برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

مسافرت درون مرزی

معنی مسافرت درون مرزی به فارسی

مسافرت درون مرزی
[internal travel] [گردشگری و جهانگردی] کل مسافرت های داخلی و ورودی یک کشور

مسافرت درون مرزی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مسافرت درون مرزی   • مفهوم مسافرت درون مرزی   • تعریف مسافرت درون مرزی   • معرفی مسافرت درون مرزی   • مسافرت درون مرزی چیست   • مسافرت درون مرزی یعنی چی   • مسافرت درون مرزی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسافرت درون مرزی
کلمه : مسافرت درون مرزی
اشتباه تایپی : lshtvj nv,k lvcd
عکس مسافرت درون مرزی : در گوگل

آیا معنی مسافرت درون مرزی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )