برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1274 100 1

مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)

مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)
مجتهد تبریزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • احمد مجتهد تبریزی، میرزا احمد مجتهد تبریزی، از علما و دانشمندان برجسته مجاهد ایران در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری• میرزاباقر مجتهد تبریزی، میرزا باقر مجتهد تبریزی، از علما و ائمه جمعه و جماعات معروف و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری• میرزاحسن مجتهد تبریزی، حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی، از علمای مجاهد ایرن در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
...

مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)   • مفهوم مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)   • تعریف مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)   • معرفی مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)   • مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) چیست   • مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) یعنی چی   • مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجتهد تبریزی ابهام زدایی
کلمه : مجتهد تبریزی (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : l[jin jfvdcd (hfihl cnhdd)
عکس مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی مجتهد تبریزی (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )