برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مثلث مختلف الاضلاع

مثلث مختلف الاضلاع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حمید نیک روان
سه گوش ناهمکنار ، سه گوش ناهمسان ، سکُنج ناهمکنار ، سکُنج ناهمسان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مثلث مختلف الاضلاع   • مفهوم مثلث مختلف الاضلاع   • تعریف مثلث مختلف الاضلاع   • معرفی مثلث مختلف الاضلاع   • مثلث مختلف الاضلاع چیست   • مثلث مختلف الاضلاع یعنی چی   • مثلث مختلف الاضلاع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مثلث مختلف الاضلاع
کلمه : مثلث مختلف الاضلاع
اشتباه تایپی : lege lojgt hghqghu
عکس مثلث مختلف الاضلاع : در گوگل

آیا معنی مثلث مختلف الاضلاع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )