برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1269 100 1

مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام

مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام در دانشنامه اسلامی

مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام
مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام تألیف سید شمس الدین محمد بن علی بن حسین موسوی عاملی جبعی (964 - 1009 ق).
کتاب «مدارک الأحکام» از بهترین کتاب های استدلالی فقهی و یکی از بهترین شروح شرایع الإسلام تألیف محقق حلی (م 676 ق) می باشد.
کتاب شرایع الإسلام از همان ابتدای تألیف، مورد توجه فقهای عظام واقع شده و کتاب های ارزنده ای همچون «جواهر الکلام»، «مسالک الأفهام»، «مدارک الأحکام»، «مطالع الأنوار»، «دلائل الأحکام»، «مصباح الفقیه» در شرح آن نوشته شده است.
کتاب مسالک الأفهام شهید ثانی، زین الدین علی بن احمد عاملی (م 966 ق) یکی از این شروح ارزنده است. قسمت عبادات شرایع الإسلام در این کتاب، به صورت مختصر شرح داده شده است و کتاب مدارک الأحکام بمنزلۀ مکمل مسالک الأفهام می باشد زیرا صاحب مدارک به منظور رفع این نقیصه به تألیف کتاب مدارک الأحکام در شرح قسمت عبادات شرایع الإسلام پرداخته است.
در روضات الجنات این گونه آمده است، و صاحب المدارک الذی هو فی تدارک مسائل جدّه الجلیل العلام فی شرح عبادات کتاب بشرایع الإسلام.
مَدارِکُ الأحْکام فی شَرْح شَرایع الإسلام کتابی فقهی به زبان عربی تالیف ‎سید شمس الدین محمد بن علی بن حسین موسوی عاملی جبعی(۹۴۶- ۱۰۰۹ ق). این کتاب در بردارنده بخش عبادات فقه از کتاب شرایع الاسلام است که از کتاب طهارت شروع شده و به کتاب حج پایان می یابد. مدارک الاحکام از بهترین کتب فقه استدلالی است که از ابتدا مورد توجه علمای شیعه بوده و شرح های فراوانی بر آن نگاشته شده است.
سید شمس الدین محمد بن علی موسوی عاملی معروف به صاحب مدارک از عالمان شیعی در قرن ۱۰ق است. او در سال ۹۴۶ قمری در جبل عامل به دنیا آمد. سیدمحمد تحصیلاتش را در زادگاه خود آغاز و در محضر اساتیدی بزرگ علم آموخت. مشهورترین اثر او مدارک الاحکام است و حاشیه بر ألفیة الشهید، شرح المختصر النافع، حاشیه بر استبصار و حاشیه بر تهذیب از دیگر تألیفات اوست.
شَرائعُ الإسلام فی مسائل الحَلال و الحَرام مشهور ...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام   • مفهوم مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام   • تعریف مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام   • معرفی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام   • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام چیست   • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام یعنی چی   • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام
کلمه : مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام
اشتباه تایپی : lnhv; hghp;hl td avp avhmu hghsghl
عکس مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام : در گوگل

آیا معنی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )