برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1277 100 1

متبلور

/motabalver/

مترادف متبلور: بلورشده، بلورین، تبلوریافته

برابر پارسی: بلور شده، درخشان، روشن

معنی متبلور در لغت نامه دهخدا

متبلور. [ م ُ ت َ ب َل ْ وِ ] (ع ص ) آنچه که بلوری شده باشد. بلور شده. و رجوع به بلور و تبلور شود.

معنی متبلور به فارسی

متبلور
بلورشده، چیزی که شبیه بلورشده باشد
( اسم ) آنچه که بلوری شده بلور شده . یا متبلور مطبق . بلور لایه .
[زمین شناسی، علوم جَوّ] ← بلوری شده

معنی متبلور در فرهنگ معین

متبلور
(مُ تَ بَ وِ) [ ع . ] (اِفا.) بلور شده ، چیزی که شبیه بلور شده باشد.

معنی متبلور در فرهنگ فارسی عمید

متبلور
۱. چیزی که شبیه بلور شده باشد، بلوری شده.
۲. [مجاز] روشن، آشکار، نمایان.

متبلور در جدول کلمات

ترکیب آلی متبلور سفیدرنگ
اوره

معنی متبلور به انگلیسی

crystalline (صفت)
واضح ، شفاف ، بلورین ، متبلور

معنی کلمه متبلور به عربی

متبلور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
آبگینه شده
رصا
یعنی این راز نهفته در ذاتش روزی آشکار می گردد.
راز دل را نهفتن دشواراست وگفتن دشوارتر
علی قناد
تبلوریافته
امیر عباس
بلورشدو چیزی که شبیه بلور باشد
شیرین
چیزی که از جنس بلور باشد مثل انواع کانی ها
جواد
بلورین شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• متبلور چیست   • گزارش کار تبلور   • متبلور شدن   • ازمایش تبلور   • معنی تبلور   • کاربرد تبلور در صنعت   • جداسازی به روش تبلور   • فرایند تبلور   • معنی متبلور   • مفهوم متبلور   • تعریف متبلور   • معرفی متبلور   • متبلور یعنی چی   • متبلور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متبلور
کلمه : متبلور
اشتباه تایپی : ljfg,v
آوا : motabalver
نقش : صفت
عکس متبلور : در گوگل

آیا معنی متبلور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )