برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1311 100 1

مطبوع شیرازی

معنی مطبوع شیرازی در لغت نامه دهخدا

مطبوع شیرازی. [ م َ ع ِ ] (اِخ ) هدایت آرد: از موزونان عهد مابود. در سن شباب به شیرازش دیدم که روزها به مجلس محمدمهدیخان شحنه آمدی و غزل خواندی. جوانی رشیق القامه ،لاغراندام ، خوش شمایل بود از اشعارش چیزی بیاد ندارم و جایی ندیده بودم و از کسی نشنیده ام الا این قطعه :
خواجه ٔ پیر غنی بوالحسن قزوینی
آنکه از داغ فرج دنبه ٔ بریان دارد
گفتمش فاعل اسپید بسی هست چرا
با فرج طبع تو این میل فراوان دارد
گفت رو رو تو چه گوئی که سیه روست فرج
ظلماتی است که صد چشمه ٔحیوان دارد.
(مجمعالفصحا ج 2 ص 452).

معنی مطبوع شیرازی به فارسی

مطبوع شیرازی
هدایت آرد : از موز و نان عهد ما بود در سن شباب به شیرازش دیدم که روزها به مجلس محمد مهدیخان شحنه آمدی و غزل خواندی جوانی رشید القامه لاغر اندام خوش شمایل بود از اشعارش چیزی بیاد ندارم و جایی ندیده بودم و از کسی نشنیده ام .

مطبوع شیرازی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مطبوع شیرازی   • مفهوم مطبوع شیرازی   • تعریف مطبوع شیرازی   • معرفی مطبوع شیرازی   • مطبوع شیرازی چیست   • مطبوع شیرازی یعنی چی   • مطبوع شیرازی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مطبوع شیرازی
کلمه : مطبوع شیرازی
اشتباه تایپی : lxf,u advhcd
عکس مطبوع شیرازی : در گوگل

آیا معنی مطبوع شیرازی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )