برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1313 100 1

مبادی اداب

معنی مبادی اداب به انگلیسی

polite (صفت)
خلیق ، معقول ، خوشخو ، خوشرفتار ، سر براه ، با ادب ، مودب ، خوش معاشرت ، مهذب ، با نزاکت ، مبادی اداب
tactful (صفت)
با نزاکت ، مبادی اداب ، موقع شناس ، دنیا دار

معنی کلمه مبادی اداب به عربی

مبادی اداب
لبق , مودب

مبادی اداب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
ناز گل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مبادی آداب بودن   • معنی کلمه مبادی ذیربط   • معنی مبادی ذیربط   • آداب معاشرت   • معادی آداب   • معنی مبادی اداب   • مفهوم مبادی اداب   • تعریف مبادی اداب   • معرفی مبادی اداب   • مبادی اداب چیست   • مبادی اداب یعنی چی   • مبادی اداب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مبادی اداب
کلمه : مبادی اداب
اشتباه تایپی : lfhnd hnhf
عکس مبادی اداب : در گوگل

آیا معنی مبادی اداب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )