برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1229 100 1

مجریه

/mojriyye/

معنی مجریه در لغت نامه دهخدا

مجریة. [ م ُ ی َ ] (ع ص ) کلبة مجریة؛ ماده ٔ سگ با بچه. (از منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (از آنندراج ). و رجوع به مجری شود.

مجریه. [ م ُ ی َ / ی ِ ] (ع ص ) مؤنث مُجری. رجوع به مجری شود.
- قوه ٔ مجریه ؛ یکی از سه قوه در حکومت عامه که بر طبق قوانین کار راند. مقابل قوه ٔ مقننه و قوه ٔ قضائیه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قوه ای که حکومت و اداره ٔ امور کشور را به عهده دارد. جز قانون گذاری و دادرسی باقی شؤن مربوطبه اداره ٔ کشور ناشی از قوه ٔ مجریه است. (ترمینولوژی حقوق ، تألیف جعفری لنگرودی ).

مجریه. [ م ُ ری ی ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان میان آب است که در بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع است و 100 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی مجریه به فارسی

مجریه
( اسم ) مونث مجری . یا قو. مجریه . یکی از قوای سه گان. مملکت که موظف باجرای قوانین و مقررات است و آن شامل رئیس مملکت ( شاه در حکومت مشروطه رئیس جمهور در حکومت جمهوری ) و هیئت وزیران است مقابل قو. مقننه و قو. قضائیه .
دهی از شهرستان شوشتر

معنی مجریه در فرهنگ معین

مجریه
(مُ یِ یا یَ) [ ع . مجریة ] (اِفا.) مؤنث مجری . ،قوة ~ یکی از قوای سه گانة مملکت که موظف به اجرای قوانین و مقررات است و آن شامل رییس مملکت و هیئت وزیران است . مق مقننه و قضاییه .

مجریه در جدول کلمات

اعمال قوه مجریه جز ً دراموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده | از طریق رئیس جمهور و••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون بر عهده رهبری گذارده | از مستقیما ً طریق رئیس جمهور و••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون بر عهده رهبری گذارده | از مستقیما طریق رئیس جمهور و••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده | از طریق رییس جمهور ••••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده | از طریق رئیس جمهور و••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده | از طریق رئیس جمهور و••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبر گذارده | از طریق رییس جمهوری و ••• است
وزرا
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده | از طریق رٔییس جمهور و••• است
وزرا

معنی کلمه مجریه به عربی

السلطة التنفذية

مجریه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
کارگزاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• همه چیز درباره قوه مجریه   • قوه ی قضاییه   • وظایف و اختیارات قوه مجریه   • رئیس قوه مقننه در حال حاضر   • تحقیق در مورد قوه مجریه   • سایت قوه مجریه   • قوه مجریه در قانون اساسی   • اسامی روسای سه قوه   • معنی مجریه   • مفهوم مجریه   • تعریف مجریه   • معرفی مجریه   • مجریه چیست   • مجریه یعنی چی   • مجریه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجریه
کلمه : مجریه
اشتباه تایپی : l[vdi
آوا : mojriyye
نقش : صفت
عکس مجریه : در گوگل

آیا معنی مجریه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )