برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مردوک

مردوک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام
ر.ک مردوخ
آرسام آرامیس
مردوک (Marduk) ، خدای فرمان دهنده بابل. وقتی بابل به عنوان یک قدرت ظهور کرد، مردوک از جایگاه اصلی خود به عنوان یک خدای کشاورزی به خدایی فرمان دهنده در معابد تبدیل شد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مردوک   • مفهوم مردوک   • تعریف مردوک   • معرفی مردوک   • مردوک چیست   • مردوک یعنی چی   • مردوک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مردوک
کلمه : مردوک
اشتباه تایپی : lvn,;
عکس مردوک : در گوگل

آیا معنی مردوک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )