انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1067 100 1

مدخل

/madxal/

مترادف مدخل: پیش گفتار، دیباچه، مقدمه ، ورودی ، ورود، دخول ، مداخل، درآمد، عایدی ، مورد، سرواژه، باب، در

متضاد مدخل: موخره، خروجی، خروج، مخارج، هزینه

معنی مدخل در لغت نامه دهخدا

مدخل. [ م َ خ َ ] (ع اِ) درون شو. جای درآمدن. راه درآمدن. موضع دخول. (یادداشت مؤلف ). راه دخول. محل دخول. مقابل مخرج :
خرد به جنب تو خواندآفتاب را مدخل
بدانچه دست و دلت بود جود را مدخل.
عثمان مختاری (از فرهنگ فارسی معین ).
حوضی که پیوسته آب در وی می آید و آن را بر اندازه ٔ مدخل مخرجی نباشد، لاجرم از جوانب راه جوید. (کلیله و دمنه ). مرد هشیار به جهد و کوشش مدخل ظفر و پیروزی بطلبد و به صبرو تجلد به مقصود رسد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 53).
|| گذرگاه. (یادداشت مؤلف ). راه. روزن. در : به انواع مکر و حیلت به هر مدخل فرورفتند تا خاطر از کار او فارغ کردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 373). || درآمد علم یا فنی. (فرهنگ فارسی معین ). مقدمات علوم و فنون : و کتابهائی که استادان این دانش ساخته اند از بهر نوآموزان که آنها را مدخل خوانند، بسیار دیدم. (کیهان شناخت ، از همائی در مقدمه ٔالتفهیم ص ح حاشیه ٔ 2 از فرهنگ فارسی معین ). || دخالت. دخل و تصرف. دخل و ربط : سلطان... امرا را فرمود هر ملک و شهر که بگیرند او را [ست ]، غیر او هیچکس را در آن مدخلی و تصرفی نبود. (سلجوقنامه ٔ ظهیری از فرهنگ فارسی معین ). || راه دخالت. راه عیب گیری :
خواهی که رستگار شوی راستکار باش
تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی.
سعدی.
|| مذهب. روش. (ناظم الاطباء). گویند: هو حسن المدخل فی اموره ؛ او دارای روش نیکوئی است در کارهای خود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ). حسن المذهب. (اقرب الموارد). || دهلیز. دالان. (ناظم الاطباء). رجوع به معنی اول شود. || جای دخل و آنچه از وی دخل حاصل می گردد، مانند کسب و زراعت و تجارت و جز آن. (ناظم الاطباء). رجوع به مَداخِل شود. || درآمد. (یادداشت مؤلف ). مالی که به کسی رسد. عایدی. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به مداخل شود. || هنگام دخول. (ناظم الاطباء). || در موسیقی ، درآمد. (یادداشت مؤلف ). رجوع به درآمد و پیش درآمد شود. || (مص ) درآمدن. (منتهی الارب ). دخول. رجوع به دخول شود.

مدخل. [ م ُ خ َ ] (ع اِ) جای درآوردن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 87). جای دخل کردن. (غیاث اللغات ). || (مص ) ادخال ، مقابل اخراج. (از متن اللغة). داخل گردانیدن. (از اقرب الموارد). درآوردن کسی را. (منتهی الارب ). || (ص ) داخل کرده شده. (غیاث اللغات ). مدخول. (متن اللغة). نعت مفعولی است از ادخال. رجوع به ادخال شود. || پسرخوانده. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || لئیم. (اقرب الموارد). بخیل . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ناکس. (منتهی الارب ). دعی در نسب. (یادداشت مؤلف ). پست. فرومایه :
مدخلان رارکاب زرآگین
پای آزادگان نیابد سر.
رودکی.
نان آن مدخل ز بس زشتم نمود
از پی خوردن گوارشتم نبود.
رودکی.
منم آنکه معروف گشته ست طبعم
به مدخل نکوهی به مکرم ستائی.
کریمی سمرقندی.
خرد به جنب تو خواند آفتاب را مدخل
بدانچه دست و دلت بود جود را مدخل.
عثمان مختاری (از فرهنگ فارسی معین ).
آفتاب جودت از نور افکند بر مدخلی
در زمان چون سایه بگریزد ز طبعش مدخلی.
سوزنی.

مدخل. [ م ُ خ ِ ] (ع ص ) آنکه داخل می کند و درمی آورد و درج می کند. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از ادخال. رجوع به ادخال شود.

مدخل. [ م ُ دَخ ْ خ َ ] (ع اِ) موضع دخول و درآمد. (ناظم الاطباء). جای درآمدن. (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 87). || شبه غار که در آن داخل شوند. (از متن اللغة).

مدخل. [ م ُدَخ ْ خ ِ ] (ع ص ) آنکه داخل می گردد. (ناظم الاطباء).

مدخل. [ م ِ خ َ ] (ع اِ) کلید. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مفتاح. (ناظم الاطباء).

معنی مدخل به فارسی

مدخل
جای داخل شدن، راه دخول
( اسم ) داخل کننده در آورنده .
کلید
[lexical entry] [زبان شناسی] هریک از واحدهای موجود در واژگان متـ . مدخل واژگانی
( مصدر ) تخمین نمودن .
[access control entry, ACE] [مهندسی مخابرات] مدخلی در فهرست واپایش دسترسی
[زبان شناسی] ← مدخل

معنی مدخل در فرهنگ معین

مدخل
(مَ خَ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - راه داخل شدن . ج . مداخل . ۲ - محل درآمد.
(مُ خِ) [ ع . ] (اِفا.) داخل کننده ، درآورنده .

معنی مدخل در فرهنگ فارسی عمید

مدخل
۱. جای داخل شدن، راه دخول.
۲. کلمه ای در فرهنگ، دایرة المعارف، لغت نامه، و مانند آن که تعریف و توضیحاتی برای آن داده می شود.
۳. درآمد.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] دخالت، اثرگذاری.
۵. (اسم مصدر) [قدیمی] اعتراض، خرده، ایراد: خواهی که رستگار شوی راست کار باش / تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی (سعدی۲: ۶۸۰).
۱. خسیس.
۲. (اسم، صفت) ناکس، لئیم.

مدخل در دانشنامه اسلامی

مدخل
معنی مُدْخَلَ: داخل كردن (مصدر ميمي است و مدخل صدق يعني داخل كردني كه همه لوازم يك دخول موفق و در سلامت كامل را داشته باشد)
ریشه کلمه:
دخل‌ (۱۲۶ بار)
«مدخل الی التفسیر و علوم القرآن» کتابی است به زبان عربی، نوشته دکتر عبد الجواد خلف که به موضوع تفسیر و علوم قرآنی می پردازد.
نویسنده در این کتاب از وحی الهی که در قرآن کریم متجلی است به عنوان ریشه های تمدن اسلامی یاد می کند، تمدنی که با تکیه و اعتماد بر منبع عظیم قرآن، نظم و نسق خاصی یافته و روشی از زندگانی به سایر امت ها در همه زمان ها و مکان ها ارائه کرده است. مراد نویسنده از وحی الهی در مفهوم تمدن اسلامی اعم از قرآن، که از آن به وحی جلی، و سنت، که از آن به وحی خفی تعبیر می کند می باشد. نگارنده معتقد است که تمدن هرقومی از دیانت ایشان مایه می گیرد و حتی تمدن امت هایی که فاقد دین هستند از دین ایشان سرچشمه می گیرد و دین آنها همانا عبارتست از اینکه: «هیچ دینی ندارند». و این ازآن روست که «دین» امری غریزی در وجود انسان است که بشر نمی تواند نسبت بدان بی اعتنا باشد. نویسنده از آنجا که سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلّم را بیان و تفسیر قرآن کریم می داند، به اهمیت علم تفسیر در بیان مراد خداوند متعال چه در عقاید و چه در احکام و چه در اخلاقیات اشاره کرده و علومی را که در خدمت تفسیر قرآن درمی آیند برمی شمرد. ازاین رو نگارنده مطالب کتاب را در دو بخش اساسی خلاصه می کند: در بخش اول به موضوعاتی می پردازد که در بحث و بررسی ریشه های تمدن اسلامی مهم به شمار می رود. و در بخش دوم برخی از موضوعات مرتبط با علم تفسیر قرآن و نیز علوم قرآنی را یادآور می شود.
«مدخل الی تفسیر القرآن و علومه» تالیف دکتر عدنان محمد زرزور، استاد و رئیس بخش تفسیر و حدیث دانشگاه قطر می باشد که در سال ۱۴۱۶ ه-. ق به زبان عربی جهت فراگیری دانش پژوهان رشته تفسیر قرآن در دانشگاه نگارش یافته است.
احتیاج به شناخت پرودگار- که بر همگان لازم است- بی نیاز از علوم قرآنی، شناخت تاریخ قرآن و آشنایی با تعابیر و معانی و اسرار اعجاز قرآن نمی باشد لذا مؤلف فراگیری مطالب این کتاب را به پژوهشگران توصیه می نماید.
مؤلف:آیت الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی
مؤلف محترم که از مراجع معظم تقلید می باشند و هم اکنون درس خارج فقه و اصول
ایشان محفلی است برای تربیت شاگردان مکتب اهل بیت(ع)،و خود یکی از فقهای
به نام بوده،حدود 26 سال قبل(همانگونه که خود در مقدمۀ کتاب می گوید)فرصتی
برای ایشان بدست آمده که در آن پیرامون بعضی از مسائل علوم قرآنی بحث
نام کتاب: مدخل التفسیر مؤلف: آیت الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی، می باشد.
مؤلف محترم که از مراجع معظم تقلید می باشند و هم اکنون درس خارج فقه و اصول ایشان محفلی است برای تربیت شاگردان مکتب اهل بیت علیه السّلام ، و خود یکی از فقهای به نام بوده، حدود ۲۶ سال قبل (همانگونه که خود در مقدمه کتاب می گوید) فرصتی برای ایشان بدست آمده که در آن پیرامون بعضی از مسائل علوم قرآنی بحث نموده است آنگاه این مجموعه را به نام «مدخل التفسیر» نامگذاری و منتشر کرده در این کتاب سه موضوع از مسائل مهم علوم قرآنی (یعنی- اعجاز، قراءآت و عدم تحریف قرآن) مورد بحث قرار گرفته گرچه روش مؤلف در این کتاب بر خلاصه گویی است اما فصل آخر کتاب که مربوط به عدم تحریف قرآن است بطور مبسوط بحث شده است.
ساختار کتاب
کتاب دارای یک مقدمه و ۸ فصل می باشد: فصل اول: درباره حقیقت معجزه فصل دوم: پیرامون اعجاز قرآن فصل سوم: درباره وجوه اعجاز قرآن فصل چهارم: شبهات مربوط به اعجاز قرآن فصل پنجم: پیرامون مساله قراءات فصل ششم: درباره اصول تفسیر فصل هفتم: بحث درباره عدم تحریف قرآن فصل هشتم: شبهات قائلین به تحریف.
ویژگی ها
کتاب مدخل التفسیر پیرامون بعضی از مسائل علوم قرآنی بحث نموده و دارای ویژگیهای ذیل می باشد.۱- فصل هشتم- شبهات قائلین به تحریف- گرچه روش کتاب در بیان مطالب خلاصه گویی است و حداکثر مطالب بیان شده به صورت خلاصه می باشد. اما فصل هشتم که مربوط است به شبهات قائلین به تحریف مطالب (به لحاظ اهمیت آن نزد نویسنده) بصورت گسترده بیان شده است وی در این باره ۵ مورد از شبهات قائلین به تحریف را همراه با ادله و جواب آنها ذکر نموده روایات مربوط به آن را نیز تشریح می نماید. ۲- فصل پنجم بحث تواتر قراآت- در این فصل ادله منکرین و قائلین به تواتر قراآت بررسی شده و از نظر شیعه عدم تواتر را اثبات می نماید.۳- فصل چهارم- پیرامون شبهات مربوط به معجزه بودن قرآن- در این فصل ۷ مورد از شبهات همراه با جواب آنها بررسی شد. و در پایان کسانی که ادعای معارضه با قرآن و نیز ادعای نبوت می کرده اند نام می برد.
نسخه شناسی
...
مدخل إلی الإمامة، اثر سید کمال حیدری، رساله ای است پیرامون اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت(ع) درباره موضوع امامت.
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار محور، تنظیم شده است. نویسنده در ابتدا، موضوع استمرار امامت و عدد ائمه را مورد بررسی قرار داده و سپس، ضمن تعیین مصادیق ائمه از خلال روایات صحیح، به موضوع مهدویت، پرداخته است.
در مقدمه، به موضوع کتاب و اهمیت آن، اشاره گردیده است.
نویسنده پیش از آغاز کتاب، به عنوان تمهید، به تحریر محل نزاع و بیان عناصر نظام فکری مکتب اهل سنت، پیرامون مسئله امامت پرداخته و به مؤلفه های زیر، به عنوان مهم ترین این عناصر، اشاره نموده است:
محور نخست، پیرامون استمرار امامت و همیشگی بودن آن است. نویسنده از دو طریق زیر، به بررسی دلایل استمرار امامت، پرداخته است:
پس از آنکه در محور نخست، ثابت گردید که امامت، پدیده ای مستمر و غیر منطقع می باشد، در محور دوم، به بررسی این نکته پرداخته شده است که آیا عدد ائمه، منحصر در عدد خاصی است، یا اینکه عددی برای آن معین نگردیده است؟ نویسنده پیرامون این موضوع، به این نکته اشاره نموده که اتباع مکتب اهل بیت(ع)، به دلیل تبعیت از روایات صحیحی که در این باره، از پیامبر(ص) وارد گردیده، معتقد به حصر عدد ائمه، در دوازده تن می باشند.


مدخل در جدول کلمات

مدخل
ورودی
مدخل ورود غذا
دهان

معنی مدخل به انگلیسی

access (اسم)
دسترسی ، دسترس ، دست یابی ، راه ، راه دسترس ، مدخل ، اجازه دخول ، تقریب ، وسیله حصول ، بروز مرض ، اصابت ، دسترسی یا مجال مقاربت ، تقرب به خدا ، حمله
entry (اسم)
راه ، مدخل ، ورود ، دخول ، ثبت ، ادخال ، راهرودر ، ثبت در دفتر ، چیز ثبت شده یا وارد شده
portal (اسم)
باب ، مدخل ، ایوان ، سر در ، دروازه ، سیاهرگ باب کبد
entrance (اسم)
مدخل ، ورود ، ورودیه ، اجازه ورود ، درون رفت ، حق ورود ، دروازهءدخول ، درب مدخل
gateway (اسم)
مدخل ، دروازه
gate (اسم)
باب ، مدخل ، ورودیه ، دریچه ، دروازه ، گیت ، در بزرگ ، دریجه سد ، وسایل ورود
entree (اسم)
مدخل ، ورود ، دخول ، اجازهء ورود ، غذای اصلی
mouth (اسم)
مدخل ، دهانه ، بیان ، غنچه ، دهان
firth (اسم)
مدخل ، خلیج کوچک ، خور ، شعبه رود
estuary (اسم)
مدخل ، خور
foreword (اسم)
مدخل ، سراغاز ، دیباچه ، پیش گفتار
ostium (اسم)
مدخل ، روزنه

معنی کلمه مدخل به عربی

مدخل
بوابة , دخول , فم , مدخل , مصب , وصول
مدخل

مدخل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد ١٤:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٣
در پهلوی " ویتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
|

توحید ٠٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧
گلوگاه
|

حسین فیاضی ١٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤
ورودی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مدخل در جدول   • معنی عود   • مدخل در دایره المعارف   • دخول   • معنی مدخل   • مفهوم مدخل   • تعریف مدخل   • معرفی مدخل   • مدخل چیست   • مدخل یعنی چی   • مدخل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدخل
کلمه : مدخل
اشتباه تایپی : lnog
آوا : madxal
نقش : اسم
عکس مدخل : در گوگل


آیا معنی مدخل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )