مدعیان بابیت مراد از ادعای بابیت این است که برخی ادعا می کنند که باب ۱ امام مهدی (علیه السلام) هستند، حال یا با ادعای سفارت همانند چهار نایب و سفیر امام (عجل الله تعالی فرج"> مدعیان بابیت مراد از ادعای بابیت این است که برخی ادعا می کنند که باب ۱ امام مهدی (علیه السلام) هستند، حال یا با ادعای سفارت همانند چهار نایب و سفیر امام (عجل الله تعالی فرج" /> مدعیان بابیت مراد از ادعای بابیت این است که برخی ادعا می کنند که باب ۱ امام مهدی (علیه السلام) هستند، حال یا با ادعای سفارت همانند چهار نایب و سفیر امام (عجل الله تعالی فرج">
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1311 100 1

مدعیان بابیت

مدعیان بابیت در دانشنامه اسلامی

بابیت در عصر غیبت">مدعیان بابیت
مراد از ادعای بابیت این است که برخی ادعا می کنند که باب ۱ امام مهدی (علیه السلام) هستند، حال یا با ادعای سفارت همانند چهار نایب و سفیر امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دوران غیبت صغرا یا نیابت یا وکالت از ایشان و اموری مانند این. برخی چنین ادعا می کنند که هر زمان بخواهند، ایشان را می بینند و نامه ها را به ایشان می رسانند و پیام های ایشان را نیز به مردم می رسانند یا می گویند که با باب های امام (علیه السلام) در ارتباط هستند.
بی گمان، هرچه باوری، ژرفای بیشتری داشته، به حقیقت نزدیک تر باشد و در دل ها جای گیرد، افراد سوداگر و سودنگر، بیش تر در پی بهره های ناپاک از آن، برخواهند آمد.آموزه های مهدویت، به سبب ویژگی های ممتاز و پرجاذبۀ خود و این که همواره در عمق قلب های توده انسان ها نفوذ کرده است، بیش تر مورد بهره جویی و استفادۀ نادرست افراد کژرو قرار گرفته است. پیشینه پردامنۀ انحراف های پدید آمده در این عرصه ـ به ویژه فرقه های منحرف در مهدویت که به قرن های نخست اسلام باز می گردد ـ گواهی روشن بر این مدعاست. بررسی این انحراف ها و زمینه های پیدایی آن، می تواند در پیش گیری از فرو افتادن دوباره در این لغزش ها، نقش مهمی داشته باشد.
تلاش های سفیران خاص
از آن جا که پس از شهادت امام عسکری (علیه السلام) و آغاز غیبت صغرا، ارتباط رودرروی مردم با پیشوای معصوم قطع شد، سفیران خاص به گونه ای ویژه، برای راه نمایی مردم، تلاش های پردامنه ای را آغاز کردند. ایشان، از پراکندگی پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) جلوگیری کرده و رهبری شیعیان را به دست گرفتند.پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) رفته رفته، با این روش خو گرفته و کارهای خود را از راه سفیران چهارگانه پی گیری کردند و این خود، جایگاه بلندی را برای این سفیران رقم زد. در این میان، افرادی سست ایمان و کژاندیش برای رسیدن به اهدافی چند، به دروغ مدعی نیابت امام غایب شدند. در یک بررسی کوتاه برخی سرچشمه های این ادعاهای دروغین را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
منشأ ادعاهای دروغین
در این جا برخی سرچشمه های این ادعاهای دروغین بیان می شود:
← سستی ایمان
...
...

ارتباط محتوایی با مدعیان بابیت

مدعیان بابیت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مدعیان بابیت   • مفهوم مدعیان بابیت   • تعریف مدعیان بابیت   • معرفی مدعیان بابیت   • مدعیان بابیت چیست   • مدعیان بابیت یعنی چی   • مدعیان بابیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدعیان بابیت
کلمه : مدعیان بابیت
اشتباه تایپی : lnudhk fhfdj
عکس مدعیان بابیت : در گوگل

آیا معنی مدعیان بابیت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )