برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماوراء قفقاز


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

ماوراء قفقاز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ماوراء قفقاز   • مفهوم ماوراء قفقاز   • تعریف ماوراء قفقاز   • معرفی ماوراء قفقاز   • ماوراء قفقاز چیست   • ماوراء قفقاز یعنی چی   • ماوراء قفقاز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماوراء قفقاز
کلمه : ماوراء قفقاز
اشتباه تایپی : lh,vhء rtrhc
عکس ماوراء قفقاز : در گوگل

آیا معنی ماوراء قفقاز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )