برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1320 100 1

مجدالدوله

/majdeddowle/

معنی مجدالدوله در لغت نامه دهخدا

مجدالدوله. [ م َ دُدْ دَ / دُو ل َ / ل ِ ] (اِخ ) ابوطالب رستم چهارمین از دیالمه ٔ ری و همدان و اصفهان (387-420) هَ. ق. سلطان محمود غزنوی او را خلع کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). فخرالدوله به سال 387 در قلعه ٔ طبرک شهر ری وفات یافت و چون پسر وی ابوطالب رستم بیش از چهار سال نداشت سیده خاتون مادرش زمام امور را به دست گرفت و او را با لقب مجدالدوله نامزد امارت ری و جانشینی پدر کرد. سال جلوس مجدالدوله یعنی 387 همان سالی است که محمود غزنوی نیز به جای پدر خود به امارت غزنه رسید و سال بعد آن مقارن ایامی است که از یک طرف محمود به عنوان سپهسالاری اردوی سامانیان بر خراسان استیلا یافته و از طرفی دیگر متحد او قابوس وشمگیر عمال مجدالدوله را از گرگان رانده است. به این ترتیب مجدالدوله در همان اوان جلوس بین دو حریف قوی پنجه مثل محمود غزنوی و قابوس زیاری محصور شد اما مادام که سیده خاتون بر کارها مسلط بود و اداره ٔ امور به رأی و تدبیر او می گذشت نه قابوس و پسرش فلک المعالی در مخالفت با مجدالدوله کاری از پیش بردند و نه سلطان محمود در ری طمع کرد. مجدالدوله تا سال 420 در ری امارت داشت. در اواخر این مدت چون سیده خاتون فوت کرد اوضاع دربار مجدالدوله مختل شد و محمود غزنوی به ری آمد و مجدالدوله را دستگیر کرد و به غزنین فرستاد و به این ترتیب دیالمه ٔ ری در سال 420 به دست محمود غزنوی انقراض یافت. (از تاریخ مفصل ایران ، تألیف عباس اقبال صص 181- 183). و رجوع به همین مأخذ و کامل ابن اثیر ج 9 و تاریخ گزیده چ لندن صص 426-429و مجمل التواریخ والقصص ص 397، 398، 403، 404 شود.

معنی مجدالدوله به فارسی

مجدالدوله
ابوطالب رستم چهاریم از یالمه ری
وی پسر فخرالدوله دیلمی است و بسن چهار سالگی امیر شد و زمام امور را سیده خاتون مادرش بدست گرفت . حکومت مجدالدوله از ۳۸۷ تا ۴۲٠ ه. بود . با پیروزی سلطان محمود غزنوی بر مجدالدوله و دستگیری وی بساط پادشاهی آل بویه در شمال ایران برچیده شد. ولی مدت ۲٠ سال دیگر فرزندان عضدالدوله در بغداد و فارس و خوزستان بسلطنت خود ادامه دادند.
ده جزئ دهستان اکراد ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان تهران
دهی است از بخش کرج شهرستان تهران .

مجدالدوله در دانشنامه ویکی پدیا

مجدالدوله
مجدالدوله ممکن است در اشاره به موارد زیر باشد:
مجدالدوله دیلمی، از شاهان آل بویه در ری
امیراصلان خان مجدالدوله، دایی ناصرالدین شاه قاجار
مهدی قلی خان مجدالدوله، پسردایی و پیشخدمت ناصرالدین شاه قاجار
مسجد مجدالدوله، مسجدی در خیابان امام خمینی تهران که توسط مهدی قلی خان مجدالدوله ساخته شده است.
رستم دیلمی ملقب به مجدالدوله و مُکَنّیٰ به ابوطالب پسر بزرگ فخرالدوله دیلمی و همچنین برادر بزرگ تر شمس الدوله دیلمی بود. پس از مرگ پدر در شعبان ۳۸۷ قمری، توسط خلیفهٔ بغداد، مجدالدوله و کهف المله لقب یافت. به سبب اینکه هنوز در سنین خردسالی به سر می برد، ادارهٔ امور و نیابت سلطنت به ملکهٔ فخرالدوله شد. نام مادر وی شیرین دخت اسپهبد رستم طبری بود و سیده خاتون خوانده می شد. خاندان مادر وی نیز از فرمانروایان محلی طبرستان به شمار می آمدند.
مجدالدوله دیلمی در هنگام خردسالی به امارت نشست و اوقات خود را بیشتر در مطالعه و تفریح به سر می برد و امارت و حاکم واقعی تمامی قلمرو او و برادرش شمس الدوله دیلمی در حقیقت به دست ملکه سیده خاتون بود و سیده خاتون در سلطنت با فرزندانش شریک قدرت و نایب السلطنه آنان بود، با این حال مجدالدوله یک بار در سال ۳۹۷ قمری در همان سال های کودکی به تحریک اطرافیان بر ضد مادر برانگیخته شد. ملکه هم به یاری بدرحسنویه، حاکم کرد دینور، ری را تسخیر کرد و مجدالدوله را برکنار نمود و برادرش شمس الدوله را به جای او نشاند. چندی بعد با او دوباره بر سر مهر آمد و او را به امارت ری بازگرداند و شمس الدوله را به همدان فرستاد. حکومت مجدالدوله تا هنگامیکه ملکه مادر زنده بود محفوظ ماند بعد از مرگ مادر در سال ۴۱۰ قمری مجدالدوله با تحریک و توطئهٔ امراء مواجه شد.
محمود غزنوی از سال ها اندیشهٔ تسخیر ری را داشت یک بار، در مدتی که ملکه سیده خاتون زمام کارها را در دست داشت با نامه و پیام از وی درخواست تا در ری خطبه و سکه به نام سلطان کند اما جواب سنجیدهٔ وی او را ازین درخواست خویش منفعل کرد و از اندیشهٔ درگیری با پیرزنی که شکست از او مایهٔ رسوایی بود و پیروزی بر او هم چنان که خود وی د ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مجدالدوله

مجدالدوله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سیده ملک خاتون   • فیلم ملک خاتون   • مجدالدوله دیلمی   • فخرالدوله دیلمی   • معنی مجدالدوله   • مفهوم مجدالدوله   • تعریف مجدالدوله   • معرفی مجدالدوله   • مجدالدوله چیست   • مجدالدوله یعنی چی   • مجدالدوله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجدالدوله
کلمه : مجدالدوله
اشتباه تایپی : l[nhgn,gi
آوا : majdeddowle
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس مجدالدوله : در گوگل

آیا معنی مجدالدوله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )