برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1297 100 1

محمدحسن بن باقر نجفی

محمدحسن بن باقر نجفی در دانشنامه اسلامی

محمدحسن بن باقر نجفی
یکی از فقهای نامدار و جاودان شیعه، محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» می باشد.
شیخ محمد حسن صاحب کتاب جواهر الکلام است که شرح شرایع محقق بوده و می توان آن را دائرة المعارف فقه شیعه خواند. اکنون هیچ فقیهی خود را از جواهر بی نیاز نمی داند. این کتاب مکرر چاپ سنگی شده است و اخیرا با چاپ حروفی در قطع وزیری مشغول چاپش هستند و در حدود پنجاه جلد ۴۰۰ صفحه ای، یعنی در حدود بیست هزار صفحه خواهد شد. کتاب جواهر عظیم ترین کتاب فقهی مسلمین است و با توجه به اینکه هر سطر این کتاب مطلب علمی است و مطالعه یک صفحه آن، وقت زیاد و دقت زیادتری می خواهد، می توان حدس زد که تالیف این کتاب بیست هزار صفحه ای، چقدر نیرو برده است. او سی سال تمام یک سره کار کرد تا چنین اثر عظیمی به وجود آورده است. این کتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و عشق و ایمان یک انسان به کمال خویشتن است. صاحب جواهر شاگرد کاشف الغطا و شاگرد او سید جواد صاحب مفتاح الکرامة است و خود در نجف حوزه عظیمی داشته و شاگردان زیادی تربیت کرده است. صاحب جواهر عرب است در زمان خود مرجعیت عامه یافت و در سال ۱۲۶۶ که اوایل جلوس ناصر الدین شاه در ایران بود، درگذشت.
مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص۱۰۰.    
فقیه بزرگوار، آیة اللّه شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقا محمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی، معروف به صاحب جواهر، از شخصیتهای خود ساخته ای است که شهرت خاندان جواهری او دیگر انتساب ها را زیر شعاع خود قرار می دهد و آغاز شهرتش از همان نقطه شروع می گردد هر افتخاری که در این سلسله به ظهور پیوندد به او منتهی می گردد. گرچه از نظر نسب و سلسله انتساب تا این حد کوتاه و مختصر است، ولی در مقابل آن از نظر فضیلت و کرامت و علم و تقوی مفصل ترین حسب ها را دارد.او بانی و پایه گذار فخر جاویدان در فقه و فقاهت راستین می باشد و از نوابغی است که قرن سیزدهم هجری نظیر او را کمتر داشته است. جواهر او بهترین نشان و علامت نبوغ و کمال، و مستندترین دلیل ادعای ماست. در قرن نامبرده، ریاست و مرجعیت شئون عمومی شیعه به او منتهی گردید و او شایستگی کامل اداره این امر را داشته است، با آنکه در آن قرن علما و فقهای بزرگ دیگری نیز می زیسته ان ...

ارتباط محتوایی با محمدحسن بن باقر نجفی

محمدحسن بن باقر نجفی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی محمدحسن بن باقر نجفی   • مفهوم محمدحسن بن باقر نجفی   • تعریف محمدحسن بن باقر نجفی   • معرفی محمدحسن بن باقر نجفی   • محمدحسن بن باقر نجفی چیست   • محمدحسن بن باقر نجفی یعنی چی   • محمدحسن بن باقر نجفی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محمدحسن بن باقر نجفی
کلمه : محمدحسن بن باقر نجفی
اشتباه تایپی : lplnpsk fk fhrv k[td
عکس محمدحسن بن باقر نجفی : در گوگل

آیا معنی محمدحسن بن باقر نجفی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )