انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1099 100 1

مدرسه

/madrese/

مترادف مدرسه: آموزشگاه، دانش سرا، دانشکده، دبستان، دبیرستان، مکتب

برابر پارسی: آموزشگاه

معنی مدرسه در لغت نامه دهخدا

مدرسة. [ م ُ دَرْرِ س َ ] (ع ص ) تأنیث مُدَرِّس. رجوع به مدرس شود.

مدرسه. [ م َ رَ / رِ س َ / س ِ ] (ع اِ) آنجا که درس دهند و درس خوانند. آموزشگاه. مکتب. دبستان. دبیرستان. جای تدریس. جای آموختن علوم و فنون.
- مدرسه ٔ ابتدائی ؛ مدرسه ای که در آن کودکان نوآموز را درس آموزند و دوره ٔآن در ایران شش سال بود و اکنون پنج سال است. دبستان.
- مدرسه ٔ دولتی ؛ مدرسه ای که از طرف دولت و با هزینه ٔ دولتی تأسیس شده باشد و از شاگردان آن بابت حق التعلیم پولی نگیرند یا مبلغی اندک گیرند. مقابل مدرسه ٔ غیر دولتی و مدرسه ٔ ملی.
- مدرسه ٔ راهنمائی ؛ مدارسی که اخیراً در ایران تأسیس شده است و دانش آموزان را پس از گذراندن دوره ٔ پنج ساله ٔ ابتدائی بدانها هدایت کنند تا با آموختن مقدماتی از فنون و حرف متداول برای خدمات آزاد اجتماعی آماده شوند. این مدارس در نظام جدید آموزشی ایران جانشین دوره ٔ اوّل دبیرستانهاست.
- مدرسه ٔ عالی ؛ مدرسه ای که در آن کسانی درس خوانند که دوره ٔ دوم متوسطه را گذرانده باشند. دانشگاه.
- مدرسه ٔ غیرانتفاعی . رجوع به مدرسه ٔ ملّی شود.
- مدرسه ٔ متوسطه ؛ مدرسه ای که بین دبستان (اکنون بین دوره ٔ راهنمائی ) و مدرسه ٔ عالی است و دوره ٔ آن شش سال (اکنون 4 سال ) است. و دانش آموزان آن در رشته های گوناگون علم و ادب درس خوانند.
- مدرسه ٔملی ؛ مدرسه ای که هزینه ٔ شخص یا اشخاصی را میپردازند و از دانش آموزان و یا دانش جویان در مقابل تعلیم ، پول دریافت می کنند. مدرسه ٔ غیرانتفاعی.

معنی مدرسه به فارسی

مدرسه
جای درس خواندن، محل درس دادن، آموزشگاه، مدارس جمع
( اسم ) مونث مدرس جمع : مدرسات .
آنجا که درس دهند و بخوانند
نام مدرسه یی که امام ابوالحسن محمد بن شعیب البیهقی فقیه شافعی در اوائل قرن چهارم هجری در کوی سیار نیشابور بنا کرده است و اسعد بن مسعود عتبی نیشابوری فقیه مشهور در آنجا ساکن بوده است این مدرسه را مدرسه کوی سیار نیشابور هم میگفته اند و امام ابوالحسن علی بن الحسین بیهقی نیز چندی در همین مدرسه تدریس میکرده وی اوقات طلاب این مدرسه را به سه قسمت کرد :یک قسمت برای تدریس و یک قست برای املای حدیث و یک قسمت برای تذکیر و وعظ مسلمانان . این مدرسه یک بار نیز در ابتدای قرن پنجم هجری بوسیله امام جمال الاسلام حسین ابن محمد بن حسن الفوران تعمیر شده است و مدفن وی نیز در همین مدرسه است و امام الحرمین ابوالمعالی عبدالملک بن عبدالله جوینی استاد غزالی درهمین مدرسه نزد ابوالقاسم الاسکاف الاسفراینی اصول می آموخت .
مدرسه یی ببغداد نزدیک قبر شیخ ابواسحاق فیروز آبادی و آن محله و مقبره و مدرسه منسوب به تاج الملک ابوالغنائم مرزبان بن خسرو فیروز است که در دولت ملکشاه سلجوقی پس از نظام الملک وزیر بوده است. ( معجم البلدان ) این مدرسه بوسیله تاج الملک قمی ( متوفی به سال ۴۸۶ ) ساخته شده است .
این مدرسه که اکنون بنام مدرسه چهار باغ شهرت دارد و بنام های مدرسه سلطانی و مدرسه مادرشاه نیز خوانده شده است از جهت ظرافت و نفاست معماری و کاشیکاری و حسن منظر و صفا و روحانیت بسیار ممتاز است . این مدرسه بفرمان شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه سلسله صفویه در سال ۱۱۱۸ ه.ق .بنیاد گذاشته شد و کتیبه منظومی بخط نستعلیق بسیار زیبا در داخل دالان وجود دارد و شعر آخر کتیبه که مشتمل بر ماده تاریخ نیز میباشد این است : [ مسجد سلطان عادل ماه برج مشرقین مدرس عالیجناب شاه دین سلطان حسین ] مساحت ساختمان و صحن مدرسه قریب ۸۵٠٠ متر مربع است و صحن آن بشکل مربع مستطیل است نهر بزرگی که از شعب زاینده رود است از وسط آن میگذرد. ساختمان مدرسه مثل اغلب مدارس قدیمه دو طبقه است و دور تا دور طبقه فوقانی و تحتانی ایوان های زیبا و خوش طرحی وجود دارد که در عقب آنها حجرات طلاب قرار گرفته است و ضمنا چهار ایوان در وسط چهار ضلع ساختمان بنا شده است . ایوان جنوبی مدرسه منتهی به گنبد عظیم و باشکوهی میشود.
درس خوانده
مدرسه دیده
یکی از مدارس بزرگ و آباد که در آخر قرن گذشته پی ریزی شد و در آغاز این قرن به پایان رسید. مدرسه یی است که اکنون مدرسه مطهری نام گرفته است و در تهران در کنار مجلس شورای ملی واقع است. بانی این مدرسه میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی صدر اعظم وقت و رجل سیاسی و تجدد خواه دوره ناصرالدین شاه قاجار است . این مدرسه پس از مدرسه چهار باغ اصفهان بزرگ ترین و با شکوه ترین بنای مذهبی در ایران است . سپهسالار در سال ۱۲۹۶ ه.ق . یعنی دو سال پیش از مرگش پی ریزی و بنیان گذاری این ساختمان عظیم را آغاز کرد و خود تا سال ۱۲۹۷ ه.ق .در ساختمان آن دخالت و نظارت میکرد و چون در سال ۱۲۹۸ ه.ق .در مشهد بدرود حیات گفت برادرش یحیی خان مشیرالدوله در تکمیل و اتمام این بنا همت گماشت ولی روزگار باو نیز مجال نداد که ساختمان را از هر حیث تمام کند و پس از مرگ وی قسمتی از ناتمامیها و تزیینات تدریجا بوسیله نایب التولیه های وقت انجام یافت . همزمان با تاسیس دانشگاه تهران وزارت فرهنگ وقت در سال ۱۳۱۳ ه.ش . آنجا را محل دانشکده معقول و منقول قرار داد ولی بعدا این دانشکده به محل دیگر منتقل شد . این مدرسه شامل مدرسه و مسجد هر دو میباشد و بهر دو اسم نیز شهرت دارد و از بزرگترین مدارس تهران است . طول صحن آن تقریبا ۶۲ و عرض آن ۶۱ متر است . ساختمانش دو طبقه و در هر طبقه حجراتی جهت سکنای طلاب ساخته شده که مجموع آنها قریب شصت حجره است . در چهار طرف اضلاع ساختمان چهار ایوان قرار دارد که ایوان بزرگ اصلی در طرف جنوب واقع شده و منتهی به مقصوره و گنبد عظیم میشود. گنبد و شبستان آن از نظر بزرگی و عظمت کمتر از گنبدهای مساجد بزرگ دوره صفویه نیست ولی از نظر زیبائی و مهندسی بپایه آنها نمیرسد مدرسه ناصریه .
این مدرسه که اکنون بنام مدرسه چهار باغ شهرت دارد و بنام های مدرسه سلطانی و مدرسه مادرشاه نیز خوانده شده است از جهت ظرافت و نفاست معماری و کاشیکاری و حسن منظر و صفا و روحانیت بسیار ممتاز است . این مدرسه بفرمان شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه سلسله صفویه در سال ۱۱۱۸ ه.ق .بنیاد گذاشته شد و کتیبه منظومی بخط نستعلیق بسیار زیبا در داخل دالان وجود دارد و شعر آخر کتیبه که مشتمل بر ماده تاریخ نیز میباشد این است : [ مسجد سلطان عادل ماه برج مشرقین مدرس عالیجناب شاه دین سلطان حسین ] مساحت ساختمان و صحن مدرسه قریب ۸۵٠٠ متر مربع است و صحن آن بشکل مربع مستطیل است نهر بزرگی که از شعب زاینده رود است از وسط آن میگذرد. ساختمان مدرسه مثل اغلب مدارس قدیمه دو طبقه است و دور تا دور طبقه فوقانی و تحتانی ایوان های زیبا و خوش طرحی وجود دارد که در عقب آنها حجرات طلاب قرار گرفته است و ضمنا چهار ایوان در وسط چهار ضلع ساختمان بنا شده است . ایوان جنوبی مدرسه منتهی به گنبد عظیم و باشکوهی میشود.
نام یکی از مدارس نیشابور که پیش از حمله ترکان غز بخراسان معمور بوده است.
نام یکی از مدارس مشهور نیشابور که تا اواخر قرن ششم از آبادی آن اطلاع در دست است و ابوسلیمان فندق بن ایوب جد ابوالحسن علی بن قاسم بیهقی مولف تاریخ بیهق در آن تدریس میکرد و گویا این همان مدرسه باشد که نصر بن ناصر الدین سبکتکین سپهسالار خراسان از طرف محمود بن سبکتکین درسال ۳۸۹ ه. در جوار قاضی الوالعلائ صاعد بن محمد آنرا ساخت و در بعضی م آخذ نام آن [ سعدیه ] هم ضبط شده است .
این مدرسه که اکنون بنام مدرسه چهار باغ شهرت دارد و بنام های مدرسه سلطانی و مدرسه مادرشاه نیز خوانده شده است از جهت ظرافت و نفاست معماری و کاشیکاری و حسن منظر و صفا و روحانیت بسیار ممتاز است . این مدرسه بفرمان شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه سلسله صفویه در سال ۱۱۱۸ ه.ق .بنیاد گذاشته شد و کتیبه منظومی بخط نستعلیق بسیار زیبا در داخل دالان وجود دارد و شعر آخر کتیبه که مشتمل بر ماده تاریخ نیز میباشد این است : [ مسجد سلطان عادل ماه برج مشرقین مدرس عالیجناب شاه دین سلطان حسین ] مساحت ساختمان و صحن مدرسه قریب ۸۵٠٠ متر مربع است و صحن آن بشکل مربع مستطیل است نهر بزرگی که از شعب زاینده رود است از وسط آن میگذرد. ساختمان مدرسه مثل اغلب مدارس قدیمه دو طبقه است و دور تا دور طبقه فوقانی و تحتانی ایوان های زیبا و خوش طرحی وجود دارد که در عقب آنها حجرات طلاب قرار گرفته است و ضمنا چهار ایوان در وسط چهار ضلع ساختمان بنا شده است . ایوان جنوبی مدرسه منتهی به گنبد عظیم و باشکوهی میشود.
مدرسه مستنصریه . مدرسه ای بود در بغداد که در سال ۶۲۵ ه. بامر المستنصر بالله عباسی آغاز شد و در ۶۳۱ ه. اختتام یافت .
یکی از مدارس بزرگ و آباد که در آخر قرن گذشته پی ریزی شد و در آغاز این قرن به پایان رسید. مدرسه یی است که اکنون مدرسه مطهری نام گرفته است و در تهران در کنار مجلس شورای ملی واقع است. بانی این مدرسه میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی صدر اعظم وقت و رجل سیاسی و تجدد خواه دوره ناصرالدین شاه قاجار است . این مدرسه پس از مدرسه چهار باغ اصفهان بزرگ ترین و با شکوه ترین بنای مذهبی در ایران است . سپهسالار در سال ۱۲۹۶ ه.ق . یعنی دو سال پیش از مرگش پی ریزی و بنیان گذاری این ساختمان عظیم را آغاز کرد و خود تا سال ۱۲۹۷ ه.ق .در ساختمان آن دخالت و نظارت میکرد و چون در سال ۱۲۹۸ ه.ق .در مشهد بدرود حیات گفت برادرش یحیی خان مشیرالدوله در تکمیل و اتمام این بنا همت گماشت ولی روزگار باو نیز مجال نداد که ساختمان را از هر حیث تمام کند و پس از مرگ وی قسمتی از ناتمامیها و تزیینات تدریجا بوسیله نایب التولیه های وقت انجام یافت . همزمان با تاسیس دانشگاه تهران وزارت فرهنگ وقت در سال ۱۳۱۳ ه.ش . آنجا را محل دانشکده معقول و منقول قرار داد ولی بعدا این دانشکده به محل دیگر منتقل شد . این مدرسه شامل مدرسه و مسجد هر دو میباشد و بهر دو اسم نیز شهرت دارد و از بزرگترین مدارس تهران است . طول صحن آن تقریبا ۶۲ و عرض آن ۶۱ متر است . ساختمانش دو طبقه و در هر طبقه حجراتی جهت سکنای طلاب ساخته شده که مجموع آنها قریب شصت حجره است . در چهار طرف اضلاع ساختمان چهار ایوان قرار دارد که ایوان بزرگ اصلی در طرف جنوب واقع شده و منتهی به مقصوره و گنبد عظیم میشود. گنبد و شبستان آن از نظر بزرگی و عظمت کمتر از گنبدهای مساجد بزرگ دوره صفویه نیست ولی از نظر زیبائی و مهندسی بپایه آنها نمیرسد مدرسه ناصریه .
مدارس نظامیه .
پیروان مکتب فلسفی اسکلاستیک
[children's crossing advisor] [حمل ونقل درون شهری] شخصی آموزش دیده که مسئولیت عبور دادن دانش آموزان را از عرض خیابان در ساعات خاصی از روز بر عهده دارد
دهی از دهستان بتوند بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع در ۶٠ هزار گزی جنوب خاوری شوشتر و ۱۲ هزار گزی شوسه مسجد سلیمان به هفت گل . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن گرم سیری مالاریایی است .
(صفت) دو یا چند شاگرد یا معلم که در یک مدرسه بتحصیل یا تعلم مشغول باشند.

معنی مدرسه در فرهنگ معین

مدرسه
(مَ رَ س ) [ ع . مدرسة ] (اِ.) محل درس دادن و علم آموختن . ج . مدارس .

معنی مدرسه در فرهنگ فارسی عمید

مدرسه
جای درس خواندن، محل درس دادن، آموزشگاه.
دو یا چند شاگرد که در یک مدرسه درس بخوانند.

مدرسه در دانشنامه اسلامی

این مدرسه در محله «حیّ السعد»، در مسیر کوفه به نجف واقع شده. سید محمد کلانتر یکی از بزرگان نجف اقدام به تأسیس این مجتمع علمی نمود و 208 حجره دارد.
برخورداری از برنامه منظم درسی به همراه امتحانات و تشویق طلاب ممتاز از خصایص این مدرسه بوده و در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مدرسه دینی نجف است.
سعید بابایی حائری، گزیده سیمای نجف اشرف ، نشرمشعر، ص50.
مدرسه آقا بابا خان مدرسه ای در شیراز مربوط به دوره زندیه در کنار مسجد جامع شیراز و بازار وکیل. ساخت این مدرسه به دستور کریم خان زند شروع و با مرگ او، توسط آقاباباخان بارفروشی مازندرانی در سال ۱۲۴۰ تکمیل شد.
یکی از مدارس قدیمی و آباد در شیراز که متصل به مسجد وکیل و در جنوب شرقی آن قرار دارد. گوشه غربی این مدرسه، به دیوار شبستان مسجد متصل است. کوچه کم عرضی در سمت غرب، میان مدرسه و بازار وکیل قرار دارد. تنها درب ورودی مدرسه در گوشه جنوبی آن است که در کوچه نسبتاً وسیعی باز می شود.
مدرسه اسلامی مدینة العلم (City of Knowledge Islamic Center) واقع در شهر پومونا، در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا، مدرسه ای اسلامی-شیعی متشکل از مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برای دانش آموزان مسلمان است. این مدرسه اسلامی توسط برخی خانواده های مسلمان تاسیس شد که احساس می کردند سیستمِ مدارس دولتی، محیط یا آموزشی که آنان برای کودکان خود می خواستند ارائه نمی دهد.
در سال ۱۹۹۴، مدرسه شهر دانش توسط برخی خانواده های مسلمان تاسیس شد که احساس می کردند سیستمِ مدارس دولتی، محیط یا آموزشی که آنان برای کودکان خود می خواستند ارائه نمی دهد. از آن زمان تاکنون این مدرسه به عنوان یک جامعه اسلامی عمل می کند.مدرسه در دانشنامه ویکی پدیا

مدرسه
مدرسه یا مکتب مکان آموزشی است که برای آموزش دانش آموزان تحت رهبری معلمان طراحی شده است. در زبان امروزی به مکان های آموزشی پائین تر از سطح آموزش عالی که، آموزش عمومی در آن ها صورت می گیرد، گفته می شود.
پلان فشرده
پلان حیاط دار
پلان شعاعی
پلان خطی
پلان ارگانیک
بیشتر کشورها سیستم آموزشی ویژه ای دارند، که بنابراین سیستم شرکت در مدارس اجباری می باشد. نام مدارس در کشورهای مختلف متفاوت است که عموماً شامل مدارس ابتدایی برای کودکان و راهنمایی برای نوجوانانی که تحصیلات ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، می شود.
در ایران مدرسه ها در سه گروه دبستان، متوسطه دوره اول که در گذشته راهنمایی بود و متوسطه دوره دوم که در گذشته دبیرستان بود (هنرستان ها، از نظر مقطع، برابر با دبیرستان ها هستند) می باشند. در مدرسه کسانی هستند که مسئولیتهایی را بر عهده دارند مانند مدیر که ریاست مدرسه را بر عهده دارد و معاون های آموزشی، تربیتی (پرورشی)، فناوری و آموزگاران. مدرسه زیر نظر ادارهٔ آموزش و پرورش هر شهر اداره می شود. بجز این مدارس دانش آموزان می توانند برای یادگیری به مراکز دیگری قبل یا بعد از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی مراجعه کنند.
کودکستان ها و مهدکودک ها که پیش از مدارس ابتدایی هستند، برای کودکان بسیار کوچک (عموما بین ۳ تا ۵ سال) مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از مدارس راهنمایی و دبیرستان دانش آموزان به دانشگاه برای تحصیلات عالی می روند. همچنین مدارس غیرانتفاعی وجود دارند که زمانی ساخته می شوند که دولت نمی تواند از تحصیلات (رشته) خاص پشتیبانی کند یا وسایل آزمایشگاهی مناسبی را در اختیار دانش آموزان قرار نمی دهد. اولین مدرسه در تاریخ مدرن ایران، مدرسه دارالفنون بود که میرزا تقی خان امیر کبیر آن را در زمان ناصرالدین شاه قاجار تأسیس نمود.
عکس مدرسه
مدرسه برای آموزش دانش آموزان توسط معلمان است.
مدرسه (نشریه)
مدرسه (روستا)
مدرسه (اسلام)
مدرسه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مدرسه در کاربرد اسلامی آن شامل مراکزی است که به صورت سنتی و با پیشینه زیاد به تعلیم دینی و علوم دیگر می پردازند.
حوزه علمیه
مکتب خانه
مدرسه در زبان فارسی و عربی به صورت همان معنی عام مکان یادگیری هرگونه علم و دانش است. اما در اصطلاح اسلامی آن اولین بار به مراکز دینی و علمی سنتی گفته شده که درگذشته در سرزمین های اسلامی وجود داشته است. و امروزه اصطلاح Madrasah در زبان های اروپایی صرفاً به همین معنی است.
مدارس در اصطلاح اسلامی آن شامل مدارس عامه، خاصه، و جامع است که در زمینه های قرآنی و دینی و علمی فعالند.
در آغاز اسلام مدارس مدون وجود نداشته و نوجوانان در مکتب خانه ها، مساجد یا خانه ها بطور سنتی خواندن قرآن و در درجه بعد بطور عام خواندن و نوشتن می آموختند که جزو اولین آموخته های نوجوانان مسلمان بوده است.
مدرسه، در زبان عربی جای درس و آموزش را می گویند، و در لهجه محلی فارسی زبانان افغانستان به آموزشگاه مذهبی که تعالیم اسلامی دران فراگرفته می شود، اطلاق می گردد. مدرسه در ولسوالی شهدا به روستای گفته می شود که در یک کیلو متری مرکز ولسوالی به طرف شرق آن قرار داشته و متشکل از پنج قریه فرعی دیگر به نامهای، رغنکان، پالیل، پشتان و اروان، می باشد. نام اصلی روستای مدرسه، اولیل (Olil) بوده که مشتق از کلیمه هولیک، هولیل، و اولیل که در زبان قدیم دری تاجیکی به سنگ شفابخش گفته می شد که گویا درآنجا سنگ بوده که مردم به اعتقاد وصف شفابخشی و تقدس آن جهت التیام و درمان امراض و بیماری های مزمن و غیرقابل اعلاج، احترام می کردند. البته هیچ مدرک جهت اثبات این مدعا که موثقیت آن را تآئید نماید، وجود ندار د. نام اولیل در اواخر سده ۱۴ میلادی بعد ازینکه مردم به دانش و علم اسلامی آگاهی یافتند، اعتقاد به تقدس اشیای مثل سنگ رامردود شمرده و نام "اولیل" را به "مدرسه" تبدیل ساختند.
این ده ازآن جهت به مدرسه مسمی گردید که درین ده علمای دینی مشهور از بخاراکه تحصیلات دینی وسیع در کشورهای مختلف جهان داشند، متوطن شدند و مردم را به فراگیری تعلیمات دینی فراخواندند. و دانشجویان زیادی از گوشه های مختلف افغانستان به آنجا مراجعت می کردند. بنابرین، نام این روستا از "اولیل" به "مدرسه" تغیر کرد.
در حال حاضر ۲۳۲ خانوار درین قریه زندگی داشته (به شمول قریجات فرعی آن) و مردم آن باداشتند یک وحدت کامل قومی درحقیقت یک خانواده برزگی را تشکیل داده و مردم آن تماماً باهم دور یک دستخوان صرف غذا نموده و از زندگی دسته جمعی لذت می برند. اهالی این روستا در گذشته به علت آسیب پزیری که بعضی از فرماندهان محلی مسلح دوران آشوبگریهای داخلی افغانستان دچار تفریقه شده و لی در حال حاضر یک وحدت نمونه ئی را تجربه می کنند. این اتحاد و یکپارچگی به آن ها قوت کاری و قومی وسیع را به بار آورده که قابل وصف می باشد.
مدرسه (انگلیسی: A Class to Remember) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی یامادا یوجی است که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کئیکو تاکشیتا، کیوشی آتسومی، تاکاشی ساسانو، و ماساتو هاگیوارا اشاره کرد.
مدرسه (به هندی: Paathshaala) فیلمی است محصول سال ۲۰۱۰ و به کارگردانی میلیند یوکی است. در این فیلم بازیگرانی همچون شاهد کاپور، آیشا تاکیا، نانا پاتیکار، آویکا گور، سوشانت سینگ، سراب شوکلا، آنجان سیرواستاو، سوشمیتا موکرجی ایفای نقش کرده اند.
۱۶ آوریل ۲۰۱۰ (۲۰۱۰-04-۱۶)
فصلنامه مدرسه از نشریات ایرانی بود که به مباحث تخصصی علوم انسانی می پرداخت و در سال ۸۴ کار خود را آغاز کرد. روزنامه شرق دربارهٔ این نشریه می نویسد: «اولین شماره مجله مدرسه با صاحب امتیازی حسین خسروشاهی، سردبیری جلال توکلیان و دبیری تحریریه رضا خجسته رحیمی تیرماه ۸۴ منتشر شد. حمایت مالی از این نشریه را نیز مؤسسه غیرانتفاعی «معرفت و پژوهش» عهده دار است که در سال های گذشته کلاس ها و برنامه های متنوعی را در حوزه فلسفه و فرهنگ و اخلاق برگزار کرده است.» این مجله را می توان یکی از تریبون های روشنفکری دینی دانست که پیشتر برخی از نشریات آنان همچون کیان توقیف شده بود؛ و برخی از روشنفکران وابسته به این نحله فکری از جمله دکتر سروش، محمد مجتهد شبستری و کدیور تحت فشار قرار گرفته بودند.
فصلنامه مدرسه در ۱۵ آبان ۸۶ توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علت توقیف مصاحبه ای با محمد مجتهد شبستری، از متالهان و روشنفکران دینی ایران عنوان شد که وزارت ارشاد آنرا الحادی دانسته بود. تعدادی از روشنفکران ایرانی در بیانیه ای به توقیف این فصلنامه اعتراض کردند.
مدرسه ۲۲ بهمن مربوط به اوایل دوره پهلوی است و در ارومیه، تقاطع خیابان امام و خیام شمالی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۷۲۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مدرسه آزاد مربوط به اوایل دوره پهلوی است و در همدان، ابتدای خیابان شریعتی، روبروی بانک کارگشایی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۶۲۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
حوزه علمیه آقاباباخان یکی از قدیمی ترین مدارس علمیه شیراز و استان فارس است.
مدرسه آقا باباخان (مدرسه وکیل) مربوط به دوره زند است و در شیراز، جنوب دیوار جنوبی چهل ستون، مسجد وکیل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ با شمارهٔ ثبت ۶۰۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. «حاج محمدحسین خان صدراعظم اصفهانی» این مدرسه را احداث و «آقاباباخان حسین» مراحل احداث آن را در سال ۱۲۴۰ هجری به اتمام رسانده است. مدرسهٔ آقاباباخان در جنب مسجد جامع شیراز و بازار وکیل و در محلهٔ درب شاهزاده واقع شده است.
از سال 1377 هجری شمسی تا کنون تولیت مدرسه علمیه آقاباباخان شیراز را علی اکبر کلانتری برعهده دارد که تعدادی از طلاب علوم دینی را در آن پرورش میدهد.
مدرسه آقا ضیاءالدین از جمله بناهای قدیمی شهر اراک و سومین مدرسه این شهر محسوب می شود که بدست حاج حسن ملک التجار تبریزی (۱۲۶۰ هجری قمری - ۱۳۲۲ هجری قمری) در خلال سال های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ هجری قمری مورد بهره برداری در نقش یک مکان آموزشی قرار گرفت. این مدرسه و مسجد همنامش در مجاورت هم در میدان ارک اراک بنا شده اند و وجه تسمیه هردو آنها به سید ضیاء الدین کرهرودی (درگذشت ۱۳۱۷ هجری قمری)، امام جماعت مسجد آقاضیاءالدین بر می گردد.
مدرسه سپهداری
مسجد آقاضیاءالدین
این مدرسه که در دوره قاجار یکی از پررونق ترین مراکز فراگیری علوم دینی در غرب ایران محسوب می شده، دارای صحنی وسیع و حجره های متعددی بوده که مختص اقامت و تحصیل طلاب ساخته شده است و کاشیکاری های متعددی در بدنه و سقف آن به کار رفته است.
آب انبار مدرسه مربوط به دوره قاجار است و در لار، محله آرد فروشان، کوچه روبروی مسجد حاج کاظمی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۷۱۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
انتشارات مدرسه یکی از ناشران ایرانی است که وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و یکی از بزرگترین ناشران کتاب های آموزشی در ایران است. هم چنین این انتشارات به همراه انتشارات چاپ و نشر ایران، مسئول توزیع کتاب های درسی مدارس در ایران هستند .
انتشارات مدرسه در سال ۱۳۵۹ توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد که مدیریت آن در آن زمان به عهدهٔ غلامعلی حداد عادل بود. حداد عادل تا سال ۱۳۷۲ مدیر انتشارات مدرسه باقی ماند. در سال های بعد، علی اصغر فیضی خواه مدیرعامل انتشارات مدرسه شد.
اگر چه حوزه فعالیت انتشارات مدرسه بر انتشار کتاب های آموزشی متمرکز است، اما در سال های اخیر این انتشارات گاهی کتاب های غیر آموزشی هم منتشر کرده است. این اقدام انتشارات مدرسه منتقدانی نیز دارد. با این حال، تا سال ۱۳۸۹، حوزه فعالیت انتشارات مدرسه به ادبیات، معارف اسلامی، هنر، علوم اجتماعی، کتاب های کار دانش آموزان، کتاب های فنی و حرفه ای و مهارتی، و علوم تربیتی را شامل می شده، و در سال ۱۳۸۹ انتشارات مدرسه اقدام به بازنشر کتاب های مرتبط با انقلاب اسلامی ایران نیز کرد.
وب گاه رسمی انتشارات مدرسه
خوراک مدرسه و نیز غذای مدرسه یا ناهار مدرسه (یا سایر وعده های غذایی)، به طور کلی اشاره به تغذیه در مدرسه می کند که شامل وعده های غذایی اصلی و میان وعده است که برای دانش آموزان تدارک دیده می شود. مدارس کشورهای سراسر دنیا برنامه های متنوعی برای تغذیه دارند. با توجه به ساعات طولانی حضور دانش آموزان در مدارس، هر روزه میلیونها دانش آموز غذای خود را در مدرسه می خورند. از نظر پزشکی و علمی، غذای مدرسه جایگاه مهمی در رشد کودک دارد. غذای مدرسه حاوی انرژی و مواد ارزشمند غذایی است و به رایگان یا با قیمتی ارزان ارائه می شود.
تغذیه
رفاه
مزایای وعده های غذایی مدرسه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته وعده غذایی مدرسه یک منبع حاوی مواذ غذایی کامل است، در کشورهای در حال توسعه انگیزه ای برای فرستادن کودکان به مدرسه و ادامه تحصیل محسوب می شود. در کشورهای در حال توسعه وعده های غذایی مدرسه در زمانهای بحران حامی کودکان خواهد بود و آن ها را از چرخه فقر و گرسنگی که گریبانگیر چنین جوامعی می شود در امان نگه می دارد. از نظر آموزشی نیز سیر شدن، موجب تمرکز بیشتر بر درس می شود.
سوئد، فنلاند، جمهوری چک و استونی در میان معدود کشورهایی هستند که ارائه رایگان وعده های غذایی مدرسه به همه دانش آموزان در آموزش و پرورش اجباری گنجانده شده است؛ بدون در نظر گرفتن توانایی خانواده ها برای پرداخت هزینه های آن. بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای با در حال ترویج وعده های رایگان برای بهبود حضور و غیاب و کاهش سوء تغذیه هستند.
کاهش قیمت وعده های غذایی نیز راهکار دیگری است که در برخی از کشورها به کسانی که نیاز به یک درجه ای از کمک هزینه غذا دارند ارائه می شد. کاهش هزینه وعده های غذایی برای دانش آموزان در مناطق چون جمهوری ایرلند، فرانسه، ایتالیا، هنگ کنگ، ژاپن و ایالات متحده رایجاست.
بازگشت به مدرسه (انگلیسی: Back to School) فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی الن متر است که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد.
۱۳ ژوئن ۱۹۸۶ (۱۹۸۶-06-۱۳)
مردی ثروتمند برای اینکه بتواند به پسرش در پشت سر گذاشتن دوران کالج کمک کند، تصمیم می گیرد خودش بار دیگر به عنوان دانش آموز در صحنه حاضر شود...
چرخ در پشت بام مدرسه رمانی است اثر میندرت دویونگ نویسنده هلندی-آمریکایی که در سال ۱۹۵۵ برنده مدال نیوبری ادبیات کودکان و در سال ۱۹۵۷ جایزه ادبیات نسل جوان آلمان شد. نقاشی های این کتاب توسط نویسنده و نقاش سرشناس موریس سنداک کشیده شده است.
فرد اینگلیس در کتابش وعده های شادی:ارزش و معنا در داستان های کودکان، می نویسد: «کتاب تقوای باستانی و ارزشهای دنیا قدیم را فراخوانی کرده و آنها را در دنیای جدید قایل تصور می سازد.»
این کتاب در ایران با نام لک لک ها بر بام ترجمه و منتشر شده است.
لینا یکی از شش دانش آموز مدرسه کوچک روستای ماهیگیری شرا، با نوشتن انشایی با عنوان «چرا لک لک ها به روستای آنها نمی آیند» همه را متعجب می کند. معلم بچه ها را تشویق می کند تا جواب آن سؤال را پیدا کنند. بچه ها تصمیم می گیرند دوباره لک لک ها را به روستا برگردانند. آنها مجبورند موانع زیادی را پشت سر بگذارند. آنها متوجه می شوند که پشت بام خانه هایشان شیب زیادی دارد و لک لک ها نمی توانند آنجا لانه بسازند، و اگر در هر پشت بام چرخی بگذارند لک لک ها قادر خواهند بود روی آن لانه بسازند. ثابت می شود که یافتن یک چرخ در روستای کوچک دشوار است، و بچه ها در طول جستجویشان با شخصیت های جالبی برخورد می کنند. این کار ساده به آنها می آموزد که اگر مردم فکر کنند و بپرسند چرا:اتفاقاتی افتاده و رؤیاها به حقیقت خواهند پیوست.
دلگان مدرسه، روستایی از توابع بخش دشتیاری شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان نگور قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۴ نفر (۴۱خانوار) بوده است.
مدرسه رقص (انگلیسی: School Dance) یک فیلم به کارگردانی نیک کانن است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.
۲ ژوئیه ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-07-۰۲)
زنگ مدرسه نوعی زنگ یا ناقوس یا وسیله ای صوتی است که در مدرسه و محیط های آموزشگاهی برای اعلام شروع و پایان کلاسهای درسی مورد استفاده قرار می گیرد.
زنگ مدرسه در ابتدای یک روز یا شیفت کاری در آموزشگاه هم نواخته می شود و به معنای فراخوان برای تجمع و به صف شدن دانش آموزان یا آماده شدن آنها برای رفتن به سر کلاس خواهد بود.
زنگ مدرسه می تواند دستی و کوبه ای باشد یا این که یک زنگ الکتریکی (زنگ اخبار) باشد. ممکن است از پخش موسیقی یا صداهای خاص به جای زنگ استفاده شود.
در اکتبر 2010 آکادمی مکی در استونهاون در اسکاتلند با این ادعا که زنگ مدرسه موجب آشفته شدن دانش آموزان می شود برای توقف سنت زنگ زدن در مدرسه اقدام کرد.
بنای سه قلعه مدرسه مربوط به سده های متاخر دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان ایذه، بخش مرکزی، دهستان حومه شرقی، روستای قلعه مدرسه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۹۸۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شرورترین دختر مدرسه (به انگلیسی: The Naughtiest Girl in the School) کتابی نوشتهٔ انید بلایتون است.
نام: شرورترین دختر مدرسه
نویسنده: انید بلایتون
مترجم (درایران):آبتین گلکار
(دختر بد پررو) لقبی بود که همکلاسی های الیزابت به او داده بودند. او واقعاً شرورترین دختر مدرسه بود. عزمش را جزم کرده بود که از مدرسه نفرت داشته باشدوآن قدر شیطنت کند که ناچار شوند از مدرسه اخراجش کنند و به خانه بفرستندش. الیزابت برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری رویگردان نبود و هیچ یک از معلمان و شاگردان از شرارت هایش در امان نمی ماندند؛ ولی مدرسهٔ وایتلف هم مدرسه ای معمولی نبود...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مدرسه در دانشنامه آزاد پارسی

مدرسه رشدیه، تبریز
از نهادهای اصلی تعلیم و تربیت در سراسر جهان امروزی. اصطلاح مدرسه عموماً به مؤسسات رسمی آموزشی پیش از دانشگاه اطلاق می شود، اما نهادهای آموزش عالی، ازجمله کالج ها، دانشکده ها، هنرستان ها و دانشسراها نیز گاهی مدرسه یا مدرسۀ عالی خوانده می شوند. سیستم آموزش دوازده کلاسه از اول ابتدایی تا دیپلم دبیرستان از ۱۸۹۰ در امریکا ایجاد شد. کودکستان و دورۀ آمادگی را نیز گاه جزو مدارس می شمارند. مدرسه به معنی محل درس خواندن، در ایران بعد از اسلام در ادوار مختلف وجود داشته و ریشۀ مدارس اولیه، مساجد بوده است. تاریخ مدارس ایران بعد از اسلام به اواخر قرن ۳ق می رسد، اما تشکیلات صحیح و منظم مدارس به قرن ۵ق باز می گردد که مدارس نظامیه تأسیس شدند. عناصر فضایی مدرسه متعدد بوده اند تا تمامی نیازهای دانش آموزان، ازجمله جلسات درس، سکونت شبانه روزی، مطالعه، عبادت، و سایر فعالیت های مرتبط را برآورده سازند. معماری مدرسه از اصولِ کلی معماری اسلامی پیروی می کرد. ازجمله مشهورترین مدارس ایرانی عبارت اند از مدرسۀ غیاثیۀ خَرْگِرْد از آثار قوام الدین و غیاث الدین شیرازی، مدرسۀ خان شیراز از آثار عزالدین حسین شمّاعی و مدرسۀ چهارباغ اصفهان. آموزش و پرورش کودکان در ایران تا اواخر دورۀ قاجار در مکتب خانه ها صورت می گرفت و به شاگردان الفباء و سپس خواندن قرآن و برخی از متون ادب فارسی مانند بوستان و گلستان آموخته می شد. جنگ های ایران و روس، شکست ایران از روسیه و آشنایی ایرانیان با تمدن غربی، سبب تحولات فکری در متفکران ایرانی شد، که تأسیس مدرسه به سبک جدید از نتایج آن بود. میرزا تقی خان امیرکبیر دارالفنون را تأسیس کرد و حاج میرزا حسن رشدیه (۱۲۶۷ـ۱۳۶۳ق) اولین مدرسۀ جدید را در تبریز تأسیس کرد (۱۳۰۰ق). حاج میرزاحسن وقتی به تهران بازگشت، طرح و برنامه و برخی همکاران آن مدرسه را با خود به تهران آورد و در خانۀ شخصی خود دایر کرد. این کار سبب شد تا جمعی از دانش دوستان جمعیتی به نام «انجمن تأسیس مکاتیب ملیۀ ایران» را تشکیل دهند که چندی بعد به نام انجمن معارف معروف شد. کار این انجمن نخست تأسیس مدارس جدید برای نوآموزان بود. از ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ق، یازده مدرسه در تهران گشوده شد. ازجمله معروف ترین آن ها یکی مدرسۀ علمیه بود که در اوایل ۱۳۱۶ق به ریاست علی خان ناظم العلوم، معلم فیزیک و ریاضیات مدرسۀ دارالفنون، دایر شد و در آن فرزندان خاندان های متقین درس می خواندند و ماهیانه ای می پرداختند، و دیگری مدرسۀ شرف بود که در ربیع الثانی همان سال به ریاست علی اکبر ناظم الاطبا نفیسی باز شد و تا شش سال خود آن را اداره می کرد. در ۲۸ جمادی الاول ۱۳۳۶ق هیئت وزیران دولت قاجار تصویب نامۀ ایجاد اولین مدارس دولتی را به امضا رسانید. نخستین مدارس دخترانه در ایران به اقلیت های مذهبی و خارجیان تعلق داشت که عده ای از دختران مسلمان ایرانی هم در آن جا درس می خواندند؛ ازجمله مدرسۀ لازاریست ها (۱۲۵۶ق) و مدرسۀ سن ژوزف (۱۲۹۲). اولین مدرسۀ دخترانۀ ایرانی را طوبی رشدیه در قسمتی از خانۀ خود با هفده شاگرد پایه ریزی کرد (۱۳۲۱ق). این مدرسه را فراش های دولتی چهار روز بعد تعطیل کردند. دومین مدرسۀ دخترانه، مدرسۀ عفاف به همت همسر رشدیه پاگرفت (۱۳۲۴ یا ۱۳۲۷ق). امروزه در اکثر کشورهای جهان تحصیلات ابتدایی و در کشورهای پیشرفته تر و ثروتمند تحصیلات دبیرستانی قانوناً اجباری و در بسیاری موارد مجانی است، اما مدارس غیر دولتی با پرداخت شهریه هایی گاه سنگین نیز وجود دارد. برنامه های درسی را وزارتخانه ای تنظیم می کند که در ایران وزارت آموزش و پرورش (وزارت فرهنگ سابق و معارف اسبق) خوانده می شود.

ارتباط محتوایی با مدرسه

مدرسه در جدول کلمات

مدرسه
مدارس
مدرسه ا بتدایی
دبستان
مدرسه ارسطو در آتن
لیسه
مدرسه بزرگترها
اکابر
مدرسه بزرگسالان
اکابر
مدرسه خردسالان
مهد
مدرسه ساخته شده توسط امیرکبیر
دارالفنون
مدرسه عالی رشته های فنی
هنرسرا
مدرسه قدیم
مکتب
مدرسه ه
مدارس

معنی مدرسه به انگلیسی

school (اسم)
اموزشگاه ، گروه ، دسته ، مکتب ، دبیرستان ، دبستان ، مدرسه ، تحصیل در مدرسه ، تدریس در مدرسه ، مکتب علمی یا فلسفی ، جماعت همفکر ، دسته ماهی ، گروه پرندگان
university (اسم)
دانشگاه ، مدرسه

معنی کلمه مدرسه به عربی

مدرسه
اکاديمية , مدرسة
مسکن
مدرسة
بواب
بواب
مدير المدرسة
حقيبة

مدرسه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

معصومه ١٢:٤٠ - ١٣٩٥/١٠/٠٣
مَدرَسه یا مَدرِسه در زبان امروزی به مکان های آموزشی پائین تر از سطح آموزش عالی گفته می شود. در ایران مدرسه ها در سه گروه دبستان، راهنمایی و دبیرستان هستند. در مدرسه کسانی مسئولیت را بر عهده دارند مانند مدیر که ریاست مدرسه را بر عهده دارد و معاون های آموزشی . تربیتی . تکنولوپی و آموزگاران. مدرسه زیر نظر ادارهٔ اموزش و پرورش هر شهر اداره می شود.
مکتبخانه، برای مکتب، به معنی مدرسه ابتدایی
مکتب فکری: مجموعه یا گروهی از افراد که ویژگی های فکری مشترک خود و یا چشم انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می گذارند.
ساختار آموزشی نوین و امروزی ایران در سده ۱۴ هجری خورشیدی شکل گرفته است. از اوایل حکومت پهلوی شکلگیری سازمان آموزشی ایران در سطح مدرسه (۶ تا ۱۸ سالگی) به صورت کنونی آغاز شد و تغییرات بسیاری را تا به امروز به خود دیده است.
پیشینه
در سال ۱۳۰۰، شورای عالی معارف به وجود آمد و امور فنی آموزشگاه ها از آن پس به تصویب آن شورا رسید. در سال ۱۳۰۶ وزارت معارف برای مدارس خارجی حدودی تعیین کرد و در سال ۱۳۱۹ مدارس آمریکایی و انگلیسی برچیده شد، ولی مدارس فرانسوی تا سوم شهریور ۱۳۲۰ باقی ماند. از اول فروردین ۱۳۱۲ تمام دبستان های دولتی که تا آن زمان ماهیانه کمی از دانش آموزان می گرفتند، رایگان اعلام شدند و برای پرورش آموزگار در اسفند ۱۳۱۲ قانون تربیت معلم وضع شد.
در سال ۱۳۱۷ در سازمان و برنامه دبیرستان ها تغییراتی داده شد که سبب سنگینی دستور تحصیلات و رعایت نکردن ذوق شاگرد شد و مواد درسی منظور گردید که در زندگی مورد نیاز نبود. دوره آموزش متوسطه که تا آن زمان دو دوره سه ساله بود و دوره دوم دارای چند رشته بود و دانش آموز در انتخاب آن ها آزادی داشت به سه دوره تبدیل شد:
۱. دوره اول سه ساله ۲. دوره دوم دو ساله که دنباله دوره اول و اجباری بود ۳. دوره آخر یک ساله که به سه رشته ادبی، ریاضی و طبیعی تقسیم می شد. همچنین در برنامه دانشسرای عالی، حق اختیاری که دانشجویان از سال ۱۳۱۳ در انتخاب شهادتنامه های گوناگون داشتند سلب شد و به طور کلی آموزش و پرورش، مقتدر و متمرکز شد و چون دولت مقتدر بود تذکرات را نمی پذیرفت. اما در مقابل این تغییرات نامطلوب همان سال یک دوره کامل کتب درسی برای دبیرستان ها تالیف شد.
در سال ۱۳۱۳ محل تحصیل دورهٔ ابتدایی را «دبستان» و مدرس این دوره را «معلم» و محل تحصیل دوره متوسطه را «دبیرستان» و مدرس این دوره را «دبیر» نامیدند. در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تاسیس شد. در سال ۱۳۱۴ فرهنگستان ایران برای حفظ و ارتقای زبان فارسی به وجود آمد و به وضع واژه های فارسی و جایگزین در برابر واژه های بیگانه پرداخت.
در سال ۱۳۰۴ (آغاز سلطنت رضا شاه) در کشور ۱۰۹ هزار دانش آموز با ۶ هزار معلم وجود داشت و در سال ۱۳۲۰ (پایان سلطنت رضا شاه) ۵۳۶ هزار دانش آموز و ۱۴ هزار معلم وجود داشت. از سال ۱۳۲۶ تأسیس مدارس و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آغاز شد. در سال ۱۳۴۱ مقرر شد که هرساله عده ای از مشمولین نظام وظیفه دارای مدرک دیپلم به کار آموزش در روستاها مشغول شوند.
تاریخ تحول اداری سازمان آموزش و پرورش ایران [ویرایش]
۱. سال ۱۲۳۲: اولین بار وزارتخانه ای با نام وزارت علوم پدید آمد که ماموریت اصلی آن نظام دادن به امور آموزش و پرورش کشور به سبک جدید بود.
۲. سال ۱۲۸۹ : اولین بار قانون اداری معارف کشور به تصویب رسید و نام وزارت علوم به وزارت معارف تغییر یافت و برای آن تشکیلات جدیدی مشخص شد.
۳. سال ۱۳۱۷ : نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغییر یافت و برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و پرورش دوره های ابتدایی، متوسطه و عالی و امور فرهنگی کشور به این وزارتخانه واگذار شhuiد.
۴. سال ۱۳۴۳ : وزارت فرهنگ به وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف تقسیم شد و امور آموزش و پرورش عمومی و عالی به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد.
۵. سال ۱۳۴۶ : وزارت علوم و آموزش عالی به وجود آمد و امور آموزش عالی کشور به این وزارت واگذار شد.
۶. سال ۱۳۵۸ : وزارت علوم و آموزش عالی با الحاق بخش هایی از وزارت فرهنگ و هنر به آن تبدیل به وزارت فرهنگ و آموزش عالی شد. امور آموزش و پرورش عمومی همچنان بر عهدهٔ وزارت آموزش و پرورش ماند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل یافت و بخش های فرهنگی را عهده دار شد.
۷. سال ۱۳۶۱ : دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد علی اکبر هاشمی رفسنجانی و با استفاده از امکانات و حمایت دولت تشکیل شد، که هدف از تاسیس آن گسترش آموزش عالی بدون استفاده از بودجهٔ دولت بود و امروزه بیش از نیمی از آموزش عالی کشور را بر عهده دارد.
۸. سال ۱۳۶۶ : دانشگاه پیام نور که آموزش آن به صورت غیرحضوری، خودخوان و از راه دوراست به منظور گسترش آموزش عالی در اقصی نقاط کشور و تحصیلات بومی و فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل برای داوطلبان شاغل یا خانه دار تأسیس شد.
۹. سال ۱۳۷۵ : وظایف مربوط به آموزش نیروی انسانی در حوزهٔ پزشکی و پیراپزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی جدا و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد.
۱۰. سال ۱۳۷۹ : وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تـحقیقات و فناوری تغییر نام داد و وظایف برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاستها و اولویتهای راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده شد.
اداره کنونی امور آموزش و پرورش
هم اکنون امور آموزش و پرورش کشور توسط وزارتخانه ها و سازمان های زیر انجام می گیرد :
۱) آموزش و پرورش عمومی (پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) با وزارت آموزش و پرورش.
۲) آموزش عا در رشته های غیر از پزشکی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳) آموزش عالی در رشته های پزشکی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۴) آموزش عال ...
|

خسرو رشید ١٩:٣١ - ١٣٩٧/٠٦/٢٨
آموزشگاه، دانش خانه،
|

علی بهجو ٠٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠١/١٣
پایگاه آموزشی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مدرسه طنز   • مدرسه چیست   • انشا مدرسه   • درباره مدرسه   • مدرسه عکس   • تعریف مدرسه   • مدرسه ابتدایی   • طراحی مدرسه   • معنی مدرسه   • مفهوم مدرسه   • معرفی مدرسه   • مدرسه یعنی چی   • مدرسه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدرسه
کلمه : مدرسه
اشتباه تایپی : lnvsi
آوا : madrese
نقش : اسم
عکس مدرسه : در گوگل


آیا معنی مدرسه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )