انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1057 100 1

مصر باستان

مصر باستان در دانشنامه ویکی پدیا

مصر باستان
مصر باستان به تمدنی در شمال شرقی آفریقا در درهٔ رود نیل گفته می شود که در دورهٔ زمانی میان ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر بدست اسکندر مقدونی وجود داشت. تمدن مصر باستان نمونه ای از شاهنشاهی های بناشده بر اصل آبیاری است. به فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می شود.
تمدن مصر باستان در سال ۳۱۴۰ پیش از میلاد یعنی زمانی که دو قلمروی مصر سفلی و مصر علیا تحت پادشاهی نخستین فرعون به نام نارمر که برخی او را منس می نامند، به وحدت سیاسی رسیدند شکل گرفت. مصر باستان در دوره دراز تمدن خود چندین بار زیر فرمانروایی نیروهای بیگانه از جمله ایرانیان هخامنشی نیز درآمد.
تاریخ مصر را به سه دوره تقسیم می کنند: ۱. دوره پادشاهی قدیم ۲. دوره پادشاهی میانه ۳. دوره پادشاهی نوین. کشاورزی تغییرات عمده ای را در جامعه مصر به وجود آورد. هنگامی که اغلب مصری ها کماکان در کشتزارها کار می کردند، بعضی از آن ها برای نمونه، سفالگر شدند. بافندگان الیاف کتانی می ریسیدند و از آن ها پارچه های کتانی می بافتند.
بیشتر مصری ها به قبیله ای تعلق داشتند و هر دهکده ای در یکی از چند منطقه مستقل جای می گرفت. مناطق مقتدرتر یا جذب مناطق ضعیف تر از طریق جنگ و گاهی ازدواج پیشرفت می کردند تا سرانجام مصر تنها از دو پادشاهی تشکیل شد: مصر سفلی که در ناحیه دلتای نیل قرار داشت و پایتخت آن بیوتو در غرب دلتا بود، و مصر علیا که شامل سرزمین های دره نیل می شد که از دلتا تا نخستین آبشار نیل نزدیک به آسوان در جنوب مصر گسترده بود. پایتخت مصر علیا، نخب بود که در محل الکب امروزی قرار داشت. صدها سال این دو سلطنت در کنار هم قرار داشتند و با یگانه شدن این دو، روزگار عظمت مصر آغاز شد.
عکس مصر باستان
منظور از پوشش در مصر باستان اشاره به پوشاک مورد استفادهٔ مردمان مصر باستان از پایان دوران نوسنگی (از ۳۱۰۰ پیش از میلاد) تا سرنگونی پادشاهی بطلمیوس و مرگ کلئوپاترا در سال ۳۰ پیش از میلاد دارد. لباس های مصریان بسیار رنگارنگ بود و با سنگ های قیمتی و زینت آلات همراه بود آنها در طراحی لباس هایشان هم به زیبایی و هم به آسایش توجه می کردند به گونه ای که در هوای گرم بیابان، لباس ها به اندازهٔ کافی خنک باشند.
پوشاک در جهان باستان
در مصر باستان، کتان پرکاربردترین پارچه در میان مردم بود و به خنکی بدن کمک می کرد. پارچه کتانی از ریسندگی و بافندگی گیاه کتان بدست می آید هنر ریسندگی، بافندگی و خیاطی برای مردم در جوامع مصری بسیار مهم بود. گاهی رنگ های گیاهی به لباس ها داده می شد اما معمولاً لباس ها رنگ طبیعی خودشان را داشتند. پشم برای مصریان شناخته شده بود اما ناپالوده دانسته می شد و تنها ثروتمندان از پارچه هایی که از الیاف حیوانی بدست آمده بود استفاده می کردند آن هم برای موقعیت های خاص مانند پوشیدن به عنوان بالاپوش، در غیر این صورت پوشیدن آن یک تابو دانسته می شد برای نمونه در معابد و جاهای مقدس ممنوع بود.
کشاورزان، کارگران و مردم با شرایط متوسط، معمولاً شنتی (لباسی همانند دامن از جنس کتان) می پوشیدند اما برده ها کاملاً برهنه کار می کردند.
پوشش فرعون ها به خوبی در تاریخ ثبت شده است آنها معمولاً پوست حیواناتی مانند پلنگ یا شیر را به عنوان نشانی از جایگاه شان به تن می کردند.
خدایان مصر باستان، خدایان و ایزدبانو هایی اند که در مصر باستان پرستش می شدند. باورها و آیین های پیرامون این خدایان هستهٔ دین مصر باستان را تشکیل می داد که از زمانی پیش از تاریخ پدید آمده بوده اند. خدایانی که نمایانگر نیروها و پدیده های طبیعی بودند را مصریان پشتیبانی می کردند و آن ها را با پیشکش کردن قربانی وبرگزاری آیین ها ستایش می کردند تا این نیروها طبق ماعت یا نظم الهی به کار خود ادامه دهند. پس از بنیان گذاری کشور مصر در حدود ۳۱۰۰ پ. م، متصدی انجام این امور را فرعون کنترل می کرد که ادعای نمایندهٔ خدایان بودن را داشت و معابد مصری را که محل اجرای آیین ها سامان می بخشید.
بلندپایه ترین خدا، در دوران های مختلف متغیر بوده است و به رع خداوند خورشید، آمون خداوند اسرارآمیز و الهه مادر ایزیس اطلاق می شده است. آفریدگاری جهان و اغلب توان زندگی بخش خورشید به بلندپایه ترین خدا ارتباط داده می شده است. بر اساس بخشی از نوشته های مصر در مورد این خدایان برتر، برخی از محققان استدلال نموده اند، که مردم مصر یک قدرت واحد الهی را به رسمیت می شناختند که در پشت همه چیز و حاضر در وجود تمام خدایان دیگر بود. اما به نظر آنان هیچگاه جهان بینی چندخدایی اصلی شان را رها نکردند، به جز احتمالاً در دوران آتنیسم در قرن ۱۴ پیش از میلاد، هنگامی که دین رسمی به طور انحصاری در پرستش آتن خدای خورشید غیر شخصی متمرکز شده بود.
باور برین بود که خدایان در میان جهان حضور دارند و قادرند که بر حوادث طبیعی و حیات انسانی تأثیر بگذارند. تعامل انسان ها با آن ها در معابد و زیارتگاه های غیررسمی برای دلالیل شخصی و هم چنین اهداف بزرگ تر جشن های آیینی کشور بود. مصریان برای درخواست یاری از خدایان نیایش می کردند و با انجام آیین هایی برای وادار کردن خدایال به کاری استفاده می کردند و از آن ها طلب مشورت می کرده اند. رابطهٔ انسان ها با خدایانشان بخشی اصولی از جامعه مصری بود
موجوداتی که در سنت باستانی مصر به عنوان خدا شناخته می شوند به سختی شمرده می شوند. نوشته های مصری نام بسیاری از خدایان را فهرست می کنند که سرشت شان ناشناخته است و اشاره مبهم و ناسرراستی به دیگر خدایانی می کنند که حتی نامی ازیشان برده نمی شود. جیمز پیتر آلن مصرشناس تخمین می زند که ۱۴۰۰ خدا در نوشته های مصری نام برده می شوند در حالیکه همکارش کریستین لیتز می گوید هزاران هزاران خدا وجود دارد.
دین در مصر باستان یک سامانهٔ پیچیدهٔ چندخدایی بود، باورها و مراسم های مذهبی آنها جزئی از جامعهٔ مصر باستان شده بود. باور آنها این بود که خدایان بسیاری در میان آنها حضور دارند و کنترل جهان را دست دارند. مراسم های مذهبی مانند عبادت و دادن هدیه به خدایان برای این بود که لطف آنها را به سوی خود جلب کنند. مراسم های مذهبی رسمی با مرکزیت فرعون، فرمانروای مصر برگزار می شد او چنین باور داشت که به دلیل جایگاهی که دارد توان خدایی و آسمانی دارد و فرمانروایان به عنوان واسطهٔ میان خدایان و مردم اند. در آیین آنها فرعون باید برگزاری مراسم مذهبی و عبادت در مسیر دفاع از خدایان زندگی کند و برای آنها هدیه بفرستد تا خدایان نیز ماعت، نظم گیتی را برقرار کنند. منابع بسیاری پیرامون معبدسازی مصریان و مراسم های مذهبی شان در دسترس است.
Assmann, Jan (2001) . The Search for God in Ancient Egypt. Lorton, David transl. Cornell University Press. ISBN 0-8014-8729-3.
——— (2005) . Death and Salvation in Ancient Egypt. Lorton, David transl. Cornell University Press. ISBN 0-8014-4241-9.
David, Rosalie (2002). Religion and Magic in Ancient Egypt. Penguin. ISBN 0-14-026252-0.
Dunand, Françoise; Zivie-Coche, Christiane (2005). Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE. Lorton, David transl. Cornell University Press. ISBN 0-8014-8853-2.
Fleming, Fergus; Lothian, Alan (1997). The Way to Eternity: Egyptian Myth. Amsterdam: Duncan Baird. ISBN 0-7054-3503-2.
Foster, John L (2001), Lyric in Redford 2001, vol. II, pp. 312–17.
Frankfurter, David (1998). Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance. Princeton University Press. ISBN 0-691-07054-7.
Hornung, Erik (1999). The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Lorton, David transl. Cornell University Press. ISBN 0-8014-8515-0.
——— (2001). The Secret Lore of Egypt: Its Impact on the West. Lorton, David transl. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3847-0.
Lesko, Leonard H (1991), Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology in Shafer 1991, pp. 117–21.
Malek, Jaromir (2000), The Old Kingdom, in Shaw 2000, pp. 92–93, 108–9.
Melton, J. Gordon (2009). Encyclopedia of American Religions (8th ed.). Gale Cengage Learning. ISBN 0-7876-9696-X.
Peacock, David (2000), The Roman Period, in Shaw 2000, pp. 437–38.
Pinch, Geraldine (1995). Magic in Ancient Egypt. University of Texas Press. ISBN 0-292-76559-2.
Quirke, Stephen; Spencer, Jeffrey (1992). The British Museum Book of Ancient Egypt. Thames & Hudson. ISBN 0-500-27902-0.
Redford, Donald B, ed. (2001). The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-510234-7.
Sadek, Ashraf Iskander (1988). Popular Religion in Egypt during the New Kingdom. Hildesheim. ISBN 3-8067-8107-9.
Shafer, Byron E, ed. (1991). Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9786-8.
Shafer, Byron E, ed. (1997). Temples of Ancient Egypt. IB Tauris. ISBN 1-85043-945-1.
Shaw, Ian, ed. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-815034-2.
Silverman, David P (1991), Divinity and Deities in Ancient Egypt in Shafer 1991, pp. 55–58.
Simpson, William Kelly, ed. (1989). Religion and Philosophy in Ancient Egypt. Yale Egyptological Seminar. ISBN 0-912532-18-1.
Taylor, John (2001). Death and the Afterlife in Ancient Egypt. University of Chicago Press. ISBN 0-226-79164-5.
Teeter, Emily (2001), Cults: Divine Cults in Redford 2001, vol. I, pp. 340–44.
Tobin, Vincent Arieh (2001), Myths: An Overview, in Redford 2001, vol. II, pp. 464–68.
Traunecker, Claude (2001) . The Gods of Egypt. Lorton, David transl. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3834-9.
Van Dijk, Jacobus (2000), The Amarna Period and the Later New Kingdom in Shaw 2000, pp. 311–12.
Wilkinson, Richard H (2000). The Complete Temples of Ancient Egypt. Thames & Hudson. ISBN 0-500-05100-3.
——— (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. Thames & Hudson. ISBN 0-500-05120-8.
افراد معمولی می توانند برای کارهای مربوط به خودشان با خدایان اندرکنش داشته باشند از آنها با دعا و عبادت درخواست کمک کنند یا آنها را به زور وادار به جادوگری کنند تا درخواست شان برآورده شود. این رفتارها جدا از مراسم های مذهبی رسمی بود اما به آنها شبیه بود. مصریان به جهان پس از مرگ باور داشتند، مراسم ویژه خاکسپاری که برگزار می شد نیز برای این بود که مطئئن شوند روح به دنیای دیگر خواهد رسید. فراهم کردن آرامگاه مناسب، کالاهای مربوط به گور و تلاش برای سالم نگه داشتن جسد همگی برای این هدف بود.
ریشه های این باورها در گذشتهٔ مصر در دوران پیش از تاریخ بود و بیش از ۳۰۰۰ سال در میان آنها رواج داشت. جزئیات این مراسم ذهبی با گذشت زمان و دگرگونی جایگاه خدایان، بالا رفتن یا کم شدن توجه به برخی خداها تغییر می کرد. برخی خداها با گذر زمان نسبت به دیگران برتری پیدا می کردند برای نمونه می توان به تغییر جایگاه رع، خدای خورشید، آمون خدای آفریننده و ایزیس که ایزدبانو بود اشاره کرد. باورهای مصریان باستان باعث ایجاد بناها و اثرات فراوان بر روی فرهنگ شد.
آنچه امروز از آن به عنوان دین در مصر باستان یاد می شود در عمل مجموعه ای از جنبه های گوناگون جامعهٔ مصر است. در زبان های مصری یک عبارت یکتا برای مفهومی که امروزه از دین سراغ داریم نداشتند. دین در مصر باستان از بخش ها و باورهای گسترده و گوناگون ساخته شده بود. ویژگی هایی که خدایان داشتند ارتباط مستقیم با برداشت مصریان از جهانی که در آن زندگی می کردند داشت.
در تاریخ مصر باستان، منظور از دودمان، شماری از فرمانروایان است که ریشه (نسل) مشترک دارند. آنها معمولاً و نه همیشه به ۳۲ دودمان فرعونی تقسیم می شوند. برخی دودمان ها تنها بر بخشی از مصر فرمانروایی می کردند از این رو گاهی چند دودمان، همزمان بودند. دودمان هفتم احتمالاً اصلاً وجود نداشته و دودمان دهم احتمالاً ادامهٔ دودمان نهم بوده؛ همچنین احتمالاً پیش از دودمان نخست مصر، دوره پیش دودمانی بوده و یک یا چند دودمان دیگر وجود داشته است.
دودمان نخست مصر (تینیس)
دودمان دوم مصر (تینیس)
ویکی پدیای انگلیسی
از فلسفه مصر باستان تقریبا هیچ چیز شناخته شده نیست بجز دستاوردها و آثار فكری اندکی؛ با این وجود بررسی و تحليل همان آثار نشان می دهد كه در مشرق زمين قرن ها قبل از پيدايش فلسفه در يونان باستان، ديدگاه و نگرش فلسفی وجود داشته و فلاسفه مصر با اينكه به شهرت افلاطون يا ارسطو نمی باشند و فاصله ای بيش از دوهزار سال با اين انديشمندان دارند؛ اما رويكرد و نظريات مفيد و در خور توجهی را ارائه داده اند. با ذکر این مطلب بسیاری از محققان معتقدند فلسفه یونان باستان ریشه هایش را در مصر داشته است، ایشان همچنین بر این اعتقادند که مصر نفوذ اندکی بر فلسفه های اروپا و آسیا داشته است.
فلسفه
مصر باستان
یونان باستان
فلسفه یونان باستان
قدیمی ترین اثر فلسفی مصر که مربوط به تقریبا ۲۵ قرن پیش از میلاد است توسط فیلسوف مصر باستان پتاه هتپ (اواخر قرن ۲۵ و اوایل قرن ۲۴ پیش ازمیلاد) نوشته شده است، ویل این اثر جامع در مورد رفتار اخلاقی و فلسفه اخلاق، تحت عنوان تعلیم های پتاه هتپ (The Maxims of Ptahhotep) شناخته شده است. این اثر؛ که معتقدند توسط نوه اش با نام پتاه هتب چفی (Ptahhotep Tshefi) گردآوری شده؛ یک سری از ۳۷ نامه یا ماکسیم خطاب به پسرش، آخت هتپ (Akhethotep) می باشد؛ که درباره موضوعاتی همانند رفتار هرروزه و روال های اخلاقی صحبت می کند.
فلسفه مصر باستان به عنوان آغاز فلسفه، توسط یونانیان باستان اعتبار یافت.
فلسفه مصر باستان به شدت به رفتار مناسب و همچنین عدالت توجه داشت. بسیاری از متون این فلسفه به خوانندگان خود توضیح می داد که چگونه رفتار نمایند.
آتوم
آتون
آپیس
آپوفیس
آمون
آنهور
آنوبیس
آنوکت
در این صفحه فهرستی از شخصیت ها، مکان ها و رویدادهای افسانه ای مصر باستان را می بینید. با کلیک روی هر پیوند، به صفحهٔ مخصوص آن بروید.
این صفحه در رابطه با شخصیت ها، مکان ها و رویدادهای افسانه ای مصر باستان است.
عا
طی ۱۰ هزار سال تمدن مصر باستان که در دره نیل واقع شده یکی از شاخص ترین تمدن های زمانه خود است. حتی امروزه آثار معماریی مانند مجسمهٔ ابوالهول و اهرام سه گانه جزو فهرست میراث فرهنگی یونسکو به شمار می آیند.
مصریها قومی ابدیت گرا بودند. در مصر هر معماری که مربوط به آن دنیا باشد سنگی است و هر معماری که مربوط به این دوران باشد خشتی و فانی است.
معماری مصر باستان را منتقدان معماری به چندین روش دسته بندی کرده اند.
معماری مصر باستان را بر پایه مصالح مورد استفاده به دو دسته می توان تقسیم کرد.
آثار معماری به جا مانده از تمدن مصر باستان با توجه به مصالحی که در ساخت آن ها به کار رفته است به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته نخست بناهایی هستند که مصالح به کار رفته در آن ها آجر نپخته بوده است. از این نوع آجر در ساخت خانه های مصری در طول تمدنهای فراعنه، یونانی، قبطی و اسلامی استفاده می شده است و امروزه در ساخت خانه های روستایی کاربرد دارد. نوع دوم معماری سنگی است.
مصریان باستان قبر را منزلگاه ابدی و همیشگی مومیایی می پنداشتند. آنان معتقد بودند که اجساد مومیایی با کا و با خود در آنجا زندگی می کنند.مصریان معتقد بودند که مرده از دوازده دروازه می گذرد و در دروازه دوازدهم اوزیریس قرار دارد. هفت دروازه سه پاسدار داشت و هیچ بدون دانستند نام این پاسداران که همان خدایان بودند عبور کند. بعد از عبور آنان به سعادت می رسیدند.
کلیت تاریخ عمومی(جلد۱)؛ دکتر حسینعلی ممتحن،انتشارات دهخدا،۱۳۴۹،صفحه.
اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵،صفحه.
کا در اساطیر مصر باستان به عنوان همزاد و قرینه جسد است.
هر چند موسیقی از دورهٔ پیشا-تاریخی در مصر وجود داشت، اما از دورهٔ تاریخی (یا "سلسله ای" یا "فراعنه ای") است که شاهد استمرار آن در جامعهٔ مصر هستیم – یعنی از سال ۳۱۰۰ قبل از میلاد به بعد. موسیقی بخش مهمی از زندگی مردم مصر باستان را تشکیل داده بود و موسیقی دانان در جایگاه های گوناگونی از جامعه حضور داشتند. موسیقی اندک اندک توانسته بود به بسیاری از عرصه راه پیدا کند: معابد، کاخ ها، بازارها، کشتزارها، میدان های نبرد و آرامگاه ها. موسیقی بخش مکمّل آیین های عبادی-مذهبی در مصر باستان به شمار می رفت، از همین رو چندان عجیب نیست اگر بگوییم خدایانی در آن دوره وجود داشتند که اختصاصاً به موسیقی مربوط بودند؛ مانند هاثور و بس (هر دوی این ایزدان با رقص، حاصلخیزی و زادآوری مرتبط بودند).
انواع گوناگونی از ابزارهای موسیقی (کوبه ای، بادی، زهی) در دورهٔ مصرِ فراعنه ای قابل مشاهده است. از جمله سازهای کوبه ای این دوره می توان به انواع طبل های دستی، جغجغه ها، قاشک ها، زنگوله ها و عود مصری (نوعی جغجغه که در مراسم آیینی بسیار بکار گرفته می شد) اشاره کرد. دست زدن نیز معمولاً به عنوان ضرباهنگی ترکیبی در حین اجرای موسیقی مورد استفاده قرار می گرفت. سازهای بادی این دوره انواع فلوت ها (دوشاخه و تک، با نی و بدون نی) و ترومپت ها بودند. سازهای زهی نیز شامل انواع چنگ ها، چنگ رومی و عودها (که سازهای زخمه ای بودند تا سازهای کمانه ای) می گردید. سازها معمولاً نام مالکانشان را درج شده بر روی خود داشتند و مزین به تصاویری از الهه (هاثور) و ایزد (بس) موسیقی بودند. هم صدای زن و هم صدای مرد در موسیقی مصرِ باستان بکار گرفته می شد.
موسیقیدانان حرفه ای در چند قشر اجتماعی قرار می گرفتند. شاید عالی ترین آن ها گروه موسیقیدانان معابد بودند. مقام موسیقیدانِ (شِمایِت) یک ایزد یا الههٔ خاص، جایگاهی عالی به شمار می آمد که معمولاً توسط زنان تصدّی می شد. موسیقیدانانِ وابسته به خانوادهٔ سلطنتی نیز از جایگاه اجتماعی رفیعی برخوردار بودند و از خنیاگران و نوازندگان بااستعداد و چیره دست به شمار می آمدند. در جایگاهی پایین تر، موسیقیدانانی قرار می گرفتند که برای ایجاد سرگرمی و نشاط در میهمانی ها، جشن ها و اعیاد فعالیت می کردند. این گروه معمولاً توسط هنرمندان رقصنده همراهی می شدند. خنیاگری های غیرِ رسمی معمولاً با صحنه های کارگران در حال کار نمایش داده شده است. نوشته های ذیلِ این تصاویر معمولاً به عنوان مضمون این ترانه ها تفسیر می شود. در موارد دیگر، به ندرت نشانه ای از حضور موسیقیدانانِ آماتور در دورانِ مصرِ فراعنه ای مشاهده شده است؛ و به نظر نمی رسد که پیشرفت و ترقی در موسیقی برای کسانی که در آن حرفه ای نبوده اند، هدفی دلخواه بوده باشد.
مصریان باستان تا پیش از عصر یونانی-رومی موسیقی شان را به رشتهٔ تحریر در نیاوردند و در این دوران بود که تلاش هایی را مبتنی بر حدس و گمان در جهت احیای باقی ماندهٔ موسیقی فراعنه ای به انجام رسانیدند. نشانه های عینی می توانند تصوّری کلی از آوای موسیقی مصر باستان به مخاطب ارائه دهند. موسیقی آیینی معابد معمولاً شامل نواختن عود مصری همراه با آواز و گاه چنگ نوازی و استفاده از سازهای کوبه ای می گردید. صحنه های جشن ها و میهمانی ها معمولاً مجموعه ای از سازها شامل چنگ، بربط، نی لَبَکِ دوشاخه و تک، طبل و کف زن، و همچنین حضور (یا عدم حضور) خنیاگران را در موقعیت های گوناگون نشان می دهد.
نام ها و القاب شاهانه در میان فرعون های مصر باستان روشی معمول و فراگیر برای نامیدن شاهان بود که در میان آن ها رواج داشت. این نام ها نماد قدرت فراگیر فرعون بوده اند و نقش نوعی اعتبارنامه برای او بازی می کردند که گاه در طول دوران پادشاهیش عوض می شد.
آمنهوتپ سوم (دودمان هجدهم): «هِر کا اوسِر خا اِم ماعات» (به لاتین: Her ka ouser kha em Maât) به معنای «هوروس، گاو نر قدرتمند که همچون ماآت روشن به نظر می آید»
توتانخ آمون (دودمان هجدهم): «هِر کا ناخت توت مِسوت» (به لاتین: Her ka nakht tout mesout) به معنای «هوروس، گاو نر قدرتمند، زایشی عالی»
بهره گیری از فهرست نام های کامل، که شامل ۵ نام می شوند، تا پادشاهی میانه مرسوم نبود اما پس از آن تا پایان دوره فرعون ها در امپراتوری روم ادامه پیدا کرد.
این نام به فرعون به عنوان هم تجسم هوروس - خدای شاهین وار شهر نخن که نخستین فرعون مصر، نارمر، از آنجا برخاست - و هم بهره گیرنده از حفاظت او اشاره دارد. این نام قدیمی ترین در میان دیگر نام ها است.
در میان پادشاهان دودمان های نخستین (پادشاهی کهن) نام هوروسی اغلب درون یک سرخ جای می گرفت.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با مصر باستان

مصر باستان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

F > little
T_T > collect
A.M.R > School Things
فهیمه > لنیا
pardis choopani > eaten alive
مینا > it has always been you
آوین > آرن
فهیمه > لنا

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مصر باستان   • مفهوم مصر باستان   • تعریف مصر باستان   • معرفی مصر باستان   • مصر باستان چیست   • مصر باستان یعنی چی   • مصر باستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مصر باستان
کلمه : مصر باستان
اشتباه تایپی : lwv fhsjhk
عکس مصر باستان : در گوگل


آیا معنی مصر باستان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )