برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1315 100 1

مدیرعامل

/modir'Amel/

برابر پارسی: گرداننده، سرپرست

مدیرعامل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین
فرمانده
sir Ali
Ceo
شهریار آریابد
در پارسی " ورزیتار "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
راینیتار کارگزار
راستارکارگزار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وظایف مدیر عامل   • اختیارات مدیرعامل   • مدیر عامل به انگلیسی   • رئیس هیئت مدیره به انگلیسی   • تعریف مدیرعامل   • مدیر به زبان انگلیسی   • ceo مخفف چیست   • شرح وظایف مدیر عامل شرکتهای خصوصی   • معنی مدیرعامل   • مفهوم مدیرعامل   • معرفی مدیرعامل   • مدیرعامل چیست   • مدیرعامل یعنی چی   • مدیرعامل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مدیرعامل
کلمه : مدیرعامل
اشتباه تایپی : lndvuhlg
آوا : modir'Amel
نقش : اسم
عکس مدیرعامل : در گوگل

آیا معنی مدیرعامل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )