. این وسط دیوار ماهور از همه کوتاه تر بوده. محض اطلاع آقای سیروس الوند خییییلی قبل تر اسم دخترشون ماهور گذاشتن.
هر وقت یه اسم گل پسر ونه دیدین حتما ماهور هم واسه پسراتون انتخاب کنید.
به قول یه بنده خدایی
شششاد و پیروز باشید. سپااااس
|

پرنیان ١٤:٠٣ - ١٣٩٦/١١/٢٦
کاملاً اسم پسرانه است چون اصلاً من تاحالا نشنیدم که دختر رو ماهور صدا بزنند و مورد دوم هم اینکه شما وقتی نمی دونید اسمی که می خواهید واسه ی فرزندتون انتخاب کنید اسم دختر هست یا پسر چرا اون اسم رو میذارید اول مطمئن بشید که اون اسم برای جنس دختر هست یا پسر بعد انتخاب کنید
|

شبنم ٠١:٢٦ - ١٣٩٦/١١/٢٨
به نظرم اسم ماهور برای پسرهاست و اسم ماهورا برای دخترا،تازه خیلی از اسم های دیگه هم هستن که هم برای پسر میزارن هم دختر مثل متین..... خلاصه که من میخوام اگه بچه ام پسر شد بزارم ماهور،اگه دختر شد ماهورا
|

الهام ٠٢:٣٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٦
سلام ب همگی. مهم نیست دختر پسریش. مهم اهنگ زیبای تلفظ ماهور و معانیه زیباشه.
مثلا اینکه اسم عمه ی بنده سهیل و اسم خاله ام شهروز هست. 😁. مال زمان قدیمم هستن. پدر مادر خوششون اومده گذاشتن. یکم خنده داره ولی جدی . هم ماهوز هم ماه ور. هر دو اسم عالی ای هستن.
|

مجتبی عیوض صحرا ١٨:٣٩ - ١٣٩٦/١٢/١٨
این نوشته رو 25 بهمن نوشتم ولی به فَرنودهایی(دلایلی) پاکِش کردم:
چون به خیال خودم میخواستم پاسخ(جواب) دندان شکن بدم ولی حواسم به قلب آدم ها نبود!
"گاهی جواب دندان شکن چندان مهم نیست،مهم اینِ که دلی رو نشکونیم"
ولی حالا تنها بخاطر آگاهی دیگران می نویسم،گرچه باید زودتر این کار را می کردم:
گل ماهوَر: این گل بیشتر در ایران پیدا می شود!
شب بیدار بوده و گلبرگ هایش در شب باز میشن و در پایان زمستان زمین را صاف و هموار و بِستر خاک را برای کشت دیگر گیاهان آماده می کند!
نام علمی آن: verbascum
انواع گوناگونی دارد و به جهت این که همانند ماه می ماند به نام گل ماهوَر مشهور گشته است!
نام های دیگر: خَرگوشَک،بوصیر،زَرماهی

نام های "گُل" پسرانه: محمدی،داوودی(داودی)،جعفری،هیرو،ماهون و...
همچنین نام های با "ماه" پسرانه: ماهان،ماه داد،مَهیار،مَهرام،مَهیاد،مَهبُد،مَهبان،مَهچی و...
(( توجه: مَه: ماه،قَمَر،بُرج-زیبا،قشنگ،خوشگل-معشوق،محبوب-بانمک،تو دل برو،بامزه،شیرین-شاهکار،معرکه!
مِه: ارجمند،بابا،خداوند،خان،خواجه،خان،رییس(رئیس)،سر،سرپرست،سرور،
شخیص،عالیقدر،عالیجناب-بزرگ،کبیر، کلان، محتشم، معظم، مولا و... ))
|

نسیم ٠١:٠٦ - ١٣٩٧/٠١/٢١
بعضی اسم ها مشترکه، مثل اسم خودم نسیم که هم پسرونه اس هم دخترونه،، من اسم دخترمو ماهور میذارم و فکر میکنم که انقددددر بحث کردن نداره
|

اشکان ٢٠:١٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٤
به نظر من ماهور بیشتر برای دختر کاربرد دارد
|

مصطفی ١٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠١/٢٨
دوستان من اسم دختر کوچولومو گذاشتم ماهور و این هم شنیدم که اسم پسر هم میزارند ولی خداییش بیشتر به اسم دختر میاد تا پسر و در کل اسم عربی نباشه اسم ایرانی اصیل قطعا زیبا و دلنشین است اگر فرزندم پسر بود اسم اهورا براش انتخاب کرده بودم
|

Hesam ٠٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠١
هر جور تلفظ شه بیشتر برای دختر پسندیده میشه و برای اسم پسر بنظرم ماهان بهتره
ماهور یا ماه ور یا ماهورا همه برای دختر شکیل تر و همچین اسم لطیف و نرمی دخترونس تا پسرونه
|

حمید ٢٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٤
ماهور اسم پسره من این اسمو بیشتر بین کردهای ترکیه یا کردهای شکاک ترکیه شنیدم چون زیاد باهاشون در ارتباطم
|

سحر ١٠:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢
ماهور اسم پسرانه هست و برازنده پسرها هم هست.
|

سحر ١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦
ماهور اسمی کاملا دخترانه است... چون کلمه ماه در اون قرار داره ... مثل فریماه ... و حتی اگه معنی هم کنی بیشتر به اسم دختر نزدیکه ....منم همکارم خانومه اسمشم ماهور هست ...
|

baran ١٧:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩
به نظر من اسم دخترانه است و فقط پسر های ترکی همچین نامی و دارند
|

Farimah ٠٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤
من با نظر خیلی از شما موافقم و به نظرم هر اسمی که انتخاب میشه باید تحقیق بشه در موردش.. خیلیا اومدن و از اینکه تحقیق نکردن در مورد اسم ماهور اون رو نامی دخترانه می نامند و اصلا هم قبول ندارن پسرانه هست و ماه ور دخترانه.. تمام ما دارای سواد و فرهنگ هستیم و با کمی دقت به منظوری که میخواهیم میرسیم.. عده ای اومدند دخترانشون رو ماهور نامیدند و به معنی آن توجهی نداشتن و براشون مهم نبوده.. حال خیلیا اون رو دخترانه معنی میکنند.. کاش کمی تحقیق کنیم و اطلاع درستی در مورد موضوعی داشته باشیم بعد در موردش بحث کنیم.. حال خانم یا آقایی که دوست داشتی اسم دخترت رو ماهور گذاشتی این نظر شما بوده و حال تحقیق کردی یا نه رو کاری ندارم..دوست داشتی و گذاشتی.. نظرتون هم قابل احترام..
اما همه ما با داشتن اطلاعات بحثی رو پیش باشیم و همدیگرو مورد قضاوت قرار ندیم..
|

آریا بهداروند ١٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٤
در زبان لری بختیاری به معنی تپه

روستای ماهور شوشتر
محل سکونت طایفه روا جهانگیری منجزی

در اطراف این روستا تپه های زیادی وجود دارد
|

لیلا ١٢:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/١٢
دوستانی که قبول ندارند این اسم پسرانه هست لطفا اطلاعاتتون رو بیشتر کنید
ماه وَر دخترانه هست ماهُور پسرانه در تلفظش اشتباه نکنید این اسم در نوشتاری شبیه هم هستندسعی نکنید به زور یه اسم رو به بقیه تحمیل کنید
اسم پسر سه ساله منم ماهُور هست و افتخار میکنم که این اسم برازنده پسر رو روی پسرم گداشتم
|

ماهور ١٤:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/١٢
ماهور مخفف ماه نور هست و اسم دخترونس به معنی موسیقی میشه پسرونه
|

ماهور ٠٥:٣٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٣
ماهور یه اسم کاملا پسرونه هست اونایی که میگن ماهور دخترونه هست باید در جریان با شن که اون ماه وَر خونده میشه نه ماهور
|

ماهور ٠٨:١٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥
منطق میگه اسم دخترونس.هم تلفظش هم معنیش فقط به دختر میخوره.اون که برای پسراین اسم رو میزاره خیلی بی سلیقست. نی نی من توراهه دخترهم هست.اسمش رو حتما ماهور میزارم.
|

Fatima ٢٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦
دوستان هریک نظر شخصی خودش رو داره و هرجور دلش میخواد میتونه فکر کنه ولی درستش اینه که اسم ماهور یه اسم مشترک هست چون در اقوام پدریم اسم یکی از دخترا ها ماهور و در اقوام مادریم اسم یکی از پسرا ماهور هست این یعنی کسی نمیتونه بگه که حتما پسرونس یا حتما دخترونس....محض اطلاع بعضیا
|

Mahoor ٠٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٤/١٣
اقاي هوشيار ؛قوانين و ادمايي ميسازن كه خودشون كامل نيستن.و بله قوانين رهنمايي و رانندگي هم ايه قران نيستن.
|

setayesh ٠١:١٤ - ١٣٩٧/٠٤/١٧
اسم دختر هم است اسم پسر هم می زارن اسم دختر خودم ماهور ه من ک عاشق این اسمم
|

مژده ١٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٤/١٩
ماهور اسمی کاملا دخترانه است از آقای احمدرضا احمدی شاعر و سیروس الوند کارگردان بپرسید چرا! چون دختران عزیز و هنرمندشون بزرگتر از پسر سالار عقیلی هستن... این خرابکاری در پسرانه شدن اسم ماهور به گردن آقای سالار عقیلی است به هر دلیل...
|

آرتاش ١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥
ماهور بيشتر براي پسر استفاده ميشه خودتون هم ميدونين و اوناي ك ميگن برا دختر اوون ماه ور هستش نه ماهوراشتباه نزنين لطفا
|

حامد ٠٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧
چند تا از دوستان بطور خیلی درست منطقی توضیح دادن در مورد اسم ماهور متاسفانه متاسفانه دقیقا خیلی از افراد چون از این اسم زیبا به شدت خوش شون اومده وبدون شک این افراد اسم ماهور رو دیگران بهشون گفتن و به خودشون حتی زحمت ندادن برن تو این همه کتاب اسم دختر پسرهست و این همه سایت که حتی اسامی رو بر اساس حرف اول اسم برای دختر یا پسر گذاشتن یک نگاه بنکنن که همه جا ماهور جزو اسامی پسرها نوشته شده و چون نا اگاهنه این اسم زیبا رو روی دختراشون گذاشتن حالا اگر کل دنیا هم با هزار دلیل ومنطق بهشون بگن ماهور اسم پسره میگن نه اسم دختره یا بعضی از دوستان توجیح شون اینه که ماهور یعنی ماه زیبا و ماه زیبا رو به دختر میگنوهیچ کس به پسر نمی تونه بگه ماه زیبا در مورد خورشید که میگن مثل خورشید میدرخشه قطعا این تشبیه برای دختر به کار میرهدچون میگن خورشید خانوم ولی چه کسی تا به امروز شنیده بگن ماه خانوم
به هر صورت شما گذاشتین رو دختراتون خیلیم اسم ریبایی هستش حداقل یکم با خودتون رو راست باشین واز سر لج بازی نگین نه کی گفته دخترونست بگین جزو اسامی هستش که برای هر دو جنس بکار برده میشه
ولی عقل منطق و تمامی نشانه ها ونوشته ها می گن ماهور اسم پسره وسلام
بنده خودم دوقلو دارم هر دو پسر هستن
اسماشونم :ماهان/ماهور هستش
|

ماهورا ١٥:٣٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٩
ماهور کاملا اسم پسرانه میباشد، ماهورا دخترانه است، بنده توثبت احوال کارمیکنم تاحالا خیلی ها مراجعه کردن اسم دخترشون ماهور گذاشتن درخواست تغیرنام دادن،ماهم همکاری میکنیم باهاشون چون ماهور برازنده پسرهاست باتشکرازهمه خواننده گان
|

ماهان ٠٢:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦
اسم ماهور کاملا دخترانه است .اسم دختر منم ماهور .
|

امین کرد ٠٧:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥
اگه ماه هور باشد که به معنی ماه و خورشید است و پسرو دختر ندارد
اما ما در فارسی باستان پسوند ماده بودن و تانیث است ما هور (خور یا خورشید) به معنی (خورشید دختر) یا( دختری که زیباییش به خورشید میماند )
|

Miss.Tanɦa ٢١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦
پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار،عاشق این اسمم
|

ماهور ١٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٢٣
اسم من ماهور هستش ومادرم استاد ادبیات فارسیه ماهور اسم دختره و تمام کسانی که این اسم رو اسم پسرانه میدانند اشتباه میکنند ماهور رو ماه ور نمیخوانند لطفا اطلاعات درست رو به مردم نشان بدین
|

ماهور ١٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧
سلام اسم دختر من ماهور خیلی هم این اسمو دوست دارم ولی اطرافیان منو پشیمانکردن رفتم ثبت احوال ولی عوض نکردن خانم ماهورا میشه منو راهنمایی کنین که چیکار کنم
|

فریده ١٦:٢٧ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩
اسم کاملادخترانه ولی نمیدونم چرا بعضیا اسرار دارن بگن اسم پسر هستش
|

سمیه ١٥:٢٤ - ١٣٩٧/٠٧/١٩
ماهور نامی زیبا و کاملا دخترانه است نمیدونم چرا بعضی ها اصرار به این دارن که میگن نام پسرانه است دختر خودم که آبان بدنیا میاد اسمش و گذاشتیم ماهور😘
|

همایون ٠١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠١
به هر حال ماهور را نامی لطیف یافتم.
با اشراف به ادبیات فارسی ماهور نامی برازنده دختران است ...
|

مهسا ٠٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠١
ای بابا من این اسمو برای دخترا شنیده بودم و خیلی هم دوسش داشتم طوری ک گفتم بچه دار بشم اسم دخترمو ماهور بذارم ،تا گذشت و باردار شدم حالا این اسم یادم رفته بود !!!بعد کلی گشت و سرچ یادم اومد؛ حالا می بینم این اسم چقد سره دخترونه پسرونه بودنش درگیری سرشه
|

ماهور ١٦:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦
نمیدنم این اسم پسرونه هست یا نیست اما اسم من ماهوره دختر هم هستم حالادیگه خودتون بگین اسم دختره یا پسر
|

سی سی ١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٨
ماهور اسم پسرانه است
|

ماهور ٠٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩
راستش من پسر هستم و اسم خود من هم ماهور است و ۲۸ سال سن دارم و چند وقتی هست که درباره ی اسمم تحقیق می کنم تا این که با سایت شما آشنا شدم و ابهامم برطرف شد
ماهور ضمه دار اسمی پسرانه یعنی تپه های پیوسته و نام یکی از دستگاه های آواز ولی ماهور فتحه دار اسمی دخترانه یعنی زیبارو و خوشچهره
حتی نام ماهورا هم پس از تغییر اسم این فیلم درست شده است و بخاطر این که بازیگر آن زن بوده است اسم فیلم را از ماهور به ماهورا تغییر دادن هر چند میتونستن ماهور فتحه دار بذارن ولی چون بهاره کیان افشار عروس هور در روستایی مرزی بود خواستن ماهورا بذارن تا همخوانی بیشتری پیدا کنه
خواهش می کنم مثل بقیه دوستان که با دلیل و سند حرف زدن حرف بزنید ممنون از همه ی ماهورهای با ضمه و با فتحه
سپاس فراوان از سایت آبادیس بابت دیکشنری خوبش
|

بهار ٢٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩
ماهور دخترونه ست و من اسم دخترمو میخوام بزارم‌ماهور ...اصلا برای پسر قشنگ‌نیست چون اسم ظریفیه
|

نرگس بانو ٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١١
دوستان هموطن، اسامی پارسی، هیچ علامتی برای دختر یا پسرونه بودن نداشته اند و کاملا سلیقه ای انتخاب شدن و بعد به مرور روی یک جنسیت بیشتر نشسته اند و بقیه هم تکرار کرده اند. مثلا اسم دلارام در ایران دخترانه است ولی در افغانستان اسم پسرانه است. در همین کشور خودمان بعضیا روی فرزند پسر شون که کودک امروزی هم هستند اسامی فرنوش، یا صبا و یا جانان گذاشته اند. حتما خیلی تعجب کردین. اسم ماهور هم از آن اسامی مشترک هست که هنوز هم روی دختر میذارن و هم روی پسر. ثبت احوال و فلان کارگردان یا خواننده هم طبق سلیقه خودشان گذاشته اند. شاید بهتره نظرسنجی بشه که این اسم بشتر به دختران میاد یا پسران. چون اسم مشترکین دو جنس اصلا ایده آل نیست و بچه هارو در بزرگسالی ممکنه ناراحت کنه
در آخر میگم که نظر شخصی من_کاملا شخصی البته_اینه که این اسم هرجور تلفظ بشه، بازهم بیشتر روی جنس دختر مینشیند تا پسر. البته این نطر شخصیه و ممکنه تعدادی موافق و یا مخالف نطر من باشند.
|

Mostafa ١٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
به نظر بنده ماهور اسم دخترانه س و برازنده دخترا.
با تشکر از آبادیس ک ماهور رو به درستی اسم دخترانه معرفی کردن.
|

اميد ٢٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢٠
ماهور(Mahoor) يك اسم كاملا پسرانه و اصيل ايراني است و ماهوَر(Mahvar) اسم گٌل و يك اسم دخترانه است ، اگر دختر داريد بايد اسم ماهوَر رو براي دخترتون انتخاب كنيد و اگر پسر داريد اسم ماهور.
|

ماهور شیخی ٠١:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧
سلام ماهور هم اسم پسره هم دختر من خودم دخترم اسمم ماهوره اسم پدرمم ماهور بودکه بعد از فوتش اسمشو گذاشتن رو من
|

علیرضا ١٦:٢٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧
خانم ماهور شیخی خداوند پدرتونو رحمت کنه و روحشون شاد باشه و نامشون جاویدان
ماهور در سایت ثبت احوال در ردیف اسامی پسرانه اومده بمعنای تپه های بهم پیوسته و ماهورا یا ماه وَر که یک نوع گل هست دخترانه میباشد
اسم دختر برادرم را خواستیم بزاریم ماهور که ثبت احوال پونک بدلیل اینکه اسم پسرونست قبول نکرد و اسمشو گذاشتیم ماهورا..
|

سحر ١٥:٠٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٠
دوستان چرا اینقدر بحث میکنین؟!به قول بعضی از دوستان هم میتونید رو دختراتون این اسم رو بزارید هم رو پسراتون،مثل نسیم،مثل کیانوش،مثل نصرت،مثل خیلی اسامی دیگه که هم روی دختر میزارن هم روی پسر ،اگر بنا باشه بحث کنید روی اسم نسیم و کیانوش بحث کنید که کاملا دخترانست و من بارها روی پسرا شنیدم .ولی به نظر من بیش‌تر به خاطر وجود کلمه ماه در اسم ماهور بیش‌تر مناسب هست برای دختر ،و اینکه اسم یک دستگاه موسیقی هم هست که طرب انگیز و نشاط آور می‌باشد(طبق نوشته ای در لغت نامه دهخدا) .به دلیل وجود همه این دلایل برادر م هم اسم دخترگلش رو ماهور گذاشتن.امیدوارم که همه دختر و ‌پسرای گلمون که اسمشون ماهور هست روزگار به کامشون و دنیا بر وقف مرادشون باشه🙏🏻
|

ماهور ١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠
این اسم کاملا دخترانه است. ماه هور
به معنای ماه و خورشید
اسم دخترم رو هم ماهور گذاشتم
|

پیشنهاد شما درباره معنی ماهورنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Zahra > در خدمت بودن
مشکات محمودي > مشکات
محمد > مدالله
وحید > کسالت اور
Erfan zareie > a.m
علیرضا هروی > ground
دلارام صادق خان > nonserious
dragon > شت

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم ماهور   • موسسه فرهنگی هنری ماهور   • ماهور به چه معناست   • دستگاه ماهور   • ماهور شجریان   • ساز ماهور   • گیاه ماهور   • سایت ماهور   • معنی ماهور   • مفهوم ماهور   • تعریف ماهور   • معرفی ماهور   • ماهور چیست   • ماهور یعنی چی   • ماهور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماهور
کلمه : ماهور
اشتباه تایپی : lhi,v
آوا : mAhur
نقش : اسم
عکس ماهور : در گوگل


آیا معنی ماهور مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )