برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1310 100 1

مستعارله

معنی مستعارله در فرهنگ فارسی عمید

مستعارله
۱. عاریت آورده شده برای او.
۲. (ادبی) در بیان، کلمه ای که به مستعارمنه تشبیه می شود.

مستعارله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• استعاره مصرحه مجرده   • انواع استعاره با مثال   • استعاره تبعیه   • استعاره مصرحه در شعر حافظ   • استعاره مرشحه   • استعاره در شعر حافظ   • مستعار منه   • انواع استعاره مصرحه؟؟   • معنی مستعارله   • مفهوم مستعارله   • تعریف مستعارله   • معرفی مستعارله   • مستعارله چیست   • مستعارله یعنی چی   • مستعارله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مستعارله
کلمه : مستعارله
اشتباه تایپی : lsjuhvgi
عکس مستعارله : در گوگل

آیا معنی مستعارله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )