برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1312 100 1

ماهیچه تارچه

معنی ماهیچه تارچه به فارسی

ماهیچه تارچه
[myofibril, muscle fibril,sarcostyle, myofibrilla] [علوم پایۀ پزشکی] هریک از رشته های بسیار باریکی که به صورت موازی با محور ماهیچه تار قرار دارند و با چشم غیرمسلح، به کمک برخی اسیدهای آشکارساز، دیده می شوند
[myofibrositis] [علوم پایۀ پزشکی] التهاب پیراماهیچه متـ . پیراماهیچه آماس perimyositis
[myofibrillar] [علوم پایۀ پزشکی] مربوط به ماهیچه تارچه

ماهیچه تارچه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سارکومر چیست؟   • سارکولم   • اکتین و میوزین چیست   • میوفیبریل چیست؟   • انیمیشن اکتین و میوزین   • ساختمان سارکومر   • شبکه سارکوپلاسمی   • صفحه هنسن چیست   • معنی ماهیچه تارچه   • مفهوم ماهیچه تارچه   • تعریف ماهیچه تارچه   • معرفی ماهیچه تارچه   • ماهیچه تارچه چیست   • ماهیچه تارچه یعنی چی   • ماهیچه تارچه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماهیچه تارچه
کلمه : ماهیچه تارچه
اشتباه تایپی : lhid]i jhv]i
عکس ماهیچه تارچه : در گوگل

آیا معنی ماهیچه تارچه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )