برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1309 100 1

مردم آمیزی

معنی مردم آمیزی در لغت نامه دهخدا

مردم آمیزی.[ م َ دُ ] (حامص مرکب ) معاشرت بسیار با مردم. خلیق و خوشرفتاری و معاشرتی بودن. عمل و صفت مردم آمیز.

معنی مردم آمیزی به فارسی

مردم آمیزی
معاشرت بسیار با مردم .
[sociability] [روان شناسی] نیاز یا تمایل به جستن هم نشین و دوست و روابط اجتماعی متـ . جامعه پذیری

مردم آمیزی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مردم آمیزی   • مفهوم مردم آمیزی   • تعریف مردم آمیزی   • معرفی مردم آمیزی   • مردم آمیزی چیست   • مردم آمیزی یعنی چی   • مردم آمیزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مردم آمیزی
کلمه : مردم آمیزی
اشتباه تایپی : lvnl Hldcd
عکس مردم آمیزی : در گوگل

آیا معنی مردم آمیزی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )