برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1314 100 1

مجابات

معنی مجابات در لغت نامه دهخدا

مجابات. [ م ُ ] (ع اِ) سخنهای جواب داده شده. (غیاث ) (آنندراج ). || به اصطلاح ، شاعری شعر موزون سازد و دیگری از روی امتحان جواب آن گوید و آن سه قسم است : اگر مجیب در درجه ٔاعلی است آن را تنبیه گویند و اگر ادنی است متابعت و تتبع و اگر متساوی الدرجه است جواب نام گذارند. (آنندراج ) . مجابات مأخوذ است از ماده ٔ «جواب » و در اصطلاح شعرای قدیم جواب شعر را به شعر دادن است تقریباً مرادف اصطلاح تتبع و استقبال که در عرف گویندگان امروز معمول است. و به جای این کلمات که متضمن مفهوم تواضع و فروتنی است. و ظاهراً به همین منظور، شعرای متأخر این الفاظ را اختیارکرده باشند. - قدما اصطلاح «جواب » و «مجابات » بکار می بردند که اکثر افاده ٔ معنی همسری و برابری بلکه تفاخر و برتری می کند. (جلال الدین همایی ، حاشیه ٔ دیوان عثمان مختاری ص 257) : هم بدیع بلخی گفته است قصیده ٔ مجابات عبدالصمدبن المعدل. (معیار الاشعار).
دمبدم بحر دل و امت او در خوش و نوش
در خطابات و مجابات بلی اند والست.
مولوی (فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس چ فروزانفر).
این مجابات مجیر است در آن قطعه که گفت
بر سر کوی تو عقل از دل و جان برخیزد.
مولوی (فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس ، ایضاً).
در زمانی که بگویی هله هان تان چه کم است
کو زبانی که مجابات زبان تو بود.
مولوی (فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس ، ایضاً).

مجابات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
-جوابگویی دوشاعر به شعر یکدیگر،با رعایت وزن و قافیه شاعر اول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مجابات   • مفهوم مجابات   • تعریف مجابات   • معرفی مجابات   • مجابات چیست   • مجابات یعنی چی   • مجابات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجابات
کلمه : مجابات
اشتباه تایپی : l[hfhj
عکس مجابات : در گوگل

آیا معنی مجابات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )