برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1342 100 1

مرتبه بزرگی

مرتبه بزرگی در دانشنامه ویکی پدیا

مرتبه بزرگی
مرتبهٔ بزرگی (به انگلیسی: Order of magnitude) برحسب توان های پایهٔ ۱۰ شناخته و سنجیده می شوند و یک روش نمایش سنجش مراتب مقداری است. مثلاً مرتبهٔ بزرگی عدد ۱۵۰۰ را ۳ می دانیم و هنگام نوشتن و خواندن آن در نماد علمی آن را به صورت: ۱٫۵ × ۱۰۳ می نویسیم. به عبارتی دیگر این توان به راحتی مرتبهٔ بزرگی را نشان می دهد و می تواند در مقایسه بزرگی (و یا کوچکی) آن را نسبت به هر عدد دیگر می رساند.
نماد O بزرگ
دسی بل
نام اعداد بزرگ
تفاوت ها در مرتبهٔ بزرگی را می توان در مقیاس لگاریتمی «ده دهی» اندازه گیری کرد (به عنوان مثال، مضارب ده). نمونه هایی از اعداد با مرتبه های مختلف را می توان در جدول «مراتب بزرگی (اعداد)» پیدا کرد.
دو عدد را زمانی می توان دارای مرتبهٔ بزرگی همسان دانست که: اگر عدد بزرگ تر را بر عدد کوچک تر تقسیم کنیم نتیجه کمتر از ۱۰ باشد. به عنوان مثال، ۲۳ و ۸۲ دارای مرتبهٔ بزرگی همسانی هستند، اما ۲۳ و ۸۲۰ دارای مرتبهٔ بزرگی مشترکی نیستند زیرا یکی از آن ها بیش از ده برابر دیگری است.
مرتبهٔ بزرگی که می توان آن را بزرگی مرتبه هم خواند در انجام مقایسهٔ تقریبی استفاده می شود. اگر دو عدد تنها با یک مرتبهٔ بزرگی باهم متفاوت باشند، X تا حدود دست کم ده برابر در مقدار با y متفاوت است. اگر دو عدد با ۲ مرتبهٔ بزرگی باهم تفاوت داشته باشند، X تا حدود ۱۰۰ برابر در مقدار با y متفاوت خواهد بود. دو عدد همسان از نظر مرتبهٔ بزرگی تقریباً هم مقیاس با هم هستند یعنی مقدار عدد بزرگتر کمتر از ده برابر عدد کوچکتراست.
مرتبه بزرگی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مرتبه بزرگی (جرم)
مرتبه بزرگی (طول)
برای مقایسه تفاوت مرتبه بزرگی فهرست توصیف میزان جرم ها بین 10−36 کیلوگرم و 10۶۰ kg
جدول های زیر بر پایه کیلوگرم (kg)هستند یکای اصلی در SI (دستگاه بین المللی یکاها) کیلوگرم تنها یکای پیشوندها ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مرتبه بزرگی

مرتبه بزرگی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مرتبه بزرگی   • مفهوم مرتبه بزرگی   • تعریف مرتبه بزرگی   • معرفی مرتبه بزرگی   • مرتبه بزرگی چیست   • مرتبه بزرگی یعنی چی   • مرتبه بزرگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرتبه بزرگی
کلمه : مرتبه بزرگی
اشتباه تایپی : lvjfi fcv'd
عکس مرتبه بزرگی : در گوگل

آیا معنی مرتبه بزرگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )