برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1297 100 1

معتزله (اصول مذهب)

معتزله (اصول مذهب) در دانشنامه اسلامی

معتزله (اصول مذهب)
اصول مذهب معتزله، عبارتند از: توحید صفاتی، عدل، وعد (قول به پاداش) و وعید (قول به عذاب)، منزلتی میان دو منزلت، امر به معروف و نهی از منکر.
از مراتب یا اقسام توحید آنچه بیش از همه مورد تأکید معتزله قرار گرفته توحید صفاتی است. یعنی صفات زاید بر ذات را از خداوند نفی کرده اند و بدین جهت گاهی از آنان به نفی کنندگان صفات یا قائلان به نیابت ذات از صفات یاد شده است. ولی به نظر می رسد نظر درست تر این است که آنان صفات کمال را از خداوند نفی نکرده اند، بلکه معتقدند که صفات با ذات عینیت دارد و در این مسئله با امامیه هم عقیده اند. این مطلب از کلام شیخ مفید در « اوائل المقالات » و شهرستانی در « ملل و نحل » به روشنی استفاده می شود و مؤلفان کتاب « تاریخ فلسفه در جهان اسلامی » نیز بر آن تصریح کرده اند.

معتزله (اصول مذهب) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معتزله (اصول مذهب)   • مفهوم معتزله (اصول مذهب)   • تعریف معتزله (اصول مذهب)   • معرفی معتزله (اصول مذهب)   • معتزله (اصول مذهب) چیست   • معتزله (اصول مذهب) یعنی چی   • معتزله (اصول مذهب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معتزله اصول مذهب
کلمه : معتزله (اصول مذهب)
اشتباه تایپی : lujcgi (hw,g lbif)
عکس معتزله (اصول مذهب) : در گوگل

آیا معنی معتزله (اصول مذهب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )