برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1155 100 1

معرق

/mo'arraq/

مترادف معرق: خوی آور، عرق زا

معنی معرق در لغت نامه دهخدا

معرق. [ م ُ ع َرْ رَ ] (ع ص ) می به آب آمیخته. (مهذب الاسماء). شراب رگ دار از آب. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). شراب آمیخته با اندکی آب. (ناظم الاطباء). و رجوع به مُعرَق شود. || مرد کم گوشت. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). || رجل معرق الخدین ؛ مرد کم گوشت رخسار. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || هر چیز رگ دار. (ناظم الاطباء).
- کاشی معرق ؛ قسمی از خشت کاشی منقش که نقشها را مانند عرق در آن قرار داده اند. (ناظم الاطباء). قسمی کاشی مرکب از قطعات مختلف و رنگهای گوناگون که چون کنار هم قرار گیرندنقشی بدیع بوجود آید. و رجوع به معرق کاری شود.

معرق. [ م ُ ع َرْ رِ ] (ع ص ) که عرق آرد. خوی آور. خوی انگیز. خوی زا. عرق زا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || دارویی که رطوبتهای رقیق را از عروق و باقی اعضا تحریک و به سمت پوست آرد و به صورت عرق از مسامات دفع کند. (از بحر الجواهر). آنچه به سبب تلطیف ، رطوبات محتبسه تحت جلد را از مسامات او به ظاهر اخراج کند. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). دارویی که خوی از مسامات بیرون راند . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معرقة شود.

معرق. [ م ُ رَ ] (ع ص ) شراب معرق ؛ شراب رگ دار از آب. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). شراب آمیخته با اندکی آب. (ناظم الاطباء). و رجوع به مُعَرَّق شود. || کسی که در کَرَم و یا در لؤم دارای اصل و عرق باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || فحل معرق ؛ گشن اصیل و نجیب. (ناظم الاطباء). اسب اصیل و نجیب. (از اقرب الموارد).

معرق. [ م ُرِ ] (ع ص ) گشن اصیل و نجیب. (منتهی الارب ) (آنندراج ). اصیل و نجیب از مردم و اسب. (از اقرب الموارد).

معرق. [ م َ رَ ] (ع مص ) باز کردن و خوردن گوشتی راکه بر استخوان باشد. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ازناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || رفتن. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). و رجوع به عَرق شود.

معنی معرق به فارسی

معرق
( اسم ) ۱ - آنچه که تولید عرق کند عرق آور خوی آور . ۲ - دارویی که بحرارت وتلطیف و ترقیق خود رطوبات محتبس در جلد واعضائ قریب بدان را بوسیل. عرق دفع سازد .
شراب معرق شراب رگ دار از آب
۱ - ساختن کاشیهای معرق .۲- نصب کاشیهای معرق . توضیح معرق کاری در قرن ۶ ه . یعنی در دور. سلجوقیان بسمت کمال رفته و بسیار متداول گردید . در قرن ۸ ه . ( ۱۴ م .) هنرمندان معرق کار بمراتب از هنرمندان عهد سلجوقی جلو افتادند . درین قرن موفق شدند اجزایی را که اشکال معرق از آنها تشکیل می یابد کوچکتر کنند و لطیف ترین و زیباترین اشکال بنایی و هندسی را در مجموعهای از رنگهای زیبا و براق که جز در فنون و صنایع شرقی خصوصا ایرانی دیده نمیشود - نمایش دهند . مخصوصا ارزانی معرق بیشتر موجب شیوع آن گردید زیرا هزین. ساختن معرقهای لعاب صدفی دار بمراتب کمتر از هزین. آجرهای کاشی مینایی بود و علت این امر و اضح است زیرا در کاشی لازم بود پس از کشیدن رنگ و نقش یک بار دیگر آن را در کوره گذارند و این عمل گذشته از هزین. اضافی کهداشت چندان مورد اطمینان نبود چه ممکن بود کاشیها از کوره سالم بیرون نیاید . صنعت معرق کاری در قرنهای ۹ و ۱٠ ه. ( ۱۵ و ۱۶ م .) بمنتهای ترقی خود رسید . در این دوره مراکز مهم معرق سازی شهرهای اصفهان یزد کاشان هرات سمرقند و تبریز بود .

معنی معرق در فرهنگ معین

معرق
(مُ عَ رِّ) [ ع . ] (اِفا.) عرق آور.
(مُ عَ رَّ) [ ع . ] (اِمف .) ۱ - مرد لاغر. ۲ - شرابی که با اندکی آب آمیخته شده باشد. ۳ - در فارسی ، نوعی کاشی که از قطعات ریز به اشکال مختلف ساخته شده باشد.
( ~.) [ ع - فا. ] (حامص .) ۱ - ساختن کاشی های معرق . ۲ - نوعی کار با چوب از صنایع دستی که در آن یک طرح یا نقش را با کنار هم چسباندن قطعات بریده شده چوب پیاده می کنند.

معنی معرق در فرهنگ فارسی عمید

معرق
چیزی که عرق بیاورد، عرق آورنده.
هنری که در آن تکه های ریزریز چوب، کاشی، فلز، پارچه و مانند آن را به اَشکال گوناگون کنار هم می چسبانند.
۱. کسی که معرق می سازد.
۲. آن که کاشی های معرق را در ساختمان ها نصب می کند.
شغل و عمل معرق کار.

معنی معرق به انگلیسی

sudatory (صفت)
معرق ، خوی اور ، داروی عرق اور ، عرق اور
diaphoretic (صفت)
معرق
sudorific (صفت)
معرق ، عرق اور ، تولید کننده عرق ، عرق زا
sudoriferous (صفت)
معرق ، عرق اور ، تولید کننده عرق ، عرق زا

معرق را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اموزش معرق   • طرح های معرق کاری روی چوب   • معرق چیست   • معرق كاري   • طرح معرق کاری   • معرق کاری به انگلیسی   • معرق کاری ساده   • معرق کاری کاشی   • معنی معرق   • مفهوم معرق   • تعریف معرق   • معرفی معرق   • معرق یعنی چی   • معرق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معرق
کلمه : معرق
اشتباه تایپی : luvr
آوا : mo'arraq
نقش : اسم
عکس معرق : در گوگل

آیا معنی معرق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )