برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1165 100 1

معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای

معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای در دانشنامه ویکی پدیا

معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی که به اختصار PDE (مخففPartial Differential Equations) خوانده می شوند، به دسته ای از معادلات دیفرانسیل گفته می شود که در آن ها توابع مجهول بر حسب چند متغیر مستقل به همراه مشتق پاره ای توابع نسبت به آن متغیرها شرکت داشته باشند. به این دسته از معادلات دیفرانسیل، معادلات دیفرانسیل پاره ای، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی یا معادلات دیفرانسیل جزئی گفته می شود.
معادله حرارت
معادله لاپلاس
معادله موج
معادلات ماکسول
معادلات ناویه-استوکس
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
معادله دیفرانسیل معادله ای است که شامل یک یا چند مشتق یا دیفرانسیل باشد. معادلات دیفرانسیل بر اساس ویژگی های زیر رده بندی می شوند.
معادله شامل متغیر مستقل x، تابع ( y = f(x و مشتقات f را یک معادله دیفرانسیل عادی می نامیم. معادله ای متشکل از یک تابع مجهول با بیش از یک متغیر مستقل همراه با مشتقات جزئی آن معادله دیفرانسیل جزئی می نامیم.
مرتبه: عبارت است از مرتبه مشتقی که بالاترین مرتبه را در معادله دارد.
عکس معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای   • مفهوم معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای   • تعریف معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای   • معرفی معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای   • معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای چیست   • معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای یعنی چی   • معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای
کلمه : معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای
اشتباه تایپی : luhngi ndtvhksdg fh lajrhj ~hvi hd
عکس معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای : در گوگل

آیا معنی معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )