برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محلولی برای ضد عفونی کردن زخم

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید خاشعی
تنتورید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • مفهوم محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • تعریف محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • معرفی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم   • محلولی برای ضد عفونی کردن زخم چیست   • محلولی برای ضد عفونی کردن زخم یعنی چی   • محلولی برای ضد عفونی کردن زخم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم
کلمه : محلولی برای ضد عفونی کردن زخم
اشتباه تایپی : lpg,gd fvhd qn ut,kd ;vnk col
عکس محلولی برای ضد عفونی کردن زخم : در گوگل

آیا معنی محلولی برای ضد عفونی کردن زخم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )