انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1099 100 1

محلول

/mahlul/

مترادف محلول: حل شده ، آب، مایع

متضاد محلول: حلال

برابر پارسی: آبگونه، گمیزه

معنی محلول در لغت نامه دهخدا

محلول. [ م َ ] (ع ص ) گداخته شده و حل شده. ذوب شده. (ناظم الاطباء). حل کرده شده. (غیاث ) (آنندراج ). حل شده چنانکه قند یا کلوخ در آب. آب کرده : قند محلول ؛ قند آب کرده ؛ محلول گنه گنه. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
به مشک سوده ٔ محلول در عرق ماند
که بر حریر نویسد کسی به خطغبار.
سعدی.
- محلول گردیدن ؛ باز شدن. حل شدن :
جز عهد و وفای تو که محلول نگردد
هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی.
سعدی.
رجوع به حل شود. || در اصطلاح پزشکی و شیمی ماده ای که مولکولهایش در مایعی به نام حلال با مولکولهای حلال مخلوط و یکی شده است بطوری که ظاهراً هر دو یک ماده بنظر آیند ، مانند محلول قند در آب و محلول یُد در الکل. ج ، محلولات.

معنی محلول به فارسی

محلول
حل کرده شده، چیزی که درمایعی حل شده باشد
( اسم ) ۱ - آنچه که در مایعی حل شده باشد حل شده . ۲ - ( اسم ) ماده ای که مولکولهایش در مایعی ( بنام حلال ) با مولکولهای حلال مخلوط و یکی شده است بطوری که ظاهرا هر دو یک ماده بنظر آیند مانند محلول قند در آب و محلول ید در الکل جمع : محلولات .
[solution] [شیمی، مهندسی بسپار] هرنوع مخلوط همگن به صورت مایع یا گاز یا جامد
[aqueous solution] [شیمی، مهندسی بسپار] هر محلولی که حلاّل آن آب است
[ammoniacal solution] [شیمی] محلولی آبی که دارای آمونیاک است
[sprayer] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ابزاری برای پاشیدن سمّ مایع یا مایعات دیگر به شکل قطرات ریز
[knapsack sprayer] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ماشینی مجهز به مخزن حاوی مایع که بر پشت کاروَر حمل می شود و از آن برای پاشیدن مایعات استفاده می کنند
[hypertonic solution] [شیمی] محلولی که فشار اسمزی آن بیشتر از محلول مجاور است
[solid solution, mixed crystal] [زمین شناسی، فیزیک] [زمین شناسی] فاز بلورینی که ترکیب آن در محدوده ای خاص می تواند بدون پدیدار شدن یک فاز اضافه تغییر کند [فیزیک] فاز بلورین همگن متشکل از دو مؤلفه درحالی که مؤلفۀ دوم به طور کاتوره ای جانشین مؤلفۀ اول می شود
[enteral nutrient solution, ENS] [علوم و فنّاوری غذا] غذایی مایع حاوی مواد مُغَذی درمانی که ازطریق لوله خورانده می شود و مستقیماً به روده می رسد
[hypotonic solution] [شیمی] محلولی که فشار اسمزی آن کمتر از محلول مجاور است
[dissolved oxygen, DO] [مهندسی محیط زیست و انرژی] مقدار اکسیژن محلول در مایع متـ . اُکسِل
[anoxic] [مهندسی محیط زیست و انرژی] ویژگی ناشی از فقدان اکسیژن آزاد در فاضلاب متـ . بی اُکسل
[مهندسی محیط زیست و انرژی] ← کَم جَم

معنی محلول در فرهنگ معین

محلول
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ - حل شده . ۲ - چیزی که در مایعی حل شده باشد.

معنی محلول در فرهنگ فارسی عمید

محلول
۱. (شیمی) ماده ای که از حل شدن ماده ای دیگر در مایع به وجود می آید.
۲. (صفت) حل شده.

محلول در دانشنامه ویکی پدیا

محلول
در دانش شیمی، محلول یا لویه یا به فارسی تاجیکی چاره (Solution) به ترکیب همگن دو یا چند ماده گفته می شود. در حل کردن (لوییدن) ماده ای در ماده دیگر، یکی از مواد حل شونده یا لوییده (Solute) و دیگری حلال یا لوینده (Solvent) خوانده می شود. برای مثال آب نبات (حل شونده) در هنگام خوردن در بزاق دهان (حلال) حل می شود. یا ممکن است که مایعی در مایع دیگر حل گردد یا گازی با گازی دیگر ترکیب گردد. تمام محلول ها بر اساس فعل و انفعالات (برهمکنش) بین مولکول ها و یون های حلاّل و حل شونده طبقه بندی می شوند و در نتیجه از انرژی آزاد مولکول های مواد کم می شود. البته محلول همان مخلوط یکنواخت یا همگن است.
منظور از ترکیب همگن این است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط در یک فاز باشند. خواص مخلوط (غلظت، دما، چگالی و…) به طور یکنواخت در حجم مخلوط هستند. به طور معمول ماده ای که به مقدار بیشتری در مخلوط موجود باشد، حلال نامیده می شود. حلال می تواند گاز، مایع یا جامد باشد. به مواد دیگری که در محلول موجود هستند (به غیر از حلال) حل شونده می گویند. حلال در هر فاز فیزیکی باشد، محلول هم در همان فاز خواهد بود. در کل محلول ها را بر اساس نوع حلال به دو دسته تقسیم می کنند:
از نظر شیمیدانان نامحلول مطلق وجود ندارد؛ زیرا تمام مواد هر چند به مقدار بسیار ناچیز در هم حل می شوند.
لویش، لوییدن، لوییده و لوینده از «فرهنگ اخترشناسی و اخترفیزیک» دکتر محمد حیدری ملایری: http://dictionary.obspm.fr/index.php
عکس محلول
محلول آبی (به انگلیسی: aqueous solution) محلولی است که حلال آن آب باشد. در معادله های شیمیایی با گذاشتن aq در پایان فرمول ماده نشان می دهند که ماده محلول در آب است مانند NaCl(aq). حرف های aq کوتاه شدهٔ واژهٔ aqueous است. آب به عنوان بهترین و در دسترس ترین حلال شناخته شده است.
جداسازی (شیمی)
محلول
آب یونیزه
خواص کولیگاتیو
موادی که آب گریز اند معمولاً به خوبی در آب حل نمی شوند ولی در مقابل مواد آب دوست به آسانی در آب حل می شوند. سدیم کلرید یا نمک خوراکی یک نمونه از مواد آب دوست است. اسیدها و بازها طبق تعریف هر دو محلول آبی در نظر گرفته می شوند.
توانایی یک ماده به حل شدن در آب بسته به این است که آیا آن ماده می تواند بر نیروی ربایش میان مولکول های آب برتری یابد یا خیر. اگر این توان را نداشت به صورت معلق در آب باقی می ماند یا ته نشین می شود.
محلول های آبی که رسانای جریان الکتریکی اند دارای مقدار کافی از الکترولیت قوی اند ولی آن هایی که رسانای ضعیف اند الکترولیت های ضعیف نیز دارند. یون های مثبت و منفی الکترولیت های قوی در آب به طور کامل از هم جدا شده اند (یونیزه شده اند).
محلول آرمانی خاصیت های ترمو دینامیکی و شیمیایی معرفی شده ای دارد که هرگاه مخلوط یا محلولی آن شرایط را احراز کرد بطور حتم از قانون رائولت پیروی می کند. محلول ایده آل دارای آنتالپی انحلال صفر است و در نتیجه ضریب اکتیویته که مبین انحراف از حالت ایده آل است برابر یک می شود. به عنوان یک مثال ملموس در یک محلول ایده آل از مولکولهای نوع A و B تمامی برهم کنشهای خودی(AA وBB) و غیرخودی (AB) یک مولکول با نزدیکترین همسایه هایش، دارای میانگین تقریبی یکسانی هستند یعنی:
AB=AA=BB و برهم کنش با مولکولهای غیر همسایه ناچیز است. به بیان ریاضی یک محلول ایده آل باید شرط زیر را دارا باشد:
fi=xi.f*i که fi فوگاسیته مادهٔ i در محلول و f*i فوگاسیته مادهٔ خالص i است. از آنجا که آنتالپی انحلال صفر است نتیجه می گیریم که تغییرات انرژی آزاد گیبس طی فرایند انحلال ناشی از آنتروپی انحلال است. برای یک محلول دوتایی تغییرات مولی انرژی گیبس به صورت زیر است:
(ΔGm,mix = RT(xAlnxA + xBlnxB که همیشه مقدار ان منفی است زیرا مقادیر لگاریتم موجود در رابطه مقدار منفی دارند.
محلول بافر(به انگلیسی: Buffer solution) یک محلول شیمیایی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می شود. محلول های بافر توانایی حفظ پی اچ محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند. خون یک نمونه مهم از این نوع محلول ها است.
جدول زیر نام و مشخصات برخی بافرهای مشهور راربیان کرده است:
محلول های بافر برای حفظ pH صحیح برای عملکرد آنزیم ها در بسیاری از موجودات زنده ضروری هستند.
بسیاری از آنزیم ها تنها در شرایط دقیقی کار می کنند؛اگر pH در محدوده بسیار کمی تغییرکند عملکرد آنزیم ها کند ویا متوقف می شود ودچار تغییر ماهیت می شوند.در بسیاری از موارد تغییر ماهیت می تواند بطور ثابت فعالیت کاتالیزوری را از کار بیاندازد.
یک محلول جامد، جامدی است که دارای دو یا چند عنصر بوده و اتم های آن ها در یک ساختمان بلوری واحد قرار گرفته و تشکیل یک فاز واحد را بدهند که معمولاً در مورد عناصری که در جدول تناوبی به هم نزدیک هستند، امکان تشکیل محلول جامد وجود دارد.
محلول جامد از نوع جانشینی تصادفی
محلول جامد از نوع جانشینی دسته ای (خوشه ای)
محلول جامد از نوع جانشینی منظم
۵ عنصر (B,H,N,C,O) که شعاع اتمی آن ها کمتر از ۱ آنگستروم است، دارای اندازهٔ بسیار کوچکی بوده و معمولاً در فضاهای خالی بین اتم های عناصر دیگر (معمولاً فلزات واسطه) و در ساختمان کریستالی آن ها قرار گرفته و تشکیل محول های جامد از نوع بین نشینی را می دهند.
به علت محدود بودن فضاهای خالی بین اتمی، این حلالیت معمولاً در حد بسیار محدودی صورت می گیرد.
به عنوان مثال می توان به WC (کاربید تنگستن) اشاره کرد.
محلول درصدی می تواند به یکی از موارد زیر گفته شود:
کسر جرمی
غلظت جرمی
کسر حجمی
محلول شبیه سازی شده بدن(به انگلیسی: Simulated body fluid)، یاSBF محلولی است با غلظت یونی نسبتاً مشابه با پلاسما خون که تحت شرایط دمایی و پی اچ فیزیولوژیکی بدن نگهداری میشود. این محلول اولین بار توسط کوکوبو و همکارانش به منظور بررسی تغییرات بر روی سطوح سرامیکهای شیشه ای زیست فعال مورد استفاده قرار گرفت.
جهت پیوند مناسب درون کاشت های فلزی با استخوان، شکل گیری لایه آپاتیت شیبه استخوان بر روی سطوح درون کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محلول شبیه سازی شده بدن میتواند جهت مطالعه تشکیل لایه آپاتیتی بر روی سطوح درون کاشتها و در محیط کشت مورد استفاده قرار گیرد. با مصرف شدن یونهای کلسیم و فسفات حاضر در محلول شبیه سازی شده بدن، جوانه های آپاتیت بر روی سطح بیومتریال ها در جاندار شروع به رشد خود به خود می کنند. روش استفاده از محلول شبیه سازی شده بدن جهت اصلاح سطح درون کاشت های فلزی، فرایندی زمان بر هست و تشکیل لایه ای یکنواخت از آپاتیت بر روی سطح درون کاشت ها گاه تا ٧ روز طول میکشد. در این گونه موارد پیشنهاد میشود که جهت کاهش زمان تشکیل لایه آپاتیتی، از محلول های شبیه سازی شده بدنی با غلظتهای بالاتر کلسیم و فسفات استفاده گردد.
محلول شبیه سازی شده بدن علاوه بر استفاده در اصلاح سطوح درون کاشت های فلزی، درژن درمانی نیزمورد استفاده قرار گرفته است. نانوذرات کلسیم فسفات مورد نیاز برای انتقال ژن به داخل هسته یاخته، میتوانند از طریق محلول شبیه سازی شده بدن به دست آمده و با دی ان ای درآمیخته شوند. مطالعات انجام شده در محیط کاشت نشان از بازدهی بیشتر انتقال ژن در کمپلکس دی ان ای با نانو ذرات کلسیم فسفاتی داشت که در محلول شبیه سازی شده بدن به دست آمده بودند. این در حالیست که کمپلکس دی ان ای با نانو ذرات کلسیم فسفات به دست آمده در محیط آبی (به عنوان کنترل تست) انتقال ژن کمتری را به درون هسته یاخته نشان دادند.
محلول فاولر (به انگلیسی: Fowler's solution) محلولی حاوی ۱٪ آرسنیت پتاسیم (KAsO2) است که به عنوان درمان یا تونیک تجویز می شود. توماس فاولر از استافورد، انگلستان، محلول را در سال ۱۷۸۶ به عنوان جایگزینی برای ثبت اختراع داروی «قطرهٔ تب و لرز بی مزه» پیشنهاد داد. از سال ۱۸۴۵، محلول فاولر به عنوان یکی از درمان های خوب برای سرطان خون شد.
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (به انگلیسی: Phosphate buffered saline) (به اختصار PBS) یک محلول بافر است که معمولأ در تحقیقات زیستی مورد استفاده قرار می گیرد. PBS یک محلول نمکی با پایهٔ آبی است که متشکل از سدیم کلرید، سدیم فسفات و در بعضی فرمول ها پتاسیم کلرید و پتاسیم فسفات می باشد. بافرهای گروه های فسفات دار کمک به ثابت ماندن pH می کنند. فشـار اسمـزی و غلظت های یونی محلول PBS تقریبأ از همه نظر باید با شرایط بدن انسان یکسان باشد (هم اندازه و هم غظت با مایع های بیولوژیکی بدن)
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate_buffered_saline
PBS به علت هم غلظت و هم نوع بودن با مواد بیولوژیکی بدن و نیز غیر سمی بودن آن برای سلول کاربردهای بسیاری دارد. از موارد استفاده از آن می توان به کاربرد آن در رقیق کردن مواد و شستن ظروف محیط کشت اشاره کرد. از PBS به همراه EDTA همچنین برای جدا کردن اتصال و تودهٔ سلول ها استفاده می شود. فلزهای دو ظرفیتی مانند روی با اینکه نمی توانند به محلول متصل شوند ولی سبب ته نشین شدن آن ها می شود به همین دلیل استفاده از بافر مناسب توصیه می شود.
روش های متفاوتی برای تهیهٔ PBS وجود دارد. بعضی از فرمول ها حاوی پتاسیم نیستند درحالی که در برخی دیگر کلسیم یا منیزیوم وجود دارد. معمولأ PBS حاوی مؤلفه های زیر است:
ساده ترین راه برای تهیهٔ محلول PBS استفاده از قرص های PBS بافری است. فرمول این قرص ها به گونه ای است که بتوان محلول آماده برای استفاده را طی انحلال قرص در مقدار معینی آب مقطر تهیه کرد. این قرص برای حجم های استاندارد ۱۰۰٬۲۰۰٬۵۰۰٬۱۰۰۰ میلی لیتر موجود می باشد.
بازپخت محلول (به انگلیسی: Solution Annealing) که گاه بازپخت با کوئنچ کردن (به انگلیسی: Quench Annealing) نیز خوانده می شود، یک عملیات حرارتی دما-بالاست که عناصر آلیاژی ماده به داخل یک "محلول-جامد" آورده می شوند. این حالت "محلول-جامد" با کوئنچ کردن ماده داخل آب یا پلیمر حفظ می شود. به دلیل اینکه این فرایند از نواحی جامد-محلول نمودار فازی آهن-کربن بهره می برد به این فرایند بازپخت محلول (Solution Annealing) می گویند. در مورد آلیاژهای غیر آهنی نیز این فرایند مربوط به نمودارهای فازی بین اجزای اصلی تشکیل دهنده آلیاژ است.
در فولادها، بازپخت محلول شامل گرمایش آن تا دماهای بالا برای مدتی نسبتاً طولانی است تا کاربیدهای آزاد به داخل محلول جامد کشیده شود و سپس آنرا به سرعت کوئنچ می کنند تا ماده در همین شکل ثابت (Freeze) شود. فولاد حاصل قابلیت شکل پذیری خواهد داشت و مقاومت به خوردگی در مقابل برخی اسیدها افزوده می شود.
گوانیلیل سیکلاز محلول (انگلیسی: Soluble guanylyl cyclase) که به اختصار «sGC» نامیده می شود، تنها گیرندهٔ شناخته شده برای نیتریک اکسید (NO) است. این پروتئین محلول در آب و داخل سلولی است و به طور مشخص در اتساع عروق در انسان نقش دارد.
این آنزیم توسط ژن های «GUCY1A2»، «GUCY1A3»، «GUCY1B2» و «GUCY1B3» کد می شود و عدد گروه آنزیم «۴.۶.۱.۲» دارد.
کل مواد جامد محلول (به انگلیسی: Total dissolved solids (TDS))، اندازه گیری محتوای ترکیبی از تمام مواد آلی و غیر آلی موجود در یک مایع در مولکولی، یونیزه یا میکرو گرانول (سلول کلوئیدی) است. تی دی اس را نمی توان به عنوان معیار اصلی مشخص کننده کیفیت آب در نظر گرفت و بیشتر درجه شفافیت آب را مشخص می کند. منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت «آلی» یا «معدنی» باشند.
آب تازه <۱٬۰۰۰ mg/L TDS
آب لب شور 1000 to ۱۰٬۰۰۰ mg/L TDS
آب شور 10,000 to ۳۰٬۰۰۰ mg/L TDS
آب نمک> ۳۰٬۰۰۰ mg/L TDS
مواد غیر آلی (معدنی) حل شده در آب شامل: مواد معدنی، فلزات و گازها می باشند. بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی هستند اما بیشتر مواد آلی به صورت محلول هستند. آلاینده های آلی ممکن است باعث بو، رنگ و طعم نامطبوع آب شوند.
مواد حاصل از تجزیه گیاهان، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی، اجزای آلی محلول در آب را تشکیل می دهند.
بسیاری از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند. مواد معدنی، گازها و مواد آلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ، طعم و بوی نامطلوب شوند. برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطانزا هستند. البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند. اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

محلول در دانشنامه آزاد پارسی

محلول (solution)
مخلوط دو یا چند ماده به منظور تشکیل فازی همگن. یکی از مواد حلالو دیگری جسم حل شوندهای است که در حلال حل می شود. اجزای سازندۀ محلول ممکن است جامد، مایعیا گازباشند. مقدار حلال معمولاً بیشتر است با این حال اگر یکی از اجزای سازنده مایع باشد، حتی اگر مقدار آن بیشتر نباشد، آن را حلال در نظر می گیرند.

ارتباط محتوایی با محلول

محلول در جدول کلمات

محلول آب و الکل
یدفرم
محلول دارویی ضد عفونی کننده
یدفرم
محلول ضدعفونی
دتول
از محلول های ضد عفونی کننده پزشکی
دتول
داخل کردن محلول در زیر پوست بدن یا درون رگ با سوزن
تزریق
مخلوط خرده نان با هر محلول خوراکی
ترید
نوعی محلول دارویی
تیزاب

معنی محلول به انگلیسی

dilution (اسم)
رقیق سازی ، محلول ، ترقیق ، رقیق شدگی
solution (اسم)
تسویه ، محلول ، حل ، راه حل ، چاره سازی ، شولش
soluble (صفت)
محلول ، حل شدنی ، قابل حل ، حل پذیر
solvable (صفت)
محلول ، حل شدنی ، قابل حل ، قابل پرداخت ، حل پذیر ، قادر به تادیه وام ، واریز شدنی
dissolved (صفت)
محلول

معنی کلمه محلول به عربی

محلول را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع محلول ها با مثال   • محلول مایع در مایع   • محلول چيست   • محلول همگن   • محلول چیست چهارم ابتدایی   • حل شونده   • مخلوط و محلول چیست   • مثال محلول مایع در مایع   • معنی محلول   • مفهوم محلول   • تعریف محلول   • معرفی محلول   • محلول یعنی چی   • محلول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محلول
کلمه : محلول
اشتباه تایپی : lpg,g
آوا : mahlul
نقش : اسم
عکس محلول : در گوگل


آیا معنی محلول مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )