انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1075 100 1

مرج


مترادف مرج: مرز، چراگاه، مرغزار، علفزار، مرتع، چریدن

معنی مرج در لغت نامه دهخدا

مرج. [ م َ ] (اِ) مرز. (اوبهی ) (جهانگیری ). زمین. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ). رجوع به معنی بعدی شود. || مرز. زمین کشت زار. (رشیدی ) (انجمن آرا). زمینی را گویند که کنارهای آن را بلند ساخته در درون آن چیزی بکارند. (برهان قاطع). چراگاه. مرغزار. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (جهانگیری ). معرب مَرغ است. مَرغ. چمن. (یادداشت مؤلف ). جائی که دواب در آن چرا کنند. (از اقرب الموارد) :
از برای این قدر ای خام ریش
آتش افکندی در این مرج حشیش.
مولوی.
تا به هم در مرجها بازی کنیم
ما در این دعوت امین و محسنیم.
مولوی.
گاو آبی گوهر از آب آورد
بنهد اندرمرج و گردش می چرد.
مولوی.
مرجی هست در آنجا مارهای فراوان در کنارهای مرج و رهگذرها. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 39). || پاشنه یا بند دست مردم. || وظیف ستور. (ناظم الاطباء).

مرج. [ م َ ] (ع اِ) چراگاه. (منتهی الارب ). ج ، مروج. رجوع به مدخل قبل ، معنی دوم شود. || (مص ) به چرا گذاشتن ستور. (تاج المصادربیهقی ) (از زوزنی ) (منتهی الارب ). به چرا سر دادن دواب. (برهان قاطع). به چرا یله کردن وفرستادن شتر و غیر آن را. چرا کردن. چریدن. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). || اندرهم گشادن. (ترجمه ٔ علامه جرجانی ص 87). اندرهم گذاشتن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). آمیختن. (منتهی الارب ). چیزی را با چیزی دیگری آمیختن و مخلوط کردن . (از اقرب الموارد). || درهم وبرهم کردن. آشفتن. (فرهنگ فارسی معین ). || جنبیدن خاتم در انگشت. (فرهنگ خطی ). مرج الخاتم فی اصبعه ؛ قلق. (متن اللغة). || رها کردن و آزاد گذاشتن زبان را در غیبت و بدگوئی دیگران ، گویند: مرج لسانه فی اعراض الناس. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). || دروغ گفتن و افزودن در سخن : مرج فی حدیثه ؛ کذب و زاد فیه. (متن اللغة). || پوشاندن چیزی را. (از متن اللغة). || ایجاد فساد کردن. (فرهنگ فارسی معین ). || (اِمص ) آمیختگی. درهمی. شوریدگی. (یادداشت مؤلف ).
- هرج و مرج ؛ رجوع به هرج در این لغت نامه و نیز رجوع به مَرَج در سطور ذیل شود.

مرج. [ م َ رَ ] (ع ص ) شتران بر سر خود به چرا گذاشته. (منتهی الارب ). شترانی که بدون راعی و چراننده ای چرا کنند. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). واحد و جمع در آن یکسان است. گویند: بعیر مرج و ابل مرج. (از اقرب الموارد). || (اِمص ) قلق. اضطراب. (متن اللغة) (اقرب الموارد). بی آرامی. (منتهی الارب ). اختلاط. فتنه ٔ سخت و چون با هرج مرادف آید حرف دوم در هر دو کلمه ساکن شود و گویند: هَرج و مَرج به معنی اختلاط و فتنه و تهویش و اضطراب. (از اقرب الموارد). آمیختگی. اضطراب. پریشانی. فساد. (ناظم الاطباء). || تباهی. (غیاث اللغات ) (منتهی الارب ). فساد. (غیاث اللغات ). رجوع به معنی قبلی شود. || جنبش انگشتری. (ناظم الاطباء). || (اِ) خطمی صحرائی. (برهان قاطع). پنیرک. (فرهنگ فارسی معین ). || (مص ) آمیخته شدن. (منتهی الارب ). ملتبس و مختلط شدن کاری. (متن اللغة). || مضطرب و پریشان گردیدن. (منتهی الارب ). مرج الدین ؛ اضطرب. (متن اللغة). تباه شدن. (منتهی الارب ). مرج الامانه ؛ فسدت. (متن اللغة). || تباه شدن. (منتهی الارب ). مرج الامانه ؛ فسدت. (متن اللغة). || جنبیدن خاتم در انگشت. (منتهی الارب ). قلق. (از متن اللغة).

مرج. [ م ُ رِج ج ] (ع ص )مادیان نزدیک به زادن رسیده. (ناظم الاطباء). مرجیة. (متن اللغة). نعت است از ارجاج. رجوع به ارجاج شود.

مرج. [ م ُ جِن ْ ] (ع ص ) مرجی. نعت فاعلی است از ارجاء. رجوع به ارجاء شود.

مرج. [ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میمنه بخش شهر بابک شهرستان یزد، در 49 هزارگزی شمال شرقی راه نجف آباد به فیض آباد و شهر بابک ، در منطقه کوهستانی معتدل واقع و دارای 343 تن سکنه است. آبش از قنات. محصولش غلات. شغل مردمش زراعت. صنایع دستی زنان کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی مرج به فارسی

مرج
( مصدر ) ۱- درهم و برهم کردن آشفتن . ۲- ایجاد فساد کردن .
دهی از شهرستان یزد
[ گویش مازنی ] /marj/ واحد اندازه گیی باروت مانند: رزه مرج rezemarj درشته مرج dereshte marj
[ گویش مازنی ] /miyoon marj/ کوک میانی در سازهای زهی زخمه ای - دانه های متوسط باروت را گویند که بسیار نرم و یا بیش از حد درشت نباشد

معنی مرج در فرهنگ معین

مرج
(مَ) (اِ.) ۱ - مرز. ۲ - زمینی که کناره های آن را بلند ساخته در درون آن چیزی بکارند.
( ~ .) [ ع . ] (مص م .) ۱ - درهم و برهم کردن . ۲ - ایجاد فساد کردن .
( ~ .) [ معر. ] ۱ - (اِ.) چراگاه . ۲ - (مص م .) به چراگاه فرستادن چرنده . ۳ - ( ~ .) (مص ل .) چریدن چرنده .
(هَ جُ مَ) [ ازع . ] (اِمر.) ۱ - فتنه و آشوب . ۲ - بی نظمی ، بی قانونی .

معنی مرج در فرهنگ فارسی عمید

مرج
= مَرغ

مرج در دانشنامه اسلامی

مرج
معنی مَرَجَ: مخلوط کرد
معنی مَّرِيجٍ: درهم و مخلوط - درهم و برهم - آشفته و سردرگم (از کلمه مرج به معناي مخلوط کردن است و امر مريج به معناي امري مختلط است )
ریشه کلمه:
مرج‌ (۶ بار)

«مرج» از مادّه «مرج» (بر وزن فلج) به معنای مخلوط کردن و یا ارسال و رها نمودن است و در اینجا به معنای کنار هم قرار گرفتن آب شیرین و شور است. به زمینی که گیاهان مختلف و فراوان در آن روییده «مَرْج» (مرتع) گفته می شود.
آمیختن. طبرسی و راغب گوید: اصل مَرْج به معنی خَلْط است. مُرُوج به معنی اِخْتِلاط و مَریج به معنی مُخْتَلِط است. . و نیز در لغت آمده «مَرَجْتُ الدَّابَّةَ» حیوان را به چراگاه فرستادم معنی آیه: دو دریا را به هم آمیخت که همدیگر را ملاقات می‏کنند میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی‏کنند. رجوع شود به «بحر» و «برزخ». * . بلکه حق را آنگاه که به آنها آمد تکذیب کردند و آنها در امری مختلطند شاید مراد از مریج آن باشد که بعضی قرآن را پس از انکار، سحر، بعضی کلام شاعر، بعضی کلام دیوانه می‏دانند می‏دانند یعنی در تکذیب هم یکنواخت نیستند مثل . * . انسان را از گل خشکیده همچون سفال، آفرید و جان را از آمیخته‏ای از آتش، نظیر این آیه است . رجوع شود به «جن» بند 2. مارج را شعله بی دود نیز گفته‏اند. * . . مرجان را مروارید کوچک (صِغارُ اللُّؤْلُؤِ) گفته‏اند ایضاً مرجان مشهور که از دریا می‏روید اگر طراوت و صفاء رنگ مراد باشد ظاهراً منظور از آن در آیه مرجان مشهور است رجوع شود به «حور»
مرج عذرا، روستایی است در غوطه دمشق که حجر بن عدی در آنجا به شهادت رسیده و قبرش نیز همانجاست.
مرحوم سید محسن امین می نویسد: در سال 1351 هجری، در دمشق به زیارت قبر حجر رفتم، مقبره را کهنه و خاک گرفته دیدم. در حالی که اگر قبر متعلق به یکی از صوفیان می بود در نظافت و نگهداری آن می کوشیدند.
خوشبختانه، این آرامگاه به برکت توجه دوستداران آل علی و اهل بیت پیامبر صلی اللَّه علیهم اجمعین در سال 1375 هجری تعمیر و بازسازی شده و به صورت آبرومندی درآمده است و از جمله مکان هایی که زائران سوریه به طور مرتب به آنجاها می روند، زیارتگاه حجر در مرج عذرای شام است.
مرحوم قمی می نویسد: حجر بن عدی یا حجر خیر از بافضیلت ترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و یاران علی علیه السلام و مردی زاهد و عابد و مستجاب الدعوه بوده و در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می گزارده است. او مظلومانه بدست معاویه به شهادت رسید. از پیامبر اکرم روایت است که فرمود: در عذرا، انسان هایی به قتل می رسند که خدا و ساکنان آسمان ها بر این عمل خشم کنند.
همو می نویسد: از زشتکاری های معاویه و هوادارانش یکی آن بود که آنان علی علیه السلام را روی منبر، ناسزا می گفتند و حجر با این عمل برخورد جدی می کرد تا در زمان حکومت زیاد بر کوفه، او حجر و یارانش را به دستور معاویه دستگیر کرد و به شام اعزام داشت و در همین عذرا همه آنان را به شهادت رساندند.
از نکات آموزنده در این زمینه، همین لقب «خیر» است که به دنبال اسم وی می گویند و او را «حجر خیر» می نامند، در مقابل پسرعمویش «حجر شرّ» که مردی فاسد و در دربار معاویه بوده است.
می نویسند در هفتمین روز جنگ صفین که روز سختی بود، نخستین افرادی که از طرف سپاه علی علیه السلام و معاویه درگیر شدند، همین حجر خیر و حجر شر بودند که از سپاه شام کسی به فریاد این یکی رسید و او را از دست حجر بن عدی خیر نجات داد و به اردوی خود رسانید.
مَرْجُ عَذْراء نام مکانی در نزدیکی دمشق که حجر بن عدی (از صحابه پیامبر(ص)) و یارانش در آنجا به دستور معاویه بن ابی سفیان به شهادت رسیدند.
عذراء نام مکانی در منطقه غوطه دمشق به فاصله دوازده میل (حدود ۱۹ کیلومتری) دمشق است که حجر بن عدی از اولین مسلمانان واردشده بدانجا بود، چنانکه از خود وی نقل شده است که او اولین مسلمانی بوده که در آن نواحی تکبیر گفته است. مرج به معنای چراگاه است و مرج عذراء یعنی چراگاه عذراء.
هنگامی که مغیره و دیگران در کوفه روی منبر، امام علی(ع) را لعن می کردند، حجر بن عدی کندی و عمرو بن حمق خزاعی و همراهانشان بپا می خواستند و لعن را به خودشان بازمی گفتند و در این باره سخن می گفتند. وقتی زیاد بن ابیه حاکم کوفه شد، در پی دستگیری آنها برآمد. عمرو بن حمق خزاعی و چند نفر دیگر به موصل گریختند و حجر بن عدی و ۱۳ مرد از همراهانش دستگیر و نزد معاویه فرستاده شدند. زیاد در نامه اش به معاویه نوشت که اینان در لعن ابو تراب با جماعت مسلمانان مخالفت ورزیده اند و بر والیان دروغ پردازی کرده اند و بدین جهت از زیر فرمان بیرون رفته اند. هنگامی که بازداشت شدگان به مرج عذراء در چند میلی دمشق رسیدند، معاویه دستور داد که آنان را همانجا گردن زنند. چون برخی درباره ۶ نفر از آنان وساطت کردند، این ۶ نفر را زنده گذاشتند ولی هفت تن دیگر را کشتند: حجر بن عدی کندی، شریک بن شداد حضرمی، صیفی بن فسیل شیبانی، قبیصه ابن ضبیعه عبسی، محرز بن شهاب تمیمی، کدام بن حیان عنزی، عبدالرحمان بن حسان عنزی.

مرج در دانشنامه ویکی پدیا

مرج
مرج ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
استان مرج
مرج (قاهره)
مرج (لیبی)
مختصات: ۳۰°۰۹′۳۰″ شمالی ۳۱°۲۰′۰۱″ شرقی / ۳۰٫۱۵۸۳۳°شمالی ۳۱٫۳۳۳۶۱°شرقی / 30.15833; 31.33361 مرج نام شهر و شهرستانی در استان قاهره مصر است.
فهرست شهرهای مصر
مرج شهری در لیبی است و همچنین مرکز استان مرج می باشد.
مرج ابن عامر (عبری: עמק יזרעאל)، نام دشتی ست بزرگ در استان شمال اسرائیل که از شمال به منطقه الجلیل، از غرب به کوه کرمل، از جنوب به سامریه و از شرق به کوه جلبوع همرز است.
مرج (به عربی: المرج) یک روستا در سوریه است که در ناحیه محمبل واقع شده است. مرج ۵۴۷ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
مرج الاخضر شرقی (به عربی: المرج الأخضر الشرقی) یک روستا در سوریه است که در ناحیه مرکزی جسر الشغور واقع شده است. مرج الاخضر شرقی ۴٬۴۲۴ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
مرج الاخضر غربی (به عربی: المرج الأخضر الغربی) یک روستا در سوریه است که در ناحیه مرکزی جسر الشغور واقع شده است. مرج الاخضر غربی ۳٬۴۶۴ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
مرج الحمام (به عربی: مرج الحمام) شهری در استان عمان است که در کشور اردن واقع شده است. جمعیت این شهر ۳۰٫۱۷۳ نفر است.
فهرست شهرهای اردن
مرج الزهور (به عربی: مرج الزهور) یک روستا در سوریه است که در ناحیه مرکزی جسر الشغور واقع شده است. مرج الزهور ۱٬۶۶۷ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
مرج السلطان (به عربی: مرج السلطان) یک روستا در سوریه است که در استان ریف دمشق واقع شده است. مرج السلطان ۱٬۸۶۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای سوریه
آزمایش هرج و مرج(بهزبان انگلیسی: The Chaos Experiment) (قبلا تحت عنوان Experiment Steam شناخته می شود) یک فیلم سینمایی هیجان انگیز تعلیق مستقل محصول سال ۲۰۰۹ به کارگردانی فیلیپ مارتینز و بازیگران وال کیلمر ، آرمان آسانت و اریک رابرتز می باشند.
مه ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-05)
https://web.archive.org/web/20080913082604/http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/film/news/e3i232ec0fada51eae72753ca664ea26ccc
http://www.mlive.com/movies/index.ssf/2008/09/the_steam_experiment_makes_for.html
یکی از استان های کشور لیبی است.
بریتنی و کوین : هرج و مرج (به انگلیسی: Britney & Kevin: Chaotic) یک سریال آمریکایی واقع گرایانه با بازی خواننده پاپ آمریکایی بریتنی اسپیرز و همسر وی کوین فدرلاین است.این سریال چگونگی اولین ملاقات این دو، آشنا شدن، عاشق شدن و ازدواج آنها را نمایش میدهد.این سریال شامل پنج قسمت است.همچنین آلبوم ای پی با همین نام از بریتنی اسپیرز منتشر شد که شامل سه ترانه بود.
پاکسازی: هرج و مرج (انگلیسی: The Purge: Anarchy) فیلمی در ژانر ترسناک و مهیج به کارگردانی جیمز دموناکو است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به فرانک گریلو، زک گیلفورد، کیلی سانچز، ادوین هودگ و مایکل کی ویلیامز اشاره کرد.
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-07-۲۵)
داستان فیلم درباره هرج و مرجی هست که در شهر لس آنجلس به راه افتاده و چندین داستان مختلف را روایت می کند. مردی که به قصد انتقام ، به سراغ قاتل پسرش می رود، خانواده ای که برای نجات جان فرزندانشان تلاش می کنند ، مادر و دختری که در حال فرار برای نجات جانشان هستند.
حلقه های هرج و مرج (انگلیسی: Chaos Rings) یک بازی ویدئویی تک نفره نقش آفرینی برای سکو های آی اواس، اندروید، ویندوز فون ۷ و پلی استیشن موبایل می باشد که توسط مدیا.ویژن توسعه و اسکوئر انیکس نشر پیدا کرده است.
داستان این بازی قبل از حلقه های هرج و مرج اومگا (۲۰۱۱) و بعد از حلقه های هرج و مرج ۲ (۲۰۱۲) و حلقه های هرج و مرج ۳ (۲۰۱۴) می باشد.
درون هرج و مرج (به انگلیسی: Through the Chaos) نام اولین آلبوم گروه پست-پانک ایرانی-آمریکایی هایپرنوا است که در ششم آوریل ۲۰۱۰ منتشر شد.آلبوم توسط هاروگ مرور تهیه شد و مهندسی صدای آن را شین بیون برعهده گرفت.با اینکه آلبوم در سال ۲۰۰۸ کاملاً آماده شده بود اما در سال ۲۰۱۰ منتشر شد،در این زمان تعدادی نسخه محدود برای هوادارن گروه منتشر شد.این نسخه ها در طول تور آمریکای هایپرنوا که با گروه د سیستر آف مرسی داشتند به فروش رفت.
همه آهنگ ها توسط هایپرنوا نوشته و اجرا شده است.
نسل هرج و مرج (انگلیسی: Generation of Chaos) یک بازی ویدئویی نفش آفرینی تاکتیکی نوبتی بی درنگ تک نفره برای سکو های پلی استیشن همراه، اندروید می باشد که توسط آیدیا فکتوری توسعه و ان آی اس آمریکا، میداس اینتراکتیو اینترتینمنت نشر پیدا کرده است. نسل هرج و مرج در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ در ژاپن منتشر شد
هرج و مرج در موارد زیر به کار می رود:
بی دولتی: جامعهٔ بدون نظارت و کنترلِ دولت
آنارشیسم: جامعه ای فاقد هرگونه ساختار طبقاتی یا حکومتی
آنومی: فقدان هنجار یا بی هنجاری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مرج در جدول کلمات

نبودش کشور را دچار هرج و مرج می کند
قانون
هرج و مرج خواه
آنارشیست
هرج و مرج طلبی
آنارشیسم

معنی کلمه مرج به عربی

فوضوي , فوضوية ، اِرتباک

مرج را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پاقلعه شهربابک   • مرجان   • مرچ   • مرجانه گلچین   • معنی مرج   • مفهوم مرج   • تعریف مرج   • معرفی مرج   • مرج چیست   • مرج یعنی چی   • مرج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مرج
کلمه : مرج
اشتباه تایپی : lv[
عکس مرج : در گوگل


آیا معنی مرج مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )