برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1283 100 1

متمرکز

/motemarkez/

مترادف متمرکز: تمرکزیافته، یک جا جمع شده، متوجه، معطوف

برابر پارسی: هسته گرفته

معنی متمرکز در لغت نامه دهخدا

متمرکز.[ م ُ ت َ م َ ک ِ ] (ع ص ) فراهم آمده و مرکز یافته. جمع شده در یک جای. جای گرفته در مکانی. و با کردن و شدن و ساختن مستعمل است. رجوع به تمرکز و مرکز شود.

معنی متمرکز به فارسی

متمرکز
( اسم ) جایگزین شونده مرکز گیرنده .
( مصدر ) جای گزیدن مرکز گرفتن .
( مصدر ) ۱ - جای دادن . ۲ - جمع کردن در یک جا : کلی. قوای خود را متمرکز کرد ...
[centralised attendant service] [مهندسی مخابرات] امکانی در مرکز تلفن داخلی که به سازمان بهره بردار مرکز امکان می دهد تمام تماس های دریافتی از چند مرکز تلفن داخلی را به بخش پاسخ دهی مرکزی مسیردهی کند اختـ . خَدکام CAS
[centralized control] [علوم نظامی] وضعیتی در پدافند هوایی که در آن دستورها مستقیماً از رده های بالای فرماندهی به یگان های آتشبار صادر می شود

معنی متمرکز در فرهنگ معین

متمرکز
(مُ تَ مَ کِ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - در مرکز جای گیرنده . ۲ - فراهم آمده و جمع شده در یک نظام . ۳ - متوجه و معطوف ، دارای تمرکز.

معنی متمرکز به انگلیسی

intensive (صفت)
تند ، مشتاقانه ، شدید ، متمرکز ، تشدیدی ، پرقوت
centralized (صفت)
متمرکز

معنی کلمه متمرکز به عربی

متمرکز
مرکز
تمرکز , مرکز , موضع
استقطاب
استقطاب الجهود

متمرکز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
همگرا/ همگرایی/ همگرایش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رشته های نیمه متمرکز چیست   • رشته های نیمه متمرکز 94   • رشته های نیمه متمرکز 95   • معنی متمرکز   • رشته های نیمه متمرکز تجربی   • رشته های نیمه متمرکز تجربی 95   • رشته های نیمه متمرکز ریاضی   • رشته های نیمه متمرکز هنر   • مفهوم متمرکز   • تعریف متمرکز   • معرفی متمرکز   • متمرکز یعنی چی   • متمرکز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متمرکز
کلمه : متمرکز
اشتباه تایپی : ljlv;c
آوا : motemarkez
نقش : صفت
عکس متمرکز : در گوگل

آیا معنی متمرکز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )