برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1330 100 1

مبدأ (ریاضیات)

مبدأ (ریاضیات) در دانشنامه ویکی پدیا

مبدأ (ریاضیات)
در ریاضیات، مبدأ در فضای اقلیدسی، به نقطه ای از این فضا گفته می شود که معمولاً آن را با O نمایش می دهند و به عنوان مرجعی برای توصیف هندسهٔ فضای اطرافش استفاده می شود.
عرض از مبدأ
در دستگاه مختصات دکارتی مبدأ محلی است که محورهای دستگاه مختصات یکدیگر را قطع می کنند. این نقطه هر یک از محورها را به دو پاره تقسیم می کند که یکی مثبت و دیگری منفی در نظر گرفته می شود. مکان نقاط دیگر با استفاده از فاصله های تصویرشان روی محورها از مبدأ سنجیده می شود که به آن مختصات می گویند. مختصات مبدأ همواره همگی صفر است، برای مثال (0,0) در دو بُعد و (0,0,0) در سه بُعد.
در دستگاه مختصات قطبی مبدأ خوش تعریف نیست. در هندسه اقلیدسی می توان مبدأ را به دلخواه هر نقطه ای از فضا انتخاب کرد. مبدأ صفحه مختلط جایی است که محور حقیقی و موهومی یکدیگر را قطع می کنند.
عکس مبدأ (ریاضیات)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مبدأ (ریاضیات) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مبدأ (ریاضیات)   • مفهوم مبدأ (ریاضیات)   • تعریف مبدأ (ریاضیات)   • معرفی مبدأ (ریاضیات)   • مبدأ (ریاضیات) چیست   • مبدأ (ریاضیات) یعنی چی   • مبدأ (ریاضیات) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مبدأ ریاضیات
کلمه : مبدأ (ریاضیات)
اشتباه تایپی : lfnأ (vdhqdhj)
عکس مبدأ (ریاضیات) : در گوگل

آیا معنی مبدأ (ریاضیات) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )