برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1306 100 1

مردم پرست

معنی مردم پرست در لغت نامه دهخدا

مردم پرست. [ م َ دُ پ َ رَ ] (نف مرکب ) مخلوق پرست. آنکه مردم را پرستد. دوستدار خلق. || (حامص مرکب ) مردم پرستی. مردم پرستیدن. پرستش مردم. عبادت مردم. تملق :
بت پرستیدن به از مردم پرست
پند گیر و کار بند و گوشدار.
بوشکور.

معنی مردم پرست به فارسی

مردم پرست
( صفت ) آنکه را پرستد مخلوق پرست . ۲- پرستش مردم عبادت مخلوق : بت پرستیدن به از مردم پرست پند گیر و کاربندو گوش دار . ( ابوسلیک گرگانی )

مردم پرست را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• در حیرتم از مرام این مردم پست   • شاعر شعر در حیرتم از مرام این مردم پست   • در حیرتم از مرام این مردم پست اقبال لاهوری   • آمدم مجلس ترحیم خودم   • در حیرتم از مرام این مردم پست سیمین بهبهانی   • مرده پرستی صادق هدایت   • در حیرتم از مرام این مردم شهر   • متن در مورد مرده پرستی   • معنی مردم پرست   • مفهوم مردم پرست   • تعریف مردم پرست   • معرفی مردم پرست   • مردم پرست چیست   • مردم پرست یعنی چی   • مردم پرست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مردم پرست
کلمه : مردم پرست
اشتباه تایپی : lvnl ~vsj
عکس مردم پرست : در گوگل

آیا معنی مردم پرست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )