برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1323 100 1

مدلول

/madlul/

مترادف مدلول: فحوا، مضمون، مفاد، مفهوم، مصداق

متضاد مدلول: دال، صورت

معنی مدلول در لغت نامه دهخدا

مدلول. [ م َ ] (ع اِ) معنی. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مضمون. مفاد. مقتضی. فحوی. مفهوم. مقصود. منظور. مراد. مستفاد. تفسیر. تأویل. (یادداشت مؤلف ). || برهان. دلیل. (ناظم الاطباء). || آنچه که از علم به چیزی دیگر علم بدان لازم آید. (از تعریفات ) مقابل دال. || (ص ) آنچه دلیل آن را ثابت کرده. (یادداشت مؤلف ). دلالت کرده شده. ره نموده شده. راه راست نموده شده. دلیل آورده شده. (ناظم الاطباء). نعت مفعولی است از دلالت. رجوع به دلالت شود.

معنی مدلول به فارسی

مدلول
دلالت شده، رهنمونی شده ، مفادومعنی
۱- ( اسم ) دلالت کرده شده راهنمایی شده . ۲- ( اسم ) معنی مفهوم .
[signified, signifié] [زبان شناسی] در زبان شناسی سوسوری، بخش مفهومی نشانه که برابر با معناست

معنی مدلول در فرهنگ معین

مدلول
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) دلالت کرده شده ، رهنمون شده .

معنی مدلول در فرهنگ فارسی عمید

مدلول
۱. مفاد، معنی.
۲. (منطق) دلالت شده، رهنمونی شده.

مدلول در دانشنامه اسلامی

مدلول
مدلول، شیء فهمیده شده به کمک شیء دیگر لفظی است.
مدلول، اسم مفعول از ریشه «دلل» و به معنای راهنمایی شده، به کار می رود و در اصطلاح، هر آن چیزی است که ذهن انسان به سبب چیز دیگر، بدان پی می برد؛ یعنی از علم به چیز دیگر، علم به آن لازم می آید، مانند: طلب ، که مدلول صیغه امر است، و هنگامی که امری در کلام شارع استعمال شود، بر آن دلالت می کند.
تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار جاهل یا در اشتباه است.
توضیح این که گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه «مغروری»، زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از «غار» یا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد: مورد اول که هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است. صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غار» نخواهد بود. حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است. در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غار جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده ای از فقها او را بری الذمه می دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غار می دانند. گروهی از فقها خصوصا هنگامی که غار جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر می کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمی دانند. استدلال آنان این است که غرور به معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. مثلا طبیبی دارویی تجویز می کند و در این اندیشه است که به نفع بیمار و موجب بهبودی او خواهد بود، اما دارو با م ...

مدلول در دانشنامه آزاد پارسی

مَدلول
رجوع شود به:دال (منطق)

ارتباط محتوایی با مدلول

مدلول را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد
مدلول . [ م َ ] (ع اِ) معنی . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مضمون . مفاد. مقتضی . فحوی . مفهوم . مقصود. منظور. مراد. مستفاد. تفسیر. تأویل . (یادداشت مؤلف ). || برهان . دلیل . (ناظم الاطباء). || آنچه که از علم به چیزی دیگر علم بدان لازم آید. (از تعریفات ) مقابل دال . || (ص ) آنچه دلیل آن را ثابت کرده . (یادداشت مؤلف ). دلالت کرده شده . ره نموده شده . راه راست نموده شده . دلیل آورده شده . (ناظم الاطباء). نعت مفعولی است از دلالت . رجوع به دلالت شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دال و مدلول   • مثال برای دال و مدلول   • تلفظ کلمه مدلول   • دلالت   • معنی مدلول   • مفهوم مدلول   • تعریف مدلول   • معرفی مدلول   • مدلول چیست   • مدلول یعنی چی   • مدلول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدلول
کلمه : مدلول
اشتباه تایپی : lng,g
آوا : madlul
نقش : اسم
عکس مدلول : در گوگل

آیا معنی مدلول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )