برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1297 100 1

معرکه راه انداختن


مترادف معرکه راه انداختن: ازدحام کردن، جاروجنجال راه انداختن

معرکه راه انداختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی معرکه راه انداختن   • مفهوم معرکه راه انداختن   • تعریف معرکه راه انداختن   • معرفی معرکه راه انداختن   • معرکه راه انداختن چیست   • معرکه راه انداختن یعنی چی   • معرکه راه انداختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معرکه راه انداختن
کلمه : معرکه راه انداختن
اشتباه تایپی : luv;i vhi hknhojk
عکس معرکه راه انداختن : در گوگل

آیا معنی معرکه راه انداختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )