انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 892 100 1

معنی مسیر در لغت نامه دهخدا

مسیر. [ م َ ] (ع مص ) رفتن. سیر. مسیرة. سیرورة. تسیار. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مصدر میمی است به معنی رفتن و سیر کردن. (آنندراج ) (غیاث ). رفتن. (دهار) (تاج المصادر) :
ایا مراد تو مقصود آسمان ز مدار
و یا رضای تو مطلوب اختران ز مسیر.
امیرمعزی.
گفت نامی که ز هولش ای بصیر
هفت گردون بازماند از مسیر.
مولوی.

مسیر. [ م َ ] (ع اِ) محل گردش و سیر. جای عبور و حرکت. (ناظم الاطباء). جای رفتار. (فرهنگ نظام ) (آنندراج ) (غیاث ). جای سیر.محل گردش. جای رفتن. راه. معبر. جاده. محل سیر. رهگذر. رهگذار. گذر. گذرگاه. مدار. سیرگاه :
هر روز سحاب را مسیر دگر است
هر روز نبات را دگر زینت و رنگ.
منوچهری.
نیی آگه ای مانده در چاه تاری
که بر آسمان است در دین مسیرم.
ناصرخسرو.
ای داور زمانه ملوک زمانه را
جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست.
مسعودسعد.
مدار چرخ کند آگهم ز لیل و نهار
مسیر چرخ خبر گویدم ز صیف و شتا.
مسعودسعد.
همی کند سرطان وار باژگونه به طبع
مسیر نجم مرا باژگونه چرخ دوتا.
مسعودسعد.
فرمود که تا چرخ یکی دوردگر کرد
خورشید بپیمود مسیر دوران را.
سنائی.
سیر ارنه بر موافقت رای تو کنند
هر هفت گم کنند مسیر اندر آسمان.
سوزنی.
آفتابی و جز به درگاهت
اختران را مسیر نتوان یافت.
خاقانی.
چون ستوری باش در حکم امیر
گه در آخور حبس و گاهی در مسیر.
مولوی.
|| مدت سیر: بینهما مسیر یوم ؛ میان آنها به اندازه ای است که در یک روز سیر شود. (ناظم الاطباء). || رفتار. (فرهنگ نظام ). روش. سیر :
چه پیکر آمد رخش درخش پیکر تو
که کوه بادمسیر است و باد کوه نهاد.
مسعودسعد.
|| (ص ) سیرکرده شده. (ناظم الاطباء).

مسیر. [ م َ ] (اِ) به معنی یخ آمده و مسیریدیعنی یخ بست. (آنندراج ) (انجمن آرا). مَسَر. نیز به همین معنی است ، و این جای مسر است یعنی سرد است و بعضی بجای «م » «هاء» دانسته اند، یعنی «هسر» و رشیدی گفته به «م » اصح خواهد بود. (آنندراج ) (انجمن آرا).

مسیر. [ م ُ س َی ْ ی َ ] (ع ص ، اِ) جامه ٔ باخطها. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). جامه ٔ خطدار. (ناظم الاطباء). || حلوائی است. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). قسمی از حلوا. || سفر. || جای مشهور و خوشنمائی که سزاوار است شخص مسافر در تفحص و تجسس و تماشای آن برآید. (ناظم الاطباء).

مسیر. [ م ِ س ِی ْ ی ِ ] (اِخ ) قصبه ای از دهستان آبشار بخش شادکان شهرستان خرمشهر، در 4هزارگزی جنوب شرقی شادکان. دشت ، گرمسیر و مالاریائی. سکنه ٔ آن 1097تن و آب آن از رودخانه ٔ جراحی و محصول آن غلات ، برنج ، خرما و شغل اهالی زراعت ، تربیت و غرس نخل و حشم داری و صنایع دستی آنان حصیربافی است. ساکنان آن از طایفه ٔ دریس میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی مسیر به فارسی

مسیر
قصبه ای از دهستان آبشار بخش شادکان شهرستان خرمشهر. دشت گرمسیر. دارای ۱٠۹۷ تن سکنه . آب از رودخانه جراحی . محصول : غلات برنج خرما. صنایع دستی : حصیربافی است .
رفتن، روان شدن ، جای سیروگردش
۱ - ( مصدر ) رفتن روان شدن ۲ - (اسم ) رفتار روش سیر : ایا مراد تومقصود آسمان ز مدار و یارضائ تو مطلوب اختران زمسیر . ( معزی المعجم ) ۳ - ( اسم ) جای سیر محل گردش . ۴ - مدت سیر .
جامه با خطها حلوائی است
[channel] [موسیقی] گذرگاه داده ها یا نشانک های صوتی
[path] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] در برنامه ریزی شهری، مجموعه ای از رابط ها که در آن همیشه گره پایانیِ رابط قبلی در حکم گره آغازینِ رابط بعدی است
[route] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خط سیر وسیلۀ نقلیۀ یا مسافر از مبدأ تا مقصد
[trajectory] [فیزیک] راهی که جسم می پیماید تا از نقطه ای به نقطۀ دیگر برسد
[main route, main] [حمل ونقل ریلی] مسیری در فاصلۀ بین دو علامت اصلی که در آن باید فاصلۀ هم پوشانی و تکه خط های مرتبط برای عبور خط نورد آزاد باشد
[accessible travel path] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] مسیری بی مانع برای ورود به ساختمان یا جابه جایی در داخل آن برای افراد کم توان پیاده یا دارای صندلی چرخ دار از توقفگاه تا هر نقطه ای که موردنظر باشد
[initial course] [حمل ونقل دریایی] 1. نخستین مسیری که مدیر عملیات جست وجو و نجات برای آغاز حرکت مشخص می کند 2. نخستین مسیری که در ناوبری بر روی دایرۀ عظیمه پیموده می شود
[helicopter retirement route] [علوم نظامی] مسیر یا مسیرهایی که در امتداد آن، بالگَردها از یک منطقۀ فرودِ خاص پرواز می کنند
[critical path] [آمار، مدیریت-مدیریت پروژه] رشته فعالیت هایی که تعیین کنندۀ طولانی ترین مسیر در پروژه است و دیرش پروژه براساس آن مشخص می شود
[cruise line] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مسیر حرکتی که در طول آن داده ها به صورت پیوسته در بازه های ازپیش تعیین شده ثبت میشود
[raypath] [ژئوفیزیک] خطی که در همه جا بر جبهۀ موج عمود باشد
[associative interchange pathway] [شیمی] مسیر آن دسته از واکنش های جانشینی که در آنها سرعت واکنش تحت تأثیر ماهیت لیگاند ورودی قرار می گیرد، ولی بسیاری از مولکول های واسط مشاهده نمی شوند
[traffic lane] [حمل ونقل دریایی] مسیری یک طرفه که جهت تردد شناورها در آن باید رعایت شود
[composite route] [حمل ونقل ریلی] مسیری متشکل از چند مسیر کوچک تر که امکان تنظیم مستقل آنها نیز وجود داشته باشد
[diverted traffic, diverted demand] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] مسیری که تحت تأثیر تغییر کاربری زمین یا هر دلیل دیگر تغییر کند، بی آنکه مبدأ و مقصد و وسیلۀ سفر عوض شود
[shunt route, shunt] [حمل ونقل ریلی] مسیری که برای حرکت قطار بدون مسافر و با سرعت پایین در نظر گرفته می شود
[succession pathway/ successional pathway] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] روند تکوین اجتماع گیاهی در یک نظام آشفتۀ مشخص
[advisory route, ADR] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] مسیری که با توجه به خدمات توصیه ای تعیین شده است
[skid way] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] گذرگاهی که حداقل عملیات راه سازی در آن صورت گرفته است و گذر چوب کِشی را به راه چوب کِشی یا انبارگاه متصل می کند
[نجوم] ← مسیر کسوف
[نجوم] ← مسیر کسوف
[bicycle lane, cycle lane, bicycle route] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] قسمتی از معبر یا حریم راه که برای استفادۀ اختصاصی دوچرخه طراحی شود
[double track line] [حمل ونقل ریلی] مسیر راه آهنی که در آن رفت وبرگشت در دو خط جداگانه امکان پذیر باشد

معنی مسیر در فرهنگ معین

مسیر
(مَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) رفتن ، روان شدن . ۲ - (اِ.) محل عبور، جای رفت و آمد.

معنی مسیر در فرهنگ فارسی عمید

مسیر
۱. معبر، گذرگاه، راه، جاده.
۲. (اسم مصدر) رفتن، روان شدن.
۳. (اسم مصدر) سیروگردش.

مسیر در دانشنامه ویکی پدیا

مسیر
مسیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مسیر (نظریه گراف)، دنباله ای از رأس ها به طوری که از هر رأس به رأس دیگر در این دنباله یالی وجود داشته باشد
مسیر (رایانه)، یک رشته که محل یک پرونده یا پوشه را در فایل سیستم مشخص می کند
مسیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
مسیر (نظریه گراف)، دنباله ای از رأس ها به طوری که از هر رأس به رأس دیگر در این دنباله یالی وجود داشته باشد
مسیر (رایانه)، یک رشته که محل یک پرونده یا پوشه را در فایل سیستم مشخص می کند
در علوم رایانه، مسیر (به انگلیسی: Path) یک رشته است که محل یک پرونده یا پوشه را در فایل سیستم مشخص می کند. مسیرها می توانند به صورت مطلق یا نسبی بیان شوند. یک مسیر مطلق، بدون توجه به پوشهٔ کار، همواره به یک مکان مشخص در فایل سیستم اشاره می کند در حالی که در یک مسیر نسبی پوشهٔ کنونی نقطهٔ آغاز محاسبهٔ مسیر است.
سیستم عامل های مختلف روش های متفاوتی برای نمایش مسیرها دارند. در یونیکس «/» به عنوان نویسهٔ حائل استفاده می شود و در ابتدای مسیر نام درایو ذکر نمی گردد (همهٔ مسیرها نسبت به پوشهٔ ریشه که تنها با یک «/» مشخص می شود محاسبه می شوند). در این سیستم عامل با درایوهایی مانند فلاپی، به صورت یک پوشه برخورد می شود که در یک نقطهٔ مشخص (مثلاً پوشهٔ «/drives/») سوار می شوند. اما در ویندوز، نویسهٔ حائل «\» است و هر درایو به صورت یک حرف انگلیسی به همراه «:» مشخص می شود. در ویندوز مسیرهای مطلق به دو روش قابل بیان هستند، یکی مسیری که با نام درایو مشخص می شود (مانند: C:\Windows\System32)، و دیگری با کمک سنت نام گذاری یکنواخت که به صورت \\hostname\sharename\filename بیان می شود. به آدرس دهی نوع اول ، آدرس دهی محلی (Local Addressing) و به نوع دوم ، آدرس دهی تحت شبکه (Network Addressing) گفته می شود. به آدرس دهی تحت شبکه UNC نیز نامیده می شود که مخفف عبارت Universal Naming Convention می باشد.
مسیر مجموعه تلویزیونی درام آمریکایی است که ارون پاول، میشل موناهن و هیو دنسی در آن به ایفای نقش پرداخته اند. این سریال داستان اعضای یک فرقه مذهبی به نام می ریسم را به تصویر می کشد.
در مارس ۲۰۱۵، هولو دستور ساخت این مجموعه را ۱۰ قسمت داد. نام اصلی کار راه بود ولی در سپتامبر ۲۰۱۵ به دلیل تشابه با نام یک فرقه مذهبی واقعی، به مسیر تغییر پیدا کرد. در ۳۰ مارس ۲۰۱۶ کار روی آنتن رفت. در ۴ می ۲۰۱۶، کار برای فصل دوم تمدید شد که در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ روی آنتن رفت.
در نظریه گراف، یک مسیر (به انگلیسی: Path) در گراف دنباله ای از رأس ها است، به طوری که از هر رأس به رأس دیگر در این دنباله یالی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مسیر، گشتی بین رأس های u و v است که رأس تکراری (و طبعاً یال تکراری) نداشته باشد. هم چنین دنبالهَ تک جمله ای u را مسیری به طول صفر در نظر می گیریم.
رأس های مسیر با یک دیگر رابطهٔ همبندی دارند و رأس های مسیر جهت دار با هم رابطهٔ قویاً همبندی دارند.
مسیر ۲۹ (به انگلیسی: Track 29) نام فیلمی به کارگردانی نیکلاس روگ است که در سال ۱۹۸۸ ساخته شد. فیلم نامزد چندین جایزه ی منطقه شد و موفق به کسب برخی از این جوایز شد. نویسنده فیلم، دنیس پاتر، داستان فیلم را بر اساس نمایش تلویزیونی از خودش نوشت و وقایع را از لندن به آمریکا منتقل کرد. فیلمبرداری در ایالت کارولینای شمالی در شهر ویلمینگتون انجام شد.
مسیر ۵۹ ایالات اوهایو (به انگلیسی: Ohio State Route 59)
مسیر ۵۹ ایالت اوهایو بزرگراهی شرقی-غربی است که در بخش شمالی اوهایو یکی از ایالات آمریکا قرار دارد واز راونا شروع و به شهر دیگری در غرب اوهایو به نام اکرون پایان می یابد.
مسیر SEA-ME-WE 3 یا مسیر سوم آسیای جنوب شرقی-خاورمیانه-اروپای غربی، مسیر فیبر نوری کابل ارتباطی زیردریایی است که این مناطق جهان را به هم وصل می کند و طولانی ترین فیبر نوری در جهان است. ساخت این مسیر کابلی بر عهده دو شرکت اورانژ اس.ای. و چاینا تلکام بود که در اواخر سال ۲۰۰۰ به پایان رسید. مدیریت این مسیر بر عهده شرکت سینگ تل متعلق به دولت سنگاپور بود. کنسرسیوم این مسیر از ۹۲ شرکت مخابرات راه دور دیگر تشکیل شده است. این مسیر در مارس سال ۲۰۰۰ به بهره برداری رسید.
«مسیر آتش» (انگلیسی: The Path of Fire) فیلمی هندی در سبک اکشن و درام به کارگردانی کاران مالهوترا است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد.
مسیر آتش (به هندی: Agneepath) فیلمی محصول سال ۱۹۹۰ و به کارگردانی موکول.اس آناند است. در این فیلم بازیگرانی همچون آمیتاب باچان، میتون چاکرابورتی، مادهوی، نیلم کوتهاری، دنی دنزونگپا، روهینی هاتانگادی، آلوک نات، شارات ساکسنا، آرچانا پوران سینگ، باب کریستو، تینو آناند، شاکتی کاپور ایفای نقش کرده اند.
مسیر امبدن – میرهوف مجموعه ای از واکنش های درون سلولی است که توسط آن یک مولکول گلوکز به دو مولکول سه کربنه پیروات شکسته می شود و بخشی از انرژی آزاد گلوکز برای تشکیل دو مولکول ATP و دو مولکول NADH به مصرف می رسد. به طور کلی، مسیر امبدن – میرهوف که بیشتر آن را با نام قندکافت (یا گلیکولیز) می شناسند، مسیر اصلی فروگشت گلوکز در همهٔ انواع یاخته ها است. فرایند ده مرحله ای امبدن - میرهوف در درون سیتوپلاسم سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی انجام می شود. بسیاری از ریزاندامگان بی هوازی کاملاً به مسیر امبدن – میرهوف وابسته اند. با توجه این که جو اولیهٔ زمین فاقد اکسیژن بوده و همچنین بررسی های توالی ژنی بسیاری از جانوران، احتمال داده می شود که مسیر امبدن – میرهوف یکی از ابتدایی ترین مسیرهای تولید انرژی از مولکول های سوختی آلی باشد. در میان گونه های مختلف، مسیر امبدن – میرهوف تنها در نحوهٔ تنظیم و یا سرنوشت بعدی پیروات متفاوت است.
مسیر انتنر - دودروف مجموعه ای است از واکنش های آنزیمی (متفاوت از مسیر امبدن - میرهوف) که گلوکز را به پیروات تبدیل می کند. بازده خالص این مسیر برابر است با: یک مولکول ATP، یک مولکول NADH و یک مولکول NADPH. این فرایند تنها در پروکاریوت ها انجام می شود.
مسیر انحرافی یک سریال تلویزیونی کمدی ناموفق ایرانی به کارگردانی بهرنگ توفیقی محصول پاییز و تابستان ۱۳۹۰ است. نمایش سریال از ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ به مدت ۱۳ قسمت در شبکه سوم سیما به نمایش درآمد. صحنه های فیلمبرداری سریال در پارک جنگلی خجیر واقع در انتهای اتوبان شهید بابایی و فرودگاه مهرآباد فیلمبرداری شده است. این سریال در قالب یک فیلم تلویزیونی نیز به نمایش درآمده است.
مسیر اورگن (The Oregon Trail) یک مسیر تاریخی شرقی غربی دلیجان ها به طول ۳۲۰۰ کیلومتر (۲۰۰۰ مایل) در شمال غربی ایالات متحده آمریکا است. این راه طولانی زمینی، به ویژه در سده نوزدهم، مسیر حرکت پیشگامان مهاجرت به غرب بود.
مسیر اورگن از ایالت میزوری به دهانه رودخانه کلمبیا در مرز بین واشنگتن و اورگن می رفت و رودخانه میزوری را به دره های ایالت اورگن پیوند می داد.
«مسیر اورگن» (انگلیسی: The Oregon Trail (1936 film)) یک فیلم در سبک وسترن به کارگردانی اسکات پمبروک است که در سال ۱۹۳۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جان وین و ان رادرفورد اشاره کرد.
مسیر ایالتی شماره ۷۴ نیویورک و مسیر شماره ۷۴ ورمونت مسیرهای مجاوری در بزرگراه ایالتی شمال شرق ایالت متحده امریکا هستند که با یکی از کشتی های کابلی باقیمانده در شمال امریکا به یکدیگر وصل شده اند. این مسیر مجموعاً ۳۵ مایل (۵۶ کیلومتر) است که اسکس نیویورک را به ادیسون ورمونت وصل می کند.
مسیر ایالتی شماره ۷۴ نیویورک و مسیر شماره ۷۴ ورمونت مسیرهای مجاوری در بزرگراه ایالتی شمال شرق ایالت متحده امریکا هستند که با یکی از کشتی های کابلی باقیمانده در شمال امریکا به یکدیگر وصل شده اند. این مسیر مجموعاً ۳۵ مایل (۵۶ کیلومتر) است که اسکس نیویورک را به ادیسون ورمونت وصل می کند.
مسیر ایالتی واشینگتنی ۹۲ (انگلیسی: Washington State Route 92) مسیری به طول ۸.۲۵ مایل (۱۳۰۲۸ ک.م) در ایالت واشینگتن.
مسیر ایران نام مسیر جدیدی در رخ جنوب غربی به قله ۸۰۵۱ متری برودپیک است که سه کوهنورد ایرانی به نام های آیدین بزرگی، پویا کیوان، و مجتبی جراحی در سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ موفق به گشایش آن شدند. این سه کوهنورد در مسیر بازگشت مسیر را گم کردند و مفقود شدند.
مسیر بابانوئل (به انگلیسی: Santa Claus Lane) آلبوم استودیویی، هیلاری داف خواننده آمریکایی است که در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۲ منتشر شد در این آلبوم ۱۰ آهنگ به مدت ۳۳ دقیقه گردآوری شده است
مسیر برخورد (به انگلیسی: Collision Course) یک آلبوم مشترک از رپر آمریکایی جی زی و گروه راک آمریکایی لینکین پارک است. این آلبوم در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ توسط Roc-A-Fella، ماشین شاپ، وارنر برادرز رکوردز و دف جم منتشر شد.
الگوریتم مؤلفه قوی مبتنی بر مسیر (به انگلیسی: Path-based strong component algorithm) در نظریه گراف برای پیدا کردن مولفه های قویا همبند یک گراف جهت دار استفاده می شود. قبل از این الگوریتم، الگوریتم کساراجو و الگوریتم تارژان نیز به همین منظور ارایه شده است.
ایستگاه مسیر کتابی است در ژانر علمی تخیلی که بدست نویسنده آمریکایی کلیفورد سیماک در سال ۱۹۶۳ در مجله گالاکسی با نام اصلی «در اینجا ستاره ها گرد هم می آیند» (Here gather the stars) منتشر شد. این کتاب برنده جایزه هوگو برای بهترین رمان در سال ۱۹۶۴ شد.
تابع مسیر (به انگلیسی: Process function)تابعی است که مقدار نهایی آن به مسیر فرآیند وابسته باشد.توابع مسیر با حروف کوچک انگلیسی نوشته می شوند.
در تئوری گراف، یک تجزیهٔ مسیر در گراف G، به طور غیر رسمی، نمایش G به صورت مسیرهای به هم چسبیده است و پهنای مسیر G، یک عدد است که مقدار ضخیم شدن مسیر برای شکل دادن گراف را اندازه می گیرد. به عبارت دیگر تجزیهٔ مسیر، دنباله ای از زیرمجموعه های رئوس گراف است به طوری که رئوس سر یالهای G در یکی از زیرمجموعه ها ظاهر می شود به طوری که هر رأس در زیردنبالهٔ متوالی از زیرمجموعه ها ظاهر می شود و پهنای مسیر اندازهٔ بزرگترین مجموعه در یک تجزیهٔ مسیر منهای یک است. به پهنای مسیر ضخامت بازه(یکی کمتر از اندازهٔ ماکزیمم کلیک دربازه سوپرگراف G)، عدد جداکنندهٔ رئوس و عدد جستجوکنندهٔ گره هم می گویند.
پهنای مسیر و تجزیهٔ مسیر خیلی شبیه پهنای درخت و تجزیهٔ درخت است. آنها نقش کلیدی در تئوری مینورهای گراف: خانواده ای از گراف ها که تحت مینورهای گراف بسته اند و دارای کل جنگل ها نمی باشد ممکن است توصیف گردد به گراف هایی با پهنای مسیر محدود و رئوس در ساختار تئوری برای گراف هایی که تحت مینور بسته اند دارای پهنای مسیر محدود هستند. پهنای مسیر و گراف های با پهنای مسیر محدود دارای برنامه های کاربردی در طراحیVLSI، طراحی گراف و زبان شناسی رایانشی است. پیدا کردن پهنای مسیر در گراف مسئلهٔ NP-hard است. به هر حال مسئله پارامتر- ثابت اداره پذیر(Fixed-parameter tractability) است: چک کردن اینکه گراف دارای پهنای مسیر به اندازهٔ k است، قابل حل در زمان نمایی است ولی برای درخت ها مستقل از k در زمان چندجمله ای قابل حل است. بسیاری از مسائل در الگوریتم های گرافهای با پهنای مسیر محدود، با برنامه نویسی پویا روی تجزیهٔ مسیر گراف، به طور مؤثر قابل حل است. تجزیهٔ مسیر ممکن است در اندازه گیری مقدار زمان اجرای الگوریتم در برنامه نویسی پویا روی گراف های با پهنای درخت محدود قابل استفاده باشد.
در نظریه گراف، برای هر گراف همبند ساده (غیر جهتدار) یک زیر گراف وجود دارد که در آن از گره ریشه به تمامی گره ها مسیری وجود دارد و طول این مسیر (فاصله ی گره ریشه با سایر گره ها) کمینه است.
این گراف یک درخت است. زیرا اگر دو مسیر بین گره ریشه و یک راس v (به عنوان مثال یک دور) باشد، می توانیم یال با طول بزرگتر را حذف کنیم، بدون اینکه فاصلهٔ بین گره ریشه تا هر یک از گره های دیگر در این زیردرخت افزایش یابد. بنابراین دوری در گراف باقی نمی ماند و به یک درخت تبدیل می شود.
اگر بین هر جفت گره در گراف کوتاهترین مسیر یکتایی وجود داشته باشد، در نتیجه این درختِ باکوتاهترین مسیر، یکتاست. با استفاده از اثبات زیر می توان این ادعا را ثابت کرد. اگر یک مسیر مشخص از ریشه به هر گره، دارای یال کمینه باشد، می توان گفت هر قسمت از آن مسیر (بین هر دو گره مختلف) یک مسیر کمینه بین آن دو گره است.
در گراف های بدون یال منفی، با مشخص کردن یک راس، می توان با استفاده از الگوریتم دیکسترا درخت با کوتاهترین مسیر را یافت. در گراف هایی که احتمالاً دارای یال منفی هستند، می توان از الگوریتم بلمن–فورد، به جای این الگوریتم استفاده کرد.
اگر بخواهیم مسیر کمینه را برای هر دو جفت گره موجود در گراف پیدا کنیم، الگوریتم به صرفه تری به نام الگوریتم فلوید-وارشال وجود دارد.
یک مسئلهٔ شناخته شده در شبکه که از درخت با کوتاهترین مسیر استفاده می کند، محاسبهٔ هزینه، قابلیت اطمینان، و پهنای باند مورد نیاز برای گره مرکزی هست.
در آنالیز مختلط، روش انتگرال گیری روی مسیر، روشی است برای محاسبهٔ انتگرال های خاص با مقدار حقیقی روی بازه های حقیقی که با استفاده از متغیرهای حقیقی به سادگی محاسبه نمی شوند. روش های آنالیز مختلط زیر به کمک انتگرال های مسیر، وسیله ای به دست می دهند برای محاسبهٔ این نوع انتگرال های حقیقی-مقدار روی صفحه مختلط.
انتگرال مستقیم یک تابع مختلط بر روی یک منحنی در صفحه مختلط (یک مسیر)
این روش ها شامل موارد زیر است
کاربرد فرمول انتگرال کوشی
می توان از یکی از روش های بالا یا ترکیبی از آنها برای یافتن این انتگرال ها استفاده کرد.
کاربرد قضیه مانده
در مکانیک کوانتومی، فرمول انتگرال مسیر توصیفی از نظریه کوانتوم است که اصل عمل مکانیک کلاسیک را عمومیت می بخشد. در این توصیف، مفهوم کلاسیک از وجود یک مسیر منحصربه فرد برای یک سیستم دارای مجموع یا انتگرال تابعی، با توصیفی شامل وجود بی نهایت مسیر ممکن برای محاسبه دامنه کوانتومی جایگزین می گردد.
ایده اولیه انتگرال مسیر را می توان بهنوربرت وینر نسبت داد که انتگرال وینر برای حل مشکلات انتشار و حرکت براونی مطرح شده است. این ایده توسط پاول دیراک برای استفاده از لاگرانژ در مکانیک کوانتومی در مقاله ۱۹۳۳ او توسعه داده شده است. روش کامل در سال ۱۹۴۸ توسط ریچارد فاینمن توسعه داده شد. انگیزه اصلی در این روش تمایل برای بدست آوردن فرمول بندی مکانیک کوانتومی برای تحلیل نظریه ویلر-فیمنمن با استفاده از نقطه آغاز لاگرانژی و نه هامیلتونی است.
این فرمول بسیار مهم متعاقباً بعد از پیشرفت فیزیک نظری ثابت شده است، زیرا آن بیانیه متقارن بین زمان و مکان است.
انتگرال مسیر به فرایندهای کوانتومی و تصادفی مربوط می شود.
مسئله طولانی ترین مسیر (به انگلیسی: longest path problem) در تئوری گراف، مسئله یافتن یک مسیر ساده با با حداکثر طول در یک گراف خاص است.
در نظریه گرافها مسئلهٔ یافتن کوتاه ترین مسیر در واقع مسئلهٔ یافتن مسیری بین دو رأس (یا گره) است به گونه ای که مجموع وزن یال های تشکیل دهندهٔ آن کمینه شود. برای مثال می توان مسئلهٔ یافتن سریع ترین راه برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر روی نقشه را، در نظر گرفت؛ در این حالت رأس ها نشان دهندهٔ مکان ها و یال ها نشان دهندهٔ بخش های مسیر هستند که برحسب زمانِ لازم برای طی کردن آن ها وزن گذاری شده اند.
مسئلهٔ یافتن کوتاه ترین مسیر از مبدا واحد که در آن هدف یافتن کوتاه ترین مسیر از رأس مبدا v تا تمامی رئوس دیگر در گراف است.
اگر یک گراف وزن دار (که شامل مجموعهٔ V از رئوس، مجموعهٔ E از یال ها و تابع وزن f : E → R است) و یک عنصر مانند v از مجموعهٔ V داشته باشیم، هدف ما یافتن مسیری مانند P از v به 'v است به گونه ای که:
مسئلهٔ یافتن کوتاه ترین مسیر به مقصد واحد که در آن هدف یافتن کوتاه ترین مسیر از تمامی رئوس گراف تا رأس مقصد v است.
کوتاه ترین مسیر بین تمام مسیرهای موجود از v به 'v باشد.
مسئلهٔ یافتن کوتاه ترین مسیر بین هر دو رأس که در آن هدف یافتن کوتاه ترین مسیر بین هر جفت رأسِ v و 'v در گراف است.
این مسئله گاهی تحت عنوان مسئلهٔ یافتن کوتاهترین مسیر بین دو راس نام گذاری می شود تا از سایر حالت های کلی که به شرح زیر هستند، متمایز شود:
این حالت های عمومی به صورت معناداری از الگوریتم های کارآمدتری نسبت به مسئلهٔ مورد نظر ما برخوردارند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مسیر در جدول کلمات

مسیر
راه
مسیر است و فیلمی از کارگردان مطرح ترکیه ییلماز گونی
راه
مسیر است و نام فیلمی از ییلماز گونی کارگردان ترک
راه
مسیر الکترونیکی
مدار
مسیر بسته
مدا
مسیر پر رفت و آمد
روارو
مسیر نادرست
بیراه
مسیر و جاده
راه
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است
لوییس
اقتصاددانی که معتقد است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعنی در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است•
ارتور لوییس

معنی مسیر به انگلیسی

distance (اسم)
بعد ، فاصله ، مسیر ، دوری ، مسافت
direction (اسم)
طرف ، مدیریت ، جهت ، رهبری ، سمت ، دستور ، قانون شرع ، قانون کلی ، هدایت ، مسیر ، خط سیر ، سو ، اداره جهت ، راه مسیر
way (اسم)
راه ، عنوان ، سیاق ، سمت ، خط ، سبک ، جاده ، رسم ، مسیر ، روش ، طرز ، طریقه ، طریق ، سان ، طور ، مسلک ، نحو
road (اسم)
راه ، خیابان ، خط ، جاده ، مسیر ، طریق ، راه اهن
path (اسم)
راه ، جاده ، مسیر ، طریقه ، طریق ، مسلک ، باریک راه ، جاده مال رو
route (اسم)
طرف ، راه ، سمت ، جاده ، مسیر ، خط سیر ، جریان معمولی
course (اسم)
جریان ، دوره ، جهت ، سمت ، مسیر ، روش ، اصول ، در طی ، خط سیر ، خط مشی ، بخشی از غذا ، اموزه ، اموزگان
line (اسم)
سیم ، بند ، خط ، دهنه ، لجام ، طرح ، رشته ، سطر ، ریسمان ، رده ، جاده ، رسن ، مسیر ، ردیف ، مسیر کهباخط کشی مشخص میشود
track (اسم)
راه ، اثر ، نشان ، خط ، باریکه ، زنجیر ، لبه ، جاده ، تسلسل ، توالی ، شیار ، مسیر ، رد پا ، مسابقه دویدن ، خط اهن ، خط راه آهن
waterway (اسم)
ابراه ، مسیر ، راه آبی ، مسیر ابی ، مسیردریایی و رودخانهای
orbit (اسم)
دور ، قلمرو ، مدار ، مسیر ، حدقه ، مسیر دوران ، حدود فعالیت
itinerary (اسم)
مسیر ، خط سیر ، برنامه سفر ، سفرنامه
traverse (اسم)
اشکال ، مسیر ، عبورجاده ، حجاب حاجز ، درب تاشو ، مانع حائل
riverbed (اسم)
مسیر ، بستر رودخانه
tideway (اسم)
مسیر ، مسیرجزر و مد ، روگاه جزر و مد ، کشند راه

معنی کلمه مسیر به عربی

مسیر
تجارة , جنس , ذهاب , شارع , طريق , فصل , مهنة , نقطة
ممر مائي
فصاعدا
اتجاه عام
تعرج
خط جوي
اتجاه عام
طريق
واد
تزلج
حافلة
مضمار السباق
عشوائي
طريق
تحديد المسار
تبديل الإتجاه

مسیر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی مسیر

مهدی ٠٩:٠٠ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
خط سیر
|

- ١٥:٤٣ - ١٣٩٧/١١/٢١
راه-روش شیوه
|

شهریار آریابد ١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٤
در پهلوی " وتیرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

پیشنهاد شما درباره معنی مسیرنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مسیر در جدول   • مسیر بین شهرها   • مسیر یاب تهران   • مسیر سیاوش   • معنی مسیر   • مسیریاب اندروید   • مسیر یابی   • فاصله بین شهرهای ایران به کیلومتر   • مفهوم مسیر   • تعریف مسیر   • معرفی مسیر   • مسیر چیست   • مسیر یعنی چی   • مسیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مسیر
کلمه : مسیر
اشتباه تایپی : lsdv
آوا : masir
نقش : اسم
عکس مسیر : در گوگل


آیا معنی مسیر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )