برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

متجانس

/motejAnes/

مترادف متجانس: سازگار، شبیه، متشابه، مشابه، همانند، همگون

متضاد متجانس: نامتجانس، ناهمگون

برابر پارسی: همتا، همسان، همانند، همگن

معنی متجانس در لغت نامه دهخدا

متجانس. [ م ُت َ ن ِ ] (ع ص ) مانا به چیزی. (آنندراج ). هم جنس. از یک جنس و هم جنس و مشابه و مانا بهم. (ناظم الاطباء). شبیه به چیزی یا کسی. هم جنس. و رجوع به تجانس شود.

معنی متجانس به فارسی

متجانس
چیزی که بادیگری ازیک جنس باشد
( اسم ) ۱ - شبیه بچیزی یاکسی هم جنس جمع : متجانسین .

معنی متجانس در فرهنگ معین

متجانس
(مُ تَ نِ) [ ع . ] (اِفا.) از یک جنس ، مشابه .

معنی متجانس در فرهنگ فارسی عمید

متجانس
۱. چیزی که با دیگری از یک جنس باشد، هم جنس.
۲. [قدیمی] متناسب، متعادل.

معنی متجانس به انگلیسی

congruent (صفت)
موافق ، متجانس
homological (صفت)
همانند ، متجانس ، برابر ، همسان
congruous (صفت)
در خور ، منطبق ، متجانس

معنی کلمه متجانس به عربی

متجانس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Morteza Aghalar
مشابه - از یک جنس
بهرام س
همریخت
پوریا13
هماهنگ
علی
همگن
اسگر
دو جسم یا عمل با یکدیگر متشابه باشند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• متجانس در ریاضی   • متسع   • معنی متجانس   • مفهوم متجانس   • تعریف متجانس   • معرفی متجانس   • متجانس چیست   • متجانس یعنی چی   • متجانس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متجانس
کلمه : متجانس
اشتباه تایپی : lj[hks
آوا : motejAnes
نقش : صفت
عکس متجانس : در گوگل

آیا معنی متجانس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )