برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

محتلم

/mohtalem/

مترادف محتلم: آلوده، جنب، شیطانی، نجس

متضاد محتلم: طاهر، پاک

معنی محتلم در لغت نامه دهخدا

محتلم. [ م ُ ت َ ل ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از احتلام. خواب بیننده. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). کسی که خواب می بیند. (ناظم الاطباء). خواب دیده. (مهذب الاسماء). || آرمنده با زن در خواب. (از منتهی الارب ). کسی که در خواب جماع میکند. (ناظم الاطباء). جماع کننده در خواب. (آنندراج ). آنکه در خواب بیند که با زنی درمی آمیزد و آب از وی برود. حالم. رجوع به احتلام شود.
- محتلم شدن ؛آرمیدن با زن در خواب و بدان سبب آب از او بشدن : پس مسلمانان آن شب محتلم شدند چون بامداد برخاستند از پیش رسول بگفتند فرمود که چون آب نیست تیمم کنید و نماز گذارید. (قصص الانبیاء ص 219).
- || رسیدن کودک به سن بلوغ. (ناظم الاطباء).

معنی محتلم به فارسی

محتلم
خواب بیننده، کسی که درخواب ببیندکه مشغول جماع کردن است
(اسم) ۱ - خواب بیننده . ۲ - جماع کننده در خواب جنب شونده در خواب : مکروه است محتلم را و جنب را که بخسبد غسل نا کرده ... جمع : محتلمین .
خواب بیننده

معنی محتلم در فرهنگ معین

محتلم
( مُ تَ لِ) [ ع . ] (اِفا.) دستخوش احتلام ، دستخوش انزال در خواب .

معنی محتلم در فرهنگ فارسی عمید

محتلم
کسی که در خواب جُنُب می شود.

محتلم در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:احتلام

محتلم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محتلم چیست   • محتلم نشدن   • محتلم شدن پسران   • محتلم معنی   • محتلم یعنی چه   • احتلام پسران چیست   • محتلم شدن زنان در خواب   • احتلام در خواب زنان   • معنی محتلم   • مفهوم محتلم   • تعریف محتلم   • معرفی محتلم   • محتلم یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی محتلم
کلمه : محتلم
اشتباه تایپی : lpjgl
آوا : mohtalem
نقش : اسم
عکس محتلم : در گوگل

آیا معنی محتلم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )