برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1313 100 1

مدعی و منکر

مدعی و منکر در دانشنامه اسلامی

مدعی و منکر
در این مقاله به بررسی تعاریفی از مدعی و منکر می پردازیم.
فقها در تعریف مدعی و مدعی علیه (که در لسان حقوقی امروز خواهان و خوانده نامیده می شوند) تعاریف مختلفی ارائه نموده اند، برخی از این تعاریف با برخی دیگر از لحاظ مصداق سازگاری دارند ولی با برخی دیگر ظاهرا سازگار نبوده، میان آنها از نظر مصداق تعارض وجود دارد.
تعریف اول
المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه؛ مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک نماید کسی متعرض او نمی گردد. مدعی کسی است که وجود عین یا دینی را بر طرف مقابل ادعا می نماید و از دادگاه الزام او را به خواسته خویش می خواهد. و مدعی علیه در مقابل اوست، دعوا را رد نموده، اشتغال ذمه خویش را به خواسته مدعی منکر می گردد.
تشبیه به قبول و ایجاب
انکار منکر در برابر ادعای مدعی از قبیل قبول در برابر ایجاب است (چنانچه قبول متاخر و متفرع بر ایجاب است) انکار نیز رتبتا متاخر از ادعا و متفرع بر دعوی است. بنابراین منکر بودن شخص، متفرع بر وجود مدعی است که چیزی را علیه او ادعا نماید. پس اگر مدعی دست از ادعای خویش بردارد، دیگر نه مدعی در بین خواهد بود و نه منکر. مقصود فقها از تعریف مدعی به «لو ترک ترک» همین است، این تعریف از مدعی، با آنچه که عرف از آن می فهمد موافق است.
← اشکال بر تعریف
...
در این مبحث برای تشخیص مدّعی و منکر دو مطلب مورد بررسی قرار می گیرد و آن دو مورد این است که آیا مبنا تشخیص، مصب دعوی است یا نتیجه آن؟ که در ذیل به بررسی آنها پرداخته شده است.
در صورتی که دو نفر در عقد منعقد شده فی ما بین اختلاف نمایند مالک مثمن ادعا نماید که عقد مزبور، هبه بوده است و غرض او امکان رجوع به آن باشد، چون عقد هبه جایز است و طرف دیگر ادعا کند که آن عقد بیع بوده است و امکان رجوع وجود ندارد چون بیع لازم است. اگر ملاک تشخیص مدّعی از مدّعی علیه مصبّ دعوی باشد، این مورد بدون شک از قبیل تداعی است زیرا هر یک از طرفین خلاف اصل ادعا می کنند. بنابراین هر یک در دعوایی مدّعی و در دعوای دیگر منکر است. اما اگر ملاک نتیجه و غرض باشد، کسی که مدّعی لزوم عقد است ...

ارتباط محتوایی با مدعی و منکر

مدعی و منکر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مدعی و منکر   • مفهوم مدعی و منکر   • تعریف مدعی و منکر   • معرفی مدعی و منکر   • مدعی و منکر چیست   • مدعی و منکر یعنی چی   • مدعی و منکر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدعی و منکر
کلمه : مدعی و منکر
اشتباه تایپی : lnud , lk;v
عکس مدعی و منکر : در گوگل

آیا معنی مدعی و منکر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )