برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1277 100 1

مصنوع

/masnu'/

مترادف مصنوع: ساختگی، قلابی، مجعول، ساخته، ساخته شده

برابر پارسی: ساخته شده، فرآورده، نوپیدا

معنی مصنوع در لغت نامه دهخدا

مصنوع. [ م َ ] (ع ص ) ساخته. (منتهی الارب ) (آنندراج ). ساخته شده. (ناظم الاطباء). صنیع. (یادداشت مؤلف ). || کرده. (منتهی الارب ) (آنندراج ). کرده شده. || صنعت شده و اختراع شده. (ناظم الاطباء). که به دست و فکر بشر ساخته شده باشد. مقابل مخلوق. مقابل طبیعی . معمول. (یادداشت مؤلف ). || چیزی که مسبوق به نیستی باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). آفریده. آفریده شده. آفریده ٔ خدا. (از منتهی الارب ) : مخلوق اگر گوید مصنوع چیست گوییم آنک مرکب است از هیولی و صورت مصنوع است. (جامعالحکمتین ناصرخسرو ص 89).
صانع و مصنوع را تو باشی فرزند
پس چو پدر شو کریم و عادل و فاضل.
ناصرخسرو.
|| متشکل شده. (ناظم الاطباء). || ساختگی. قلب. بدل. مزور. قلابی. الم غلمی. عملی. ساخته. مدلس. (یادداشت مؤلف ). || (اصطلاح بدیع) نزد بلغا آن است که نظم از صنعتی آراسته گردد که طبع بدان ترکیب به سبب مراعات قواعد آن بدان صفت میل کند، چه بعضی صنایع مطبوعند چون ترصیع و تجنیس و الهام و خیال و بعضی نامطبوع چون تجنیس مطرف و مقلوب. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی مصنوع به فارسی

مصنوع
ساخته شده
( اسم ) ساخته شده : اگر گوید مصنوع چیست ? گوییم : آنک مرکب است از هیولی و صورت مصنوع است .
از رمل و سنگریزه و قلی می سازند

معنی مصنوع در فرهنگ معین

مصنوع
(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ساخته شده .

معنی مصنوع در فرهنگ فارسی عمید

مصنوع
ساخته شده.

معنی مصنوع به انگلیسی

artefact (اسم)
مصنوع ، محصول مصنوعی
artifact (اسم)
مصنوع ، محصول مصنوعی
piece of art (اسم)
مصنوع
work of art (اسم)
مصنوع ، اثرهنری ، کار هنری
manufactured (صفت)
مصنوع ، ساخته
made (صفت)
تربیت شده ، مصنوع ، ساخته ، معمول

معنی کلمه مصنوع به عربی

مصنوع
جعل , صناعة , مزخرف , مصنوعة يدوية
مصنوع باليد

مصنوع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عسل
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
سانسیک، سانسیت (سانس = صنع؛ اوستایی + پسوند یاتیکی (= مفعولی) «یک» (پهلوی) «یت» (سنسکریت))
دَئیژیک، دئیژیت (دَئیژ از اوستایی: دَئیذیش= صنع + «یک، یت»)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مصنوع در جدول   • از اودیه ها   • معنی ذو   • معنی ذو در جدول   • معنی صاف وهموار   • معنی کشته ها در جدول   • معنی کشته ها در حل جدول   • معنی مصنوع   • مفهوم مصنوع   • تعریف مصنوع   • معرفی مصنوع   • مصنوع چیست   • مصنوع یعنی چی   • مصنوع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مصنوع
کلمه : مصنوع
اشتباه تایپی : lwk,u
آوا : masnu'
نقش : صفت
عکس مصنوع : در گوگل

آیا معنی مصنوع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )