برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1291 100 1

مدعی (مالکیت) … شد

معنی کلمه مدعی (مالکیت) … شد به عربی

مدعی (مالکیت) … شد
اِدَّعي بـ

مدعی (مالکیت) … شد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مدعی (مالکیت) … شد   • مفهوم مدعی (مالکیت) … شد   • تعریف مدعی (مالکیت) … شد   • معرفی مدعی (مالکیت) … شد   • مدعی (مالکیت) … شد چیست   • مدعی (مالکیت) … شد یعنی چی   • مدعی (مالکیت) … شد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدعی مالکیت … شد
کلمه : مدعی (مالکیت) … شد
اشتباه تایپی : lnud (lhg;dj) … an
عکس مدعی (مالکیت) … شد : در گوگل

آیا معنی مدعی (مالکیت) … شد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )