برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

مسطور

/mastur/

مترادف مسطور: نبشته مرقومه، مکتوب، مرقوم، مسطوره، نوشته

متضاد مسطور: منقول

معنی مسطور در لغت نامه دهخدا

مسطور. [ م َ ] (ع ص ) نبشته. (آنندراج ). مکتوب. نوشته شده. مرقوم. مرتسم. مسطر. مزبور : و الطور و کتاب مسطور. (قرآن 1/52 و 2). کان ذلک فی الکتاب مسطوراً. (قرآن 58/17 و 6/33). دیگر قصه به جای ماندم که دراز است و در تواریخ مسطور. (تاریخ بیهقی ).
حروف عقل بشمارم که مسطور است اشیا را
کتاب نفس برخوانم که باشد نسخه ای در جان.
ناصرخسرو.
خامشی از کلام بیهده به
در زبور است این سخن مسطور.
ناصرخسرو.
عتبی رساله ای در مرثیه ٔ او انشا کرده است در اصل کتاب مسطور است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 441). کیفیت وقایعی که در عهد ایشان بود به حسب معرفت مسطور شد. (جهانگشای جوینی ). بلوغ را چه نشان است ؟ گفت : آنچه در کتب علما مسطور است سه نشان دارد. (گلستان سعدی ).

مسطور. [ م َ ] (اِخ ) عشیره ای از طایفه ٔ مُحَیسن از طوایف بنی کعب خوزستان. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 90).

معنی مسطور به فارسی

مسطور
نوشته، نوشته شده
( اسم ) نوشته شده بسطر در آورده : از قلاع معتبرکه بمزید مناعت ومحکمی مشهور است و وصف آن در کتب تواریخ مسطور و مذکور قلع. فیروز کوه است .
عشیره ای از طایفه محیسن از طوایف بنی کعب خوزستان

معنی مسطور در فرهنگ معین

مسطور
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) نوشته شده .

معنی مسطور در فرهنگ فارسی عمید

مسطور
نوشته، نوشته شده.

مسطور در دانشنامه اسلامی

مسطور
معنی مَّسْطُورٍ: نگاشته شده- نوشته شده
ریشه کلمه:
سطر (۱۷ بار)

مسطور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
مسطور:(اسم مفعول) نوشته شده، نوشته.
مستور:(اسم مفعول)پنهان شده،پنهان.
این دو آرایه ی جناس دارند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مسطور   • مفهوم مسطور   • تعریف مسطور   • معرفی مسطور   • مسطور چیست   • مسطور یعنی چی   • مسطور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسطور
کلمه : مسطور
اشتباه تایپی : lsx,v
آوا : mastur
نقش : صفت
عکس مسطور : در گوگل

آیا معنی مسطور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )